Casestudier

Bygningssikkerhed med høje krav til design. GEZE på Leonberg Rådhus

Mellem den gamle by og det nye bycentrum i Leonberg er det nye rådhus nu blevet en urban kransekagefigur i den livlige by. GEZE har understøttet bygningssikkerhed og tilgængelighed i det åbne, moderne rådhus med skræddersyet branddøre og innovativ dørteknologi.

Moderne dør og vinduesløsninger til rådhuset

Den centralt placerede Leonberg Rådhus er i dag en rummelig ny bygning med tre åbne sider og 9.900 m² nytteareal til borgerne og de 200-plus ansatte i byens administration.

Bygningskomplekset, der er placeret midt i et grønt parklignende område symboliserer en levende tradition og høj livskvalitet. På det moderne rådhus er på puristisk vis lykkedes det at overholde planerne fra arkitekturfirmaet Schaller, der kombinerer tilgængelighed, øget bygningssikkerhed og et bæredygtigt energikoncept.

GEZE støttede projektet allerede i planlægningsfasen og frem til færdiggørelse og leverede moderne dør og vinduesteknologi, der understøtter den indbydende, transparente atmosfære i rådhuset.

GEZE implementerer konceptet ”tilgængelighed”

Atriummet med den store glasgår skaber et centerpunkt for det seksetagers høje bygningskompleks. I stueetagen findes den centrale foyer, det inddelelige byrådslokale, parlamentspartiernes rum, et cafeteria og indgangen til den gallerilignende øverste etage, hvor rådet har sine kontorer og hvor borgerservicerummene ligger.

GEZE udviklede et omfattende koncept for tilgængelig brug af Leonberg Rådhus, der gav arkitekterne fra Schaller og den byggevirksomheden Wolff & Müller et vigtigt udgangspunkt for planlægningen. Det inkluderede også økonomiske betragtninger og selvfølgelig oprettelse af en forbindelse mellem brandsikring og sikring af opfyldte krav til nødudgange.

Powerturn sidehængte pladedrev: funktionel kreativ frihed

GEZE svingdørs systemer kombinerer brandsikkerhed og tilgængelighed i indgangsområdet. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

svingdøre i indgangsområdet til Leonberg Rådhus. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatiske svingdørs systemer med innovative GEZE Powerturn drev bruges også i hele bygningen - selv i de to 2-fløjede svingdøre i forhallen til hovedindgangen.

Det kraftfulde dørdrev bevæger den tunge aktive plade præcist og sikrer adgang til forhal og reception. Deres enestående og intelligente svingfunktion giver alle mulighed for at åbne dem manuelt med stor lethed. Når de står helt åbent fungerer svingdørene også som nødudgange og som åbning for lufttilførsel i tilfælde af brand.

Tilgængelighed med stringent bygningssikrings udstyr

Glas svingdør til byrådslokalet. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Tilgængelig facadeindgangsdør til forhindring af brand © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

En forhal tæt på cafeteriet fungerer som en anden facadeindgang. Den ydre 2-fløjede forhals dør var udstyret med et Powerturn sidehængt dørdrev i IS/TS-varianten, der åbner de aktive fløje automatisk.

Den aktive plade holdes lukket med en TS 5000 dørlukker. Den interne 1-fløjede dør i forhallen er designet som en branddør og udstyret med et Powerturn F/R drev med integreret røgkontakt. Den ”slanke” integrerede løsning passer perfekt til den begrænsede plads. Adgangen til forhallen udefra gives takket være en radarbevægelses detektor. Udenfor almindelig åbningstid åbner døren automatisk via programkontakten i receptionen.

Den tredje facadeindgang er at finde i det store delelige byrådsværelse i stueetagen. De to 2-fløjede brandsektions og flugtdøre med Powerturn F/R-IS/TS sidehængte pladedrev kombinerer sikkerhed, behagelig adgang og moderne døræstetik. Den aktive plade på hver dør er blevet automatiseret. Den integrerede lukkesekvens kontrol lukker de fire beskyttelsesdøre i rigtig rækkefølge efter hver åbning og sikrer dørlukkere til branddøren.

Åbning, hold-åbent og selvlukning

Byrådslokalet kan nås fra foyeren via to 2-fløjede branddøre med Powerturn F/R-IS/TS sidehængt pladedrev. De kontrolleres med albuekontakt og lukker selv i tilfælde af brand.

Den tredje indgang til byrådslokalet er et kompakt 2-fløjet hold-åbent-system med TS 5000 R-ISM dørlukkere, der sørger for multifunktionel brugervenlighed:

  • Lange hold-åbent tider, hvis påkrævet
  • ”Fri sving”-funktion for åbning med minimal styrke
  • Komfort hold-åbents funktion låser dørpladen i slutningen af det frie svingområde
  • Selvlukning i tilfælde af brand
     

Den samme dørløsning blev valgt som 1-fløjede svingdøre til parlamentspartiernes rum. Dertil kommer at to nødudgange er udstyret med TS 5000 dørlukkere førte udenfor.

Intelligent røg og varmeafsugning - med brugervenlig ventilation

Netværksstyret bygningssikkerhed: GEZE RWA kontrolcenter. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Netværksstyret bygningssikkerhed: GEZE RWA kontrolcenter

For at garanterer kontrolleret afsugning af røggas i tilfælde af brand blev vinduet under loftet i byrådslokalet automatiseret med synkroniserede Slimchain drev. Solafskærmningen trækker sig sammen med det samme og vinduesdrevet åbner i tilfælde af en alarm fra røgdetektoren eller et manuelt signal.

RWA komponenter og trykknapper, røgdetektorer og sensorer er netværksstyrede via MBZ 300 RWA buscentre. Den fleksible konfigurerbare styreenhed monitorerer og koordinerer RWA-systemets funktion og beskytter dens kraft og tilførsel af nødstrøm. Takket være forbindelsen til entreprenørens KNX byggesystem sørger RWA-systemet også for behagelig daglig ventilation samt for bygningssikkerhed.

GEZE RWA drev: Frisk luft - en sikker nødudgang

Loftsvinduerne i atriummet, der er automatiserede med Slimdrive drev tilfører også de interne tekøkner på hver etage og korridorer med frisk luft under almindelige omstændigheder. Hvis der udbryder brand lukker loftsvinduerne med det samme sådan at røg og varme ikke trækker ind på etagerne. Samtidig åbner synkroniserede Powerchain kædedrev flere store facadevinduer på første etage for at sikre, at frisk luft strømmer ind udefra. Den synkroniserede strømpakke muliggør maksimal vinduesåbning på under 60 sekunder.

Tilgængelighed plus brandsikkerhed med GEZE svingdørs systemer

Hovedindgangen til cafeteriet er bygget som branddør med Powerturn F/R drev og åbnings trykknap på begge sider. Cafeteriet kan nås fra bagsiden af elevatoren via et hold-åbent-system med GEZE TS 5000 R dørlukkere. Kombineret med et andet hold-åbent-system end ved indgangen til den skjulte passage med snaks og drikkevarer vending maskiner direkte foran cafeteriet, giver catering området adgang in-house til brandsikrings området.

Behagelig og sikker adgang til de øvre etager

De øvrige etager er tilgængelige fra elevatoren gennem 1-fløjede døre udstyret med GEZE Powerturn F/R drev. Åbnings trykknap på begge sider af dørene muliggør let adgang. Udenfor normal åbningstid åbner etagedørene kun centralt eller ved at ringe på klokken. branddørene kan let åbnes indefra takket være intelligent svingfunktion. Sikker lukning af døre er også garanteret i alle tilfælde.

Enkelt- og 2-fløjede hold-åbent-systemer med TS 5000 R eller R-iSM dørlukkere er at finde på selve etagen som brandsektions døre. De 1-fløjede branddøre i nødudgangen til trappeopgangene giver også adgang takket være den mange gange udmærkede GEZE TS 5000 ECline dørlukker.

GEZE produkter på det nye Leonberg Rådhus