Emner

Automatisk ventilation via vinduerne - naturlig og energieffektiv

Automatiske ventilationskoncepter, der baserer på naturlig ventilation via vinduerne, sikrer et bedre indeklima i alle typer byggeri. I forhold til traditionelle klimaanlæg er de endda en bedre og mere energibesparende udgave til forsyning med frisk luft. Luftudskiftningen foregår uden ventilatorer, kun via vinduerne som følge af temperaturforskellen og vindtrykket.

Vinduesventilationssystem Frisk luft for et sundt indeklima

Hovedpine, træthed eller allergiske reaktioner– dårlig og brugt luft i bygninger har ubehagelige konsekvenser for mange mennesker. Som følge af den bedre isolering af moderne eller moderniseret byggeri trænger der næsten ikke frisk luft ind i bygningerne. Dette nedsætter kvaliteten på indeklimaet betydeligt. Øget belastning med skadelige stoffer og dannelse af skimmel er følgen Dette kan i de fleste tilfælde afhjælpes med et enkelt middel: naturlig ventilation via vinduerne.

 Automatiske vinduesåbnere sørger for et behageligt indeklima.

Automatiske vinduesåbnere sørger for et behageligt indeklima. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Manuel udluftning eller motordrevet udluftning?

Ved manuel udluftning gælder: Kort og intensiv udluftning er bedre end at holde vinduet på kip i længere tid. Den manuelle udluftning har dog den ulempe, at den bør udføres bevidst. Men hvornår og hvor længe en person åbner vinduet, er mere eller mindre tilfældigt - da mennesker ikke har "sensorer" for dårlig luft.

Derimod er et maskinelt ventilationssystem en teknisk enhed, der forsyner indendørs rum med frisk luft eller suger "dårlig" luft ud. Her skelnes der mellem centrale og decentrale systemer. Alt efter anvendelse findes der anlæg med kontrolleret lufttilførsel (ventilationssystemer), kontrolleret udsugning (udsugningsanlæg) eller kombinerede ind- og udsugningssystemer

 • Centrale ventilationssystemer arbejder med varmegenindvinding og består af en ventilationsenhed med ventilation og varmeveksler samt det tilhørende luftfordelingssystem, der kontrolleret indsuger eller udsuger luften.
 • Decentrale ventilationssystemer har som regel intet luftkanalsystem, men består af flere små enheder, der er monteret direkte i ydervæggen.

Et ventilationssystem tilfører den nødvendige luftmængde efter behov. Dog er denne type kontrolleret boligventilation forbundet med store omkostninger, da den kræver megen plads og energi. Systemerne kræver desuden megen vedligeholdelse; f.eks. skal filtrene jævnligt renses og udskiftes. Ellers kan der efterhånden samle sig støvmider i anlægget, der fordeles i alle rum med den rene luft, og som på denne måde påvirker lufthygiejnen meget negativt, og i værste fald kan være årsag for helhedsproblemer. Dette gælder både for ventilationssystemer i boliger og i offentlige bygninger, sygehuse, hoteller og skoler.

Attraktivt alternativ til ventilationsanlæg Automatisk udluftning via vinduerne

Et attraktivt alternativ til maskindrevne ventilationsanlæg er den automatiserede udluftning med motorbetjente vinduer, altså et vinduesventilationssystem Denne form for rum- og boligudluftning giver en god luftkvalitet uden højt energiforbrug. Sensorer måler f.eks. CO2-indholdet i rummet og regulerer automatisk åbning og lukning af vinduerne svarende hertil. Luftudskiftningen foregår som følge af de naturlige temperaturforskelle mellem inde- og udeluft og af vindtrykket. Om sommeren sørger denne vinduesudluftning i de køligere nattetimer for bygningens klimatisering På denne måde garanterer denne type udluftning en god luftkvalitet uden energidrevne ventilatorer.

10012024_Infografik_Themenseite Automatische Lüftung_4500x2250px_02.jpg

Naturlig ventilation med automatiske vinduesmotorer er et pålideligt alternativ til manuel vinduesventilation. De scorer også højt i forhold til ventilationssystemer.

Fordele ved automatiske vinduesventilationssystemer

 • Lavere udgifter til investering og vedligeholdelse i forhold til maskinel ventilation.
 • Bæredygtighed Automatiske vinduesåbnere er mere energieffektive end klimaanlæg, da der bruges naturlige ressourcer til udskiftning af luften.
 • Komfort: Automatiseringen gør det muligt at styre individuelt og fleksibelt.
 • Indeluftkvalitet: f.eks forhindres mulige fugtskader.
 • Forbedret indeklima og reduceret mulighed for overførsel af bakterier, kim og vira.

Forudsætning: Eldrevne vinduer

God luftkvalitet i bygningen hver dag forudsætter den rigtige vinduesteknologi

God luftkvalitet i bygningen hver dag forudsætter den rigtige vinduesteknologi © Exorbitart / GEZE GmbH

Eldrevne vinduer tillader f.eks. automatisk åbning og lukning via et tidsur. En automatisk ventilation er dog mest effektiv, når den styres med sensorer. Denne ventilationsstyring overvåger luftkvaliteten i rummet, og reguleringen styrer de nødvendige vinduestilstande. Ved automatisk drift kan brugerne dog også altid gribe ind og nemt og bekvemt betjene systemet med tasterne. Hvilket fører til en stor accept af systemet hos bygningens brugere. Den automatiske vinduesventilation følger bestemte indstillinger:

Faktorer for sensorstyret åbning af vinduer

 • Inden- og udendørs temperatur og forskellen mellem disse værdier.
 • Vindstyrke og -retning samt nedbør.
 • Brugstider, f.eks. om dagen, på ugedage og i weekender.
 • Indeluftens kvalitet Luftfugtighed, CO2- eller VOC-værdier og indørs temperatur

Bygningsautomatisering takket være integreret styreteknik.

Moderne styreteknik tillader fleksibel og trinløs indstilling af ventilationsåbning, åbningshastighed og ventilationstid for det enkelte vindue. Vinduesmotorer kan tilpasses efter forskellige vinduesstørrelser og åbningsgrader og muliggør på denne måde løsninger, der er tilpassede det enkelte byggeri. Alt efter behov tillader den integrerede synkronfunktion GEZE IQ windowdrive motorer ægte synkronisering af op til fire vindues- og to låsemotorer.

Med vores smarte vinduesventilationssystemer baner vi vejen for større bæredygtighed i offentligt og privat byggeri. På denne måde muliggør vi moderne Smart-Building koncepter.

Sven Kuntschmann, GEZE afdelingsleder vinduesteknik

Den automatiske vinduesstyring til ventilation kan integreres i et omfattende indeklima- og bygningsstyringsnetværk, der desuden kan styre f.eks. persienner, markiser og rullegardiner samt opvarmning, luftkonditionering, lys og alarmudstyr.

En smart netværksløsning med central styring af ventilation er især en fordel i store bygninger, da vinduerne så ikke skal lukkes manuelt. Aktiveringen foregår via feltbusser. Vinduesmotorerne kan enten trådløst, via KNX eller BACnet-installationer skabe "intelligent" bygningsteknik og dermed "intelligente" facader.

Forbedret indelufthygiejne og reduceret tilførsel af vira og lign.

Det tyske sundhedsministerium anbefaler en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til forbedring af indeluften. Forskere går ud fra, at der i lukkede rum er en højere risiko for infektioner via aerosoler. Automatiske vinduesmotorer, der kan betjenes berøringsfrit, tillader en regelmæssig tilførsel af frisk luft og øger derudover brugernes komfort og sikkerhed: Hvis vinduerne ikke skal åbnes manuelt, kan der ikke overføres bakterier, kim og virus ved berøring.

Download folder med hygiejneråd inden for naturlig ventilation. (PDF | 0.97 MB)

Derfor er automatiske ventilationssystemer til vinduer også særligt velegnede til sygehuse, plejeinstitutioner og i andre bygninger, der har fokus på brugernes helbredelse og velvære følger principperne for "Healing Architecture".

Få mere at vide om emnet Healing Architecture

PRODUKTER OG LØSNINGER FRA GEZE FOR ET SUNDT INDEKLIMA (PDF | 0.97 MB)

FAQ: Automatisk ventilation via vinduerne

Individuel og projektorienteret planlægning

GEZE hjælper med planlægning af automatiske ventilationssystemer med de passende ventilationskoncepter. Især arkitekter satser på et diskret, minimalistisk design. Designet på de nye vinduesmotorer er diskret og kan altid tilpasses i farven. På denne måde kan de afpasses perfekt efter alle facadetyper.

Desuden tilbyder vi arkitekter tekster til projektering, CAD-tegninger og koncepter til forbedring af energiklasser på byggeri.

Få mere at vide om, hvad man skal være opmærksom på ved planlægning af vinduesmotorer.

Mange forskellige kompetencer fra samme leverandør

GEZE understøtter montører og installatører med strømdiagrammer og godkendelser, så der sikres en hurtig og nem projektafvikling. Specielt kan vi anbefale vores konfigurationssoftware Win Calc 2.0 Med GEZEs konfigurator til vinduesteknik udføres de avancerede beregninger for dimensionering af vinduer hurtigt, brugervenligt og nemt. Der kan udføres beregninger for manuelle og eldrevne ventilationsvinduer, både for røg- og varmeudsugning og for naturligt røg- og varmeaftræk. Programmet udfører samtlige beregninger og viser alle hertil svarende løsninger.

til GEZEs kundeportal

Omfattende service lige fra starten

GEZE tilbyder omfattende service inden for montering og vedligeholdelse af systemerne Derudover leverer vi selvfølgelig de pågældende monteringsvejledninger.

Vinduesteknik fra GEZE opfylder alle dine ønsker