Emner

Automatisk natafkøling - energieffektiv bygningsventilation

Intensiv ventilation gennem vinduer om natten er en omkostningsbesparende og energieffektiv metode til afkøling af bygninger om sommeren. Den rette vinduesteknik er afgørende for automatisk styret natafkøling.

Reducerede præstationer på grund af varme

Hurtig opvarmning af lokaler om sommeren - især ved store vinduesfacader.

Hurtig opvarmning af lokaler om sommeren - især ved store vinduesfacader. © Exorbitart / GEZE GmbH

Kontorer, skoler og offentlige bygninger bliver ofte overophedede om sommeren. Mennesker, udstyr og belysning udsender konstant varme. Derudover trænger varme solstråler ind i lokalerne igennem store glasvinduer. Brugerne af bygningerne begynder at miste koncentrationen og præstationen daler. Det er vigtigt at afkøle bygningen så brugerne, der befinder sig i lokalerne, føler sig godt tilpas og bibeholder en god mental tilstand, på trods af temperaturen udenfor.

Dog øger klimaanlæg niveauet af investeringer, vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug i en bygning betydeligt. Kontrol- og administrationsbygninger kræver ofte mere energi til at afkøle rum om foråret og sommeren end til at opvarme dem om efteråret og vinteren. Mekaniske ventilationssystemer er også energiintensive og, grundet deres konstante drift, ægte ’energislugere’.

Spar energi: natventilering

Til sammenligning sparer kontrolleret naturlig ventilation en betydelig mængde energi. Den bruger naturlige trykdifferencer mellem mindst to åbninger (f.eks. vinduer, døre) i en bygning ud til de udendørs omgivelser for at udskifte luften. En sådan trykgradient eksisterer allerede ved svag vind. Eldrevne blæsere er derfor unødvendige.

Under natafkølingen leder automatisk styrede vinduer varmen fra solstrålerne og de interne varmekilder udenfor og fører i stedet kølig luft ind i bygningen. Den tilførte indgangsluft sikrer et behageligt indeklima med en behagelig temperatur og en god luftkvalitet.

Kølig natteluft: en naturlig kølekilde

Den kølige luft om natten fungerer som en naturlig kilde af kulde, og det gør ikke bare natafkølingen bæredygtig og energieffektiv, men også naturlig og miljøvenlig.

I nye bygninger kombineres denne klimatisering af bygningen i stigende grad med kerneaktivering af varme. Dertil installeres der før ind i konstruktionen som f.eks. igennem betonkonstruktionen. Under brug af bygningen strømmer der vand igennem bygningen som et køle- eller varmemedium. Ideelt set ville det eliminere behovet for meget energiintensive klimaanlæg.

Praktisk automatisering med central styring

Automatisk natafkøling: Praktisk i offentlige bygninger

Automatisk natafkøling: Praktisk i offentlige bygninger © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatisk natafkøling er især velegnet til offentlige bygninger, kontorbygninger, sportsfaciliteter eller skoler. I disse store bygninger er energieffektiv ventilation, et sundt indeklima og overvågning af vinduestilstand et centralt krav.

Moderne vinduesteknik sikrer en optimal natafkøling. Den sikrer at hele vinduespartier eller grupper af vinduer styres automatisk, når ingen er til stede. En centralstyring sikrer, at ventilationsscenarier såsom ventilationsperioder kan defineres og ændres helt enkelt.

Natafkøling i moderne bygningskoncepter

Moderne parallelt åbne ventilationsvinduer understøtter natafkøling.

Moderne parallelt åbne ventilationsvinduer understøtter natafkøling.

Selv ved moderne glasfacader med såkaldte parallelt åbent ventilationsvindue er natafkøling mulig. Her åbner vinduesfløjene parallelt til de udendørs omgivelser som et hele, hvilket betyder at udseendet på glasfacaden ikke forringes - for eksempel af refleksioner fra skrå vinduer.

Samtidig sikrer den parallelle åbning af vinduet en optimal luftudveksling. Kølig luft kan strømme ind nedefra på samme tid som varm, hengemt luft slipper ud foroven. Sammenlignet med skrå vinduer opnår parallelt åbent ventilationsvinduer en meget højre luftudvekslingsrate med den samme åbningsvidde.

‘Smart Buildings’ med netværksintegration

Den automatiske styring af vinduer til ventilation om natten kan netværksintegreres med bygningens styreenhed, som styrer f.eks. Persienner, markiser og rullegardiner såvel som varme, klimaanlæg og alarmsystemer. Hvis bygningsteknikken, der er automatiseret på denne måde, reagerer automatisk på klimapåvirkninger og -ændringer, gør den bygninger til ‘Smart Buildings’.

Intelligent styring og vinduesdrev fra GEZE

De automatiske vinduesstyreenheder fra GEZE muliggør naturlig natafkøling - uanset om de skal åbne små, lette eller store, tunge facadevinduer, tagvinduer eller ovenlyskupler. Det er fordi vinduesdrevene kan styres præcist og muliggør en variabelt justerbar åbningsvidde for hvert vindue. Dette muliggør individuelle ventilationskoncepter i henhold til kundens behov.

Sensorer sikrer komplet sikkerhed: Tilstedeværelsessensorer overvåger lukkekanterne og hindrer kvæstelser grundet automatisk åbning og lukning.  Vind- og regnsensorer afgiver signaler om at lukke vinduet og beskytte bygningens inventar mod skader.

Via IQ box KNX-grænseflademodulet kan vinduesdrevene fra GEZE´s IQ serie af vinduesdrev tilsluttes til KNX-bygningsbussen. Det betyder at alle automatiserede vinduer kan overvåges og betjenes centralt.

Krav til automatisk, vinduesbaseret natafkøling

 • Et moderat klima: Den udendørs temperatur om natten skal ligge et godt stykke under temperaturerne i bygningen i et tilstrækkeligt tidsrum.
 • God udendørs luftkvalitet: Færre lugte og forureningskilder og mindre fint støv
 • Beskyttelse mod indbrud: Vinduer kan styres separat i tilgængelige områder såsom stueetagen; beskyttelse ved hjælp af vinduesafskærmninger eller af specielle konstruktioner (parallel-udskubningsvinduer)
 • Ved kraftig regn eller vind: Strukturel vejrbeskyttelse eller automatisk lukning af åbnede vinduer

Omfattende support

GEZE understøtter planlægning og invitationer til licitationer via

 • objektrådgivning
 • specifikationstekster til arkitekter
 • CAD-tegninger
 • ideer til forbedring af bygningseffektivitet
 • information om brugen af moderne facadestrukturer

Hurtig og simpel projektimplementering

GEZE understøtter montører og installatører med en hurtig og ukompliceret projekthåndtering med

 • konfigurationssoftwaren WinCalc 2.0 til montører (beregningsprogram til vinduesteknik)
 • rådgivning om facadesikring for en bæredygtigt smuk facade
 • installationsinstruktioner til vinduesdrev