IQ windowdrive – den intelligente vinduesdrev produktserie

Fra automatisk ventilation til et intelligent røg- og varmeafsugningskoncept: Intelligente vinduesdrev fra IQ windowdrive serien fra GEZE tilbyder en bred vifte af muligheder. Parametrering, synkronisering og netværksintegration kan udføres individuelt og integreres i bygningsstyretekniksystemet. Desuden tilbyder de en intelligent klemningsbeskyttelse til kraftbetjente vinduer.

Intelligente vinduer takket være smarte vinduesdrev

Kædedrev Powerchain

Kædedrev Powerchain

Når arkitekter og planlægningsspecialister når til ventilation eller røg- og varmeafledningskoncepter under projektering af et offentligt byggeprojekt, støder de omgående på spørgsmålet om de korrekte vinduesdrev. Bygninger bliver i dag mere og mere brugervenlige, energieffektive og i det hele taget "smartere". Som et resultat af dette automatiseres flere af komponenterne i bygningsteknik. Vores IQ windowdrive produktserie tilbyder intelligent drevstyring af kraftbetjente vinduer i bygninger, der bruges af mange mennesker. Vinduesdrevene sikrer en sikker betjening af røg- og varmeudsugningsanlæg og ventilation, og kan integreres i bygningsstyretekniksystemet. De kan anvendes til den daglige naturlige, automatiserede ventilation, men skaber også den nødvendige åbningsvidde til at lede røgen sikkert ud fra bygningen i tilfælde af brand. For at opfylde fremtidige specifikationer, byder IQ windowdrive serien på forskellige drevtyper alt efter installationssituation.

Intelligent ventilation og sikker røg- og varmeafsugningskoncept i et

Fordi de er i stand til at kommunikere intelligent med hinanden, er drev fra IQ windowdrive produktserien både velegnede til betjeningsmetoder til ventilation og til røg- og varmeafsugning. Vinduesdrevene har forskellige åbne- og lukkehastigheder alt efter driftstype.

Automatisk og sikker ventilation

I driftsmåden ventilation gør vinduesdrevene det muligt at åbne vinduerne efter behov og at positionere dem præcist. Dette betyder f.eks. at vinduerne på kontorer åbnes så sagte at processen ikke kan høres. Vinduerne kan f.eks. aktiveres ved hjælp af en trykknap eller via en automatisk proces i bygningsstyreteknikken.

Pålidelig betjening af røg- og varmeudsugningsanlæg

Samtidigt udgør vinduesdrevene i IQ windowdrive serien en vigtig del af intelligente røg- og varmeudsugningsanlæg. Modsat ventilationsfunktionen fungerer drevene omgående ved maks. omløbshastighed ved dannelse af røg eller endda brand, og åbner vinduerne på mindre end 60 sekunder. Vinduerne åbnes til deres maks. åbningsvinkel, så røgen hurtigt kan ledes ud af bygningen.

Vinduesdrevne i IQ windowdrive serien gør det muligt at åbne og lukke vinduer efter behov med en millimeter- og sekundpræcis aktivering - til applikationer med ventilation samt røg- og varmeafsugning.

Dr Dominik Landerer, produktmanager hos GEZE

IQ windowdrive: Systemløsningen til kraftbetjente vinduer

Sikkerhedsmodul til beskyttelse fra farlige områder af kraftbetjente vinduer

Sikkerhedsmodul til beskyttelse fra farlige områder af kraftbetjente vinduer © GEZE GmbH

Det rigtige drev til alle vinduestyper

Drev, der bruges på tunge vinduer, skal være særlig kraftfulde. Normalt anvendes kædedrev i disse tilfælde – såsom Powerchain kædedrev fra IQ windowdrive produktserien. Slimchain kædedrev er på den anden side et rigtig godt valg til mindre vinduer, der anvendes til ventilationsformål. Til tagvinduer, vælger planlæggerne ofte E 250 NT spindeldrev. Til meget store og tunge dreje-kip vinduer anbefaler vi ventilationsautomatikken F 1200+.

Systemløsninger for ekstra sikkerhed

Ekstra komponenter tilføjes for at omdanne drevene fra IQ windowdrive produktserien til en systemløsning. Power lock låsedrev sørger for yderligere sikkerhed til vinduer med store fløjoverflader. Dette gør vinduerne mere modstandsdygtige mod større vindlaster, og sikrer at de er tætnet mod stærk regn ved hjælp af en lufttæt forsegling. Desuden gør låsedrevene potentielle indbrud meget vanskeligere.

Den nyeste tilføjelse til produktserien - det TÛV-testede sikkerhedsmodul IQ box Safety - forbedrer nu sikkerheden yderligere. Det er med til at skabe en intelligent klemningsbeskyttelse til kraftbetjente vinduer. Det betyder at vinduesdrev endda kan anvendes i bygninger hvor personer med behov for beskyttelse og/eller personer uden teknisk viden eller uden den nødvendige dømmekraft måtte opholde sig - som f. eks. i skoler, på sygehuse eller i indkøbscentre. I disse bygninger gælder beskyttelsesklasse 4 for at sikre overensstemmelsen med Maskindirektivet. IQ box Safety og et sensorsystem sikrer klemme- og skæresteder på hoved- og sidelukkekanter. Modulerne sørger for et sikkert stop og reversering af drevet, hvis nogen skaber en forhindring i farezonen, og yder derfor den maksimale sikkerhed i ventilationsdrift.

Mere information om vinduessikring

Alle produkter i IQ windowdrive serien kan også kombineres med MBZ300 og THZ nødstrømstyrecentraler fra GEZE.

Integration i bygningsstyretekniksystemet

Desuden er der også spørgsmålet om drevets aktivering og forbindelse til bygningsstyretekniksystemet. Drev fra IQ windowdrive produktserien kan integreres i bygningsstyretekniksystemet i kombination med IQ BOX KNX. Kombinationen skaber intelligente vinduessystemer, der kan anvendes til en sikker og pålidelig drift af ventilations- og røgafsugningssystemer i din bygning.

Tekniske egenskaber på vinduesdrev i IQ windowdrive programmet

Aktivering med præcis positionering og individuel parametrering

Vinduesdrev i IQ-windowdrive serien giver mulighed for en intelligent aktivering med parametrering efter behov i henhold til den individuelle anvendelse i bygningen. Mens traditionelle vinduesdrev ofte kun har en start/stop-aktivering, gør IQ windowdrive-serien det muligt at åbne vinduet til en præcis position. Desuden gør forskellige åbnings- og lukkehastigheder brugen både sikker og komfortabel.

I tilfælde af en brandalarm skifter drevene til driftstypen røg- og varmeafsugning: De prædefinerede værdier til denne situation, som generelt afviger betydeligt fra ventilationsfunktionen, virker derefter omgående. For eksempel konfigureres vinduer med en ventilationsåbning på 300 mm generelt med en røg- og varmeafsugningsåbning på 800 mm.

IQ windowdrives kommuniker via LIN-BUS

Kommunikationen mellem vinduesdrev håndteres via LIN-BUS. Dette gør det muligt at betjene automatiserede vinduer både enkeltvist og synkront. I synkron tilstand kan op til fire drev i IQ windowdrive produktserien synkroniseres uden en ekstern styreenhed.

Eventuelle styringer til låsedrev integreres også via LIN-BUS. Netværksintegrationen af vinduesdrev og låsning sørger for at komponenterne automatisk afslutter deres driftssekvens i den korrekte rækkefølge. Dette låser en bygning sikkert om natten efter den er ventileret om dagen.

Drevene i IQ windowdrive-produktserien er udvidet til en systemløsning.

Eksemplarisk styring via KNX: Vinduessikring på automatiske vippefløjvinduer, der åbner indad

Hurtig ibrugtagning takket være den simple konfiguration af drevparametre

Vores IQ windowdrive ibrugtagningskuffert giver dig mulighed for at tage vinduesdrevene i brug ganske hurtigt. Forbindelsen til ST 220 serviceterminal giver desuden mulighed for en enkel parametrering af IQ windowdrives. Indstillingsenheden gør det muligt for brugeren at konfigurere drevparametre for de forskellige automatiske betjeningsmetoder til ventilations samt røg- og varmeafsugning.

Når alle drev og komponenter er installeret, kan diagnoseværdier såsom tilbagelagte afstand eller betjeningsvarighed udlæses. Hvis vinduesdrevene integreres i bygningsstyretekniksystemet, kan statusmeldinger og tilstandssignaler kommunikeres til dette system. Dette sikrer at du altid har et overblik over din vinduesteknik og modtager en omgående advarsel i tilfælde af en fejl.

Overblik over vinduesdrev i IQ windowdrive produktserien

Effektiv ventilationsautomatik til meget store og tunge dreje-kip vinduer.

Effektiv ventilationsautomatik til meget store og tunge dreje-kip vinduer. © GEZE GmbH

Effektiv ventilationsautomatik til meget store og tunge dreje-kip vinduer

 • Kraftige dimensioner tillader konstruktion store vinduespartier uden horisontale inddelinger.
 • Perfekt til store vindueselementer (op til  3.500 mm rammehøjde og 2.400 mm rammebredde, ved maks. 200 kg), der skal bruges til naturlig ventilation
 • Integreret kontrolpanel med kapacitive berøringsknapper til åbning, lukning og drejning af vinduesrammerne
 • LED-indikator viser den aktuelle position på åbningssystemet samt sikkerhedsmeddelelser
 • Takket være den mekaniske nødlåsning kan vinduet også betjenes ved strømsvigt
 • Maks. åbning: 180 mm i kipposition, 90° i drejeposition

Mere om F 1200+

Billede af Slimchain kædedrev fra GEZE

Kædedrev med et attraktivt design: Slimchain fra GEZE © GEZE GmbH

Kædedrev i et attraktivt design med adskillige mulige applikationer i 24 V-finish

 • Kan integreres perfekt i facadens design takket være det slanke og diskrete look
 • Drevåbning med variabel justering og individuelle omløbshastigheder til ventilation og røg- og varmeafsugning
 • Findes i en specialversion - åbning, kabellængde, farve og tilpasning kan konfigureres for venstre- og højrehængte vinduer
 • Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern central
 • DIP-kontakt for ændring af driftstypen (enkelt og synkro, master, slave)
 • Nem og hurtig installation med Smart-fix-montagesystem
 • Testet som en naturlig røg-og varmeaftræksenhed NRWG (8SHEV) i overensstemmelse med EN 12101-2
   

Mere om Slimchain

Billede af Powerchain kædedrev fra GEZE

Powerchain fra GEZE: Kædedrevet til store og tunge vindueselementer © GEZE GmbH

Kædedrev til store og tunge vindueselementer, der kræver store åbningsvidder

 • Høje åbningshastigheder i RVA-tilfælde, selv ved meget tunge vinduer
 • Drevåbning med variabel justering og individuelle omløbshastigheder til ventilation og røg- og varmeafsugning
 • Findes som specialversion - åbning, kabellængde og farve kan konfigureres
 • Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern central
 • DIP-kontakt for ændring af driftstypen (enkelt og synkro, master, slave)
 • Nem og hurtig installation med Smart-fix-montagesystem
 • Testet som naturlig røg-og varmeaftræksenhed NRWG (SHEV)

Mere om Powerchain

Billede af E 250 NT el-spindeldrev fra GEZE

E 250 NT fra GEZE: GEZE spindeldrev med en kompakt konstruktion © GEZE GmbH

Elektrisk spindeldrev i et kompakt design med mange forskellige anvendelsesområder:

 • Drevåbning med variabel justering og individuelle omløbshastigheder til ventilation og røg- og varmeafsugning
 • Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern central
 • Nem ændring af driftstype (enkelt og synkro, master/slave) ved hjælp af DIP-kontakt
 • Testet som en naturlig røg-og varmeaftræksenhed NRWG (8SHEV) i overensstemmelse med EN 12101-2

Mere om E250 NT