Korrekt planlægning af vinduesteknik med GEZE

Vinduer spiller stadig flere, vigtige roller i moderne bygninger. De forbedrer rumklimaet ved at forsyne naturlig ventilation, spiller en afgørende rolle i forhold til energieffektivitet, og sikrer røg- og varmeafsugning i tilfælde af brand. Derudover er der objektspecifikke krav hvad angår hygiejne, komfort og sikkerhed. Som planlægger er det nemt at miste overblikket. Vores eksperter står til klar med rådgivning som partnere for arkitekter og planlæggere - med alt fra planlægning og individuel projektledelse og til ibrugtagning.

Vinduesteknik skal opfylde diverse krav

Vinduer spiller en stadig vigtigere rolle i bygninger. Planlæggere og arkitekter står således over for nogle komplekse udfordringer ved planlægning af vinduer. Ud over designaspekterne, skal de bruge innovative vinduesfunktioner der kan opfylde de stigende krav, der stilles til moderne bygninger med høj livskvalitet. De skal overholde lovmæssige bestemmelser. Det er her at veldesignede og sikkert planlagte vinduessystemer kommer i spil.

En bred vifte af potentielle anvendelser: Hvilket vindue er det rigtige? 

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel efter store vinduer, og ikke bare af designmæssige årsager. De fylder lokalerne med masser af naturligt dagslys og giver brugerne en fornemmelse af varme og frihed. Men moderne vinduer skal kunne mere: Ud over tekniske faktorer såsom lysgennemtrængning, varme, lyd og indbrudssikring, plus modstandsdygtighed over gor vind og regn, skal de også omfatte vigtige funktioner såsom ventilation eller røg- og varmeafsugning. Og der er yderligere kriterier, afhængigt af hvorvidt det er tagvinduer eller facadevinduer, som planlægges. Typen af bygning og brugergruppe gør også en forskel. Disse krav er ofte modstridende ved første øjekast, hvilket gør det svært at vælge den rigtige vinduesløsning.

Lovmæssige bestemmelser for planlægning af vinduer

Mange ved ikke at: Kraftbetjente eller automatiserede vinduer er maskiner, henhold til Det Europæiske Maskindirektiv MRL 2006/42/EU. Som et resultat af dette findes der krav til risikovurderinger, ikke kun til producenter, men også til planlæggere, montører og ejere af disse vinduer. Ud over visse tekniske specifikationer, er de underlagt regelmæssige, obligatoriske inspektioner. Maskinproducenten skal sikre at der udarbejdes en risikovurdering for at fastsætte de gældende krav til sundhed og sikkerhed for maskinen. Dette ansvar påhviler planlæggeren eller det organ, der sender invitationen til licitation. Risikovurderingen udarbejdes i henhold til installationssituationen, bygningens formål samt brugergruppen. For eksempel tildeles skoler, børnehaver og sygehuse den højeste beskyttelsesklasse 4, hvis der er en risiko for at folk kommer til skade på kraftbetjente vinduer.

Planlægning af vinduer i moderne bygninger omfatter også komplekse krav.

Vinduesteknik skal planlægges - ellers kan det påvirke omkostningerne og skabe unødigt stress

Arkitekter og planlæggere skal tænke detaljeret over brugen af vinduer på forhånd. Hvilken funktion vil vinduet opfylde? Vil det blive anvendt til naturlig ventilation eller til røg og varmeafsugning? Eller en kombination af begge? Hvilken vinduestype (sidehængt, vippefløj eller klapvindue) er påkrævet, og hvilken åbningsretning svarer til installationssituationen? Derudover er der faktorer såsom vinduesdimensioner, fløjvægt, påkrævede åbningsvidder (ventilation og røg- og varmeudsugningsanlæg), den tiltænkte brug af rummet samt brugergrupperne. Hvis et eller flere af disse parametre ændres senere i processen, kan det være nødvendigt med tidskrævende, ny planlægning eller opgradering. For eksempel bliver dimensioner og vægt på vinduet ind imellem specificeret ukorrekt eller ændres, så det valgte vinduesdrev ikke længere passer. Det er også irriterende hvis strømforsyningen er for svag til den valgte aktivering. Eller hvis sikkerhedstiltag såsom klemningsbeskyttelse er glemt under planlægningen og det derfor er forbudt at betjene vinduet.

Til daglig ventilation eller i tilfælde af brand, strækker udvalget af vinduesprodukter sig fra mekaniske monteringssystemer til ovenlys og intelligente drivsystemer til naturlig ventilation og udblæsning, og til komplette løsninger til forebyggende brandsikring. Det er derfor vigtigt på forhånd at vide hvilke funktioner vinduerne skal have i en bygning.

Find det rigtige vinduesdrev

Vinduer opfylder vigtige funktioner i bygninger

© GEZE GmbH

Naturlig ventilation takket være intelligente vinduesdrev

En af de vigtigste funktioner i vinduer er naturlig ventilation. Afhængigt af bygningen reguleres specifikationerne til indendørs luft forskelligt. I henhold til den tyske forordning om energibesparelse (EnEV), skal “den påkrævede minimale udveksling af luft til sundheds- og varmeformål sikres” i alle tilfælde. Arkitekter skal derfor tage hensyn til luftkvalitet og termisk komfort, selv under stadiet med bygningsplanlægning. Det omfatter CO2-indholdet, temperaturen, luftfugtigheden , og luftcirkulationen i rummet.

Her byder naturlig ventilation via kraftbetjente vinduer på en intelligent og bekvem løsning: Sensor- eller tidsstyrede vinduesdrev åbner vinduer automatisk før rumluftkvaliteten forringes. Fordelene er åbenlyse: Udvekslingen af luft forbedrer rumklimaet. Samtidig minimeres risikoen for infektion fra aerosoler. På grund af det lavere indhold af CO2 i luften forbedres vores koncentrationsevne. Derudover overføres færre bakterier, når vinduerne ikke længere skal åbnes manuelt. Yderligere fordele: Behovsstyret automatisk ventilation beskytter både bygningens substans på lang sigt og forbruger mindre energi. Behovsstyret ventilation bliver således stadig vigtigere, især til klimaneutrale bygninger.

Mere om naturlig ventilation

Intelligente løsninger til røgafsugning åbner vinduer i tilfælde af brand

Under en brand er giftig røg inde i bygningen en af de allerstørste farekilder. Mennesker kan miste bevidstheden eller deres retningssans inden for få sekunder. Ud over røgen kan den enorme varme, der genereres under en brand, ødelægge strukturen i en bygning.

Etrøg- og varmeudsugningsanlæg hjælper med at beskytte både mennesker og genstande i tilfælde af brand. Automatiserede vinduer spiller en afgørende rolle som en del af et røg- og varmeudsugningsanlæg. I tilfælde af brand leder de den giftige røg udenfor via åbningsdrev og intelligente løsninger til røgafsugning; de forsyner indgangsluft og understøtter dermed brandslukningen.

Planlægning af vinduer: Vore objektkonsulenter sørger for de rette produkter på rette sted

Jo flere opgaver, der er involveret, desto større er risikoen for misforståelser. For eksempel, når det drejer sig om vinduesteknik, er det måske ikke kun arkitekten, men også planlæggere af facader, ventilation, brandsikring og vinduesproducenten eller metalarbejderne, der er involveret. Det anbefales derfor stærkt at bygningsejere får en objektkonsulent eller en tekniks/kommerciel konsulent fra GEZE til at koordinere disse opgaver. De yder support under planlægningen og hjælper med at sørge for at de rette produkter når ud til montørerne til tiden. Derudover yder de værdifuld assistance under installation og ibrugtagning.

GEZE tilbyder en bred portefølje her:

  • Fra monteringssystemer til daglig ventilation og udblæsning og
  •  drivsystemer til automatiseret ventilation og udblæsning,
  • og til ind- og udgangsluftsystemer for en hurtig og sikker røg- og varmeafsugning.

Med WinCalc, vores værktøj til beregning af vinduer, finder vi den rigtige løsning til dine vinduer, tilpasset til dine behov og den ønskede installationssituation. Hvis der planlægges kraftbetjente vinduer, udarbejder vi en sikkerhedsanalyse med dig for at definere de nødvendige sikkerhedstiltag. Vi kan tilbyde sikre løsninger, fra beskyttelsesklasse 0 til 4. For eksempel bruger vores IQ box Safety et sensorsystem til at stoppe lukningen af et vindue, så snart et fremmedlegeme registreres.

Vores mål er atfremme udviklingen af bygninger med høj livskvalitet. Som partner for arkitekter og planlæggere rådgiver vi fra et tidligt stadie om mulighederne for naturlig ventilation, de relevante sikkerhedsaspekter for kraftbetjente vinduer og eventuelt nødvendige sikkerhedstiltag som et resultat af dette.

Dr Dominik Landerer, produktmanager hos GEZE

Sådan støtter GEZE dig med din planlægning af vinduer

GEZE tilbyder et unikt udvalg af supportservices. Ud over vores objektkonsulenter på stedet, kan du også udnytte det brede udvalg af værktøjer og services.

  • I vores træningscentre, tilbyder vi et omfattende kvalificeringsprogram til GEZE-produkter såvel som seminarer om specialemner.
  • Vores WinCalc planlægnings- og beregningsværktøjudfører alle de komplicerede beregninger til systemdesign af et vindue
  • På vores YouTube kanal finder du omfattende installationsvideoer til vores produkter