Naturlig ventilation for en forbedret luftkvalitet – et interview med Karen Sum

Uanset om det er i skoler, børnehaver, erhvervsbygninger eller kontorer, er social afstand, hygiejne og brug af mundbind helt afgørende lige nu. Af samme årsag er en pålidelig, naturlig ventilation vigtigere end nogensinde før. I dette interview, forklarer Karen Sum, Head of Global Account Management, de metoder og tilgange vi kan bruge til at øge tilførslen af frisk luft og forbedre luftkvaliteten i bygninger - med en minimal indsats og en mindre investering.

Hvorfor er ventilation så vigtigt for tiden?

"Bygninger kigges grundigt efter i sømmene i de seneste år i forhold til energieffektivitet, og det omfatter reduktionen af omkostninger til varme eller køling. Brugen af moderne, energibesparende byggemetoder betyder, at vi i stigende grad arbejder, lever og lærer i tæt forseglede bygninger. Den store ulempe ved dette er dog, at der strømmer for lidt frisk luft ind og at for lidt brugt luft kan strømme ud. Det skaber et behov for intelligent ventilation så man sikrer en effektiv udskiftning af luften og dermed en forbedret indendørs luftkvalitet og hygiejne, og gør det muligt at bruge bygningen på en sikker måde. Forskere har en mistanke om at lukkede rum udgør en øget risiko for infektion gennem virusbærende aerosoler. Virus, der overføres på denne måde, omfatter også COVID-19 og klassiske influenzavira. Da aerosolpartikler er mindre og lettere end dråber, flyder de rundt i luften i længere tid og falder ikke så hurtigt til jorden. Det er derfor en effektiv udskiftning af luften er nødvendig for at reducere koncentrationen af aerosoler i indendørs luft."

Naturlig ventilation er en effektiv løsning som forbedrer den indendørs luftkvalitet betydeligt. Desuden kræver automatiske vinduesdrev til kontrolleret ventilation mindre energi end de fleste mekaniske ventilationssystemer.

Karen Sum, Head of Global Account Management GEZE GmbH
Klasseværelser med store vinduespartier og automatiserede vinduer.

Naturlig ventilation forbedrer den indendørs luftkvalitet betydeligt.

Hvordan sikrer vi en effektiv udskiftning af luften?

"Mange vælger mekaniske ventilationssystemer, men de løser ikke de aktuelle problemer med corona-pandemien. I mange tilfælde er luftfiltrene i ventilationssystemer ikke fine nok til at filtrere aerosoler – og derfor vira – ud af den indendørs luft. Uden en effektiv udskiftning af luften bliver luften kun recirkuleret, og i værste fald kan disse systemer forringe kvaliteten på den indendørs luft - og derved øge risikoen for smitte med coronavirus. Desuden er der den individuelle fornemmelse: Mange af os begynder at føle ubehag i rum, hvor man ikke kan åbne vinduerne. Alternativet til dette er en styret, naturlig ventilation via automatiserede vinduer. Den slipper udendørs, frisk luft ind og forhindrer den stillestående luft i at blive recirkuleret i rummet."

Få mere at vide om naturlig ventilation

Det lyder så nemt at åbne vinduet. Hvilke faktorer er vigtige for vinduesventilation?

"I travle områder, såsom på kontorer, skoler og universiteter, er personer ofte udsat for tidspres og skal koncentrere sig om deres arbejde, så de glemmer tit at åbne vinduet. Problemet forværres af det faktum, at vi ofte først lægger mærke til en forringelse af indeklimaet, når det allerede er for sent. Oveni i den øgede risiko for infektion kan dårlig luftkvalitet påvirke vores evne til at koncentrere os og arbejde, og endda medføre hovedpine og svimmelhed. Systemer, der åbner vinduer automatisk uden at personer aktivt går hen til vinduet, er effektive løsninger. De skaber en effektiv udskiftning af luften, forbedrer luftkvaliteten betydeligt og reducerer risikoen for infektion."

Vinduer med automatiserede GEZE vinduesdrev i en idrætshal.

Smarte vinduesdrev er en komfortabel og effektiv ventilationsløsninger. © Exorbitart / GEZE GmbH

Giver automatiserede vinduer en effektiv ventilation?

"Naturlig ventilation er en effektiv løsning som øger den indendørs luftkvalitet betydeligt. Desuden kræver automatiske vinduesdrev til kontrolleret ventilation mindre energi end de fleste mekaniske ventilationssystemer. Bygningsadministratorer nyder også godt af forholdsvist lave investeringsomkostninger, fordi automatiske vinduesdrev udgør en omkostningseffektiv løsning til eftermontering."

Hvorfor anvendes automatiserede vinduer ikke mere ofte, så der skabes en naturlig ventilation?

"Sikkerheden anvendes meget ofte som hovedargument mod installation af vinduer, der kan åbnes – for at beskytte mod indbrud på stueetagen og af sikkerhedshensyn på øvre etager. Det er værd overveje mindre, hængslede vinduesfløje – et sikkert og effektivt koncept, der ikke nedsætter trygheden eller sikkerheden. Det gør det muligt at åbne og lukke vinduer nemt, så man f.eks. modvirker støj i travle perioder. Du kan programmere et tidsur, så vinduerne åbner og lukker på bestemte tidspunkter."

Komfortabel betjening takket være det intuitive display og forprogrammerede scenarier.

Systemet er nemt at betjene med det intuitive display eller forprogrammerede scenarier.

Hvorfor bruge et tidsur til ventilationen?

"Vi påvirkes ofte mere af temperatur, akustiske og visuelle stimulanser end af luftkvaliteten. Vi bedømmer i højere grad luftkvaliteten på baggrund af lugt og af en generel fornemmelse, som f.eks. 'Jeg har det lidt for varmt'. Jo længere tid vi tilbringer i et rum, jo mindre lægger vi mærke til en forringet luftkvalitet – så vi bemærker den ofte alt for sent. Det er endnu mere bekymrende at vi har en tendens til at indånde brugt luft, der har cirkuleret i rummet."

Findes der en løsning på vores manglende følsomhed over for luftkvalitet?

"Ja - eksempler omfatter tidsure og et sensorsystem, som er nemme at installere og identificerer ændringer i luftkvaliteten. Smarte vinduesdrev som GEZE Slimchain kan tilsluttes til et sensorsystem og integreres i bygningsstyresystemer ved hjælp af interfacemodulerne KNX eller BACnet. Bygningsautomatisering skaber en komfortabel og effektiv cirkulation af luften, som er tilpasset til situationen."

Intelligent bygningsstyring – energieffektive facader: Intelligent og sikker ventilation

Smart og sikker ventilation med vejrstationen GIRA KNX.

Findes der andre metoder til forbedring af den indendørs luftkvalitet med bygningsautomatiseringssystemer?

"Et intelligent sensorsystem kan også kombineres med andre enheder såsom regnsensorer og andre vejrstationer. Automatiserede tagvinduer kan også integreres i rumklimareguleringssystemer og bidrager dermed perfekt til dagkøling og især til natkøling. Bygninger, der ventileres om natten via egnede sikkerheds- og vejrsensorsystemer, skaber et behageligt klima på alle tider af døgnet, og opfylder derfor kravene ved fleksible arbejds- og pausetider under alle vejrforhold overalt i verden.

Få mere at vide om rumklimaregulering

Rulleskydebeslaget Perlan 140 Duosync åbner og lukker 2-fløjede skydedøre synkront.

Rulleskydebeslaget Perlan 140 Duosync åbner og lukker 2-fløjede skydedøre synkront. © GEZE GmbH

Findes der, ud over kvaliteten, andre faktorer, som bygningsadministratorer skal være opmærksomme på under coronakrisen?

"Ja, grundet corona-pandemien skal der implementeres mange nye foranstaltninger i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. For eksempel er indretningen af kontorer ændret markant grundet afstandskrav. Der sættes nu spørgsmålstegn ved åbne, luftige bygningsdesigns og åbne kontorlandskaber, og man prøver ofte at undgå små mødelokaler. En intelligent opdeling af kontorarealer kan være en effektiv metode til adskillelse af de forskellige afsnit og luften i dem, forudsat at hvert afsnit har vinduer, der kan åbnes. Flytbare skillevægge og andre æstetiske metoder til at skabe separate områder kan også forbedre privatlivets fred og gør det muligt at opdele ventilerede rum på flere måder. Det kan også være til nytte efter den nuværende situation, da de akustiske og visuelle fordele øger velværet og giver bygninger en højere livskvalitet."