Emner

Rumklimaregulering – sikkert design af kraftbetjente vinduer

Vidste du at risikoen for en ulykke er større derhjemme end i trafikken? Det er i henhold til de seneste tal fra statistiske institutter. Men mange af disse farer kan minimeres. For eksempel kan automatiserede vinduer designes sikkert med beskyttelsessystemerne i tråd med de gældende beskyttelsesklasser såsom klemningsbeskyttelse, sikkerhedssakse, sensorsystem og sikkerhedsmoduler.

Identificer farezoner omkring vinduet – og øg vinduessikkerheden

Farezoner med automatiske vinduer

Farezoner med automatiske vinduer

Vinduer er populære adgangssteder for indbrudstyve. Begrebet ’vinduessikkerhed’ skal derfor forstås som en mekanisk tyverisikring. Vinduesbjælker, vindueslåse og dørgrebsspærrelåse er designet til at gøre indbrud udefra mere vanskelige eller slet og ret umulige. Men folk glemmer ofte: Vinduer har behov for større sikkerhedsforanstaltninger end simpel indbrudssikring. Vinduesfløje kan for eksempel springe op i blæsevejr eller falde ned under rengøring og dermed forårsage skader. Og hvad sker der, hvis nogen læner sig ud af et vindue, mens det er i automatisk lukkefunktion? Eller hvis et barn stikker fingrene ind i lukkekanten? ’Rumklimaregulering’ er designet til at sikre mod sådanne alvorlige kvæstelser.

Farepotentiale på automatiske vinduer

 • Automatisk åbning eller lukning kan klemme/knuse lemmer, eller medføre et slag
 • Komponentfejl såsom en vinduesfløj, der falder ned/kollapser

Beskyttelsesforanstaltninger for større vinduessikkerhed

Kraftbetjente vinduer kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Kraftbetjente vinduer kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Der foreskrives ofte sikkerhedselementer til automatiserede vinduer med et drivsystem. Denne rumklimaregulering skal kunne identificere, når en person eller genstand befinder sig i vandringen for åbning eller lukning, og efterfølgende stoppe bevægelsen. I tilfælde af en fejlfunktion skal et vindue desuden forhindres i at springe op eller at falde ned. Dette opnås via mekaniske sikkerhedsanordninger - på vippefløjvinduer, som åbner indadgående, kan det dette ske ved hjælp af en fang- og pudsesaks eller via en sikkerhedssaks.

Loven om produktsikkerhed, retningslinjer og standarder for vinduessikkerhed

Vinduessikkerhed gælder for både manuelt betjente og elektriske vinduer.

Vinduessikkerhed gælder for både manuelt betjente og elektriske vinduer.

Mulige farezoner på vinduer skal repareres.

Mulige farezoner på vinduer skal repareres.

Kraftbetjente eller automatiserede vinduer er maskiner, som defineret i Det Europæiske Maskindirektiv MRL 2006/42/EF. I Den Europæiske Union omfatter dette et standardiseret niveau af sikring til maskiner, for at forebygge ulykker. Målet er at ”garantere sikkerheden og sundheden for mennesker, og i særdeleshed for medarbejdere og brugere, og også for kæledyr og genstande om nødvendigt, især hvad angår håndtering af maskinel”. Maskindirektivet er implementeret i Tyskland via loven om produktsikkerhed (ProdSG) og maskinforordningen (9. ProdSV), som er baseret på dette.

Produktstandarder for vinduer

Øvrige sikkerhedsfunktionaliteter, som sikrer brugere af vinduer og døre mod farer, der opstår grundet en ukorrekt betjening, brug eller et svigt på systemet, er omfattet i produktstandarden EN 14351-1 for vinduer. Fang- og pudsesakse eller sikkerhedssakse, låsninger og åbningsbegrænsere er mekaniske komponenter, der er egnede til at hindre ulykker og farer.

Kraftbetjente vinduer hører også under anvendelsesområdet for produktstandarden EN 14351-1. EN 60335-2-103 gælder for sikkerheden på elektriske lineære drivenheder i drift.

Risikovurdering og fastsættelse af beskyttelsesklasser for kraftbetjente vinduer

Der skal udarbejdes en risikovurdering under bygningsplanlægningen for at fastsætte farepotentialet for et motordrevet vindue, og for at implementere en passende sikkerhedsforanstaltning som respons. Montøren af vinduet udarbejder vurderingen i overensstemmelse med maskindirektivet og baseret på:

 • Installationssituation
  Automatiserede vinduer, hvor den nedre kant på fløjen ligger mindst 2,5 m over gulvet eller som har en lysning, kræver ikke yderligere sikring. Frit tilgængelige vinduer, hvor den nedre kant af fløjen har et afstandsmål på mindre end 2,5 m fra gulvet har en større risiko, og der skal gennemføres en risikoanalyse.
 • Type af brug af rummet
  Kontorer, opholdsområder, børnehaver, skoler eller sygehuse og andre sundhedsinstitutioner vurderes forskelligt. Personer med behov for beskyttelse og som bruger rummet, for eksempel børn i uddannelsesinstitutioner, betragtes som værende mindre bevidste om risici end en brugergruppe, der er fuldt fortrolige med vinduesudstyret.
 • Styring/Betjening
  Et automatiseret og centralt styret vindue, såsom via regn-/vindstyring, eller et bygningsstyresystem, anses som mere farligt i sammenligning med et manuelt betjent vindue med nøglekontakt og visuel kontakt med vinduet.

Resultaterne af installatørens vurdering udgør beskyttelsesklassen for det respektive vindue og de deraf følgende risikoreducerende foranstaltninger, der skal implementeres:

 • Beskyttelsesklasse 0: ingen foranstaltninger
 • Beskyttelsesklasse 1: Advarselsbeskeder
 • Beskyttelsesklasse 2: f.eks. signaler
 • Beskyttelsesklasse 3: f.eks. tastfunktion
 • Beskyttelsesklasse 4: f.eks. sensorsystem såsom lysgardiner

Rumklimaregulering fra GEZE

Kraftbetjente vinduer betragtes som maskiner.

Kraftbetjente vinduer betragtes som maskiner.

GEZE rumklimaregulering er specialløsninger, som understøtter brugersikkerhed og sikrer mennesker mod farerne på automatiserede vinduer.

Klemningsbeskyttelse til kraftbetjente vinduer

For eksempel hjælper GEZE-sensorløsninger automatisk styrede vinduer med at garantere den foreskrevne vinduessikkerhed iht. beskyttelsesklasser og DIN-standarder. Disse komponenter sikrer pålideligt mod farer, der opstår grundet klemmende og skærende kanter og sikrer, at vinduessystemer er sikre for alle brugere af bygninger i den daglige betjening. Dette er særligt relevant i bygninger såsom skoler, børnehaver og sygehuse samt i bygninger, der er åbne for offentligheden såsom mødesteder og detailhandelsområder. I den sammenhæng skal det i særdeleshed sikres, at en ukorrekt brug af vinduer eller uforsigtighed ikke resulterer i skader.

Vinduessikkerhed for vippefløjvinduer

Når drev bruges til aktivering af vippefløjvinduer (åbne/lukke), er der en potentiel fare for nedfaldende vinduesfløje. Af den grund foreskriver GEZE obligatorisk brug af separate GEZE sikkerhedssakse, som ikke er forbundet med drevet. GEZE´s sikkerhedssakse sikrer at en permanent fast forbindelse mellem ramme og fløj garanteres - uafhængigt af drevet. Det drevne vippefløjvindue er kun beskyttet sikkert mod et fald, hvis GEZE´s sikkerhedssaks anvendes (type 35 eller type 60). Vippefløjvinduet må ikke anvendes, hvis sikkerhedssaksen mangler.

Nedfaldende fløje kan udgøre en betydelig fare for liv og lemmer på personer i nærheden af vinduet. Af den grund er brugen af GEZE sikkerhedssakse obligatorisk, når GEZE-drev anvendes til vippefløjvinduer. De sikrer også vinduet, hvis komponenter falder ned såsom en kæde fra et drev, der går i stykker eller, hvis et vindueshængsel går i stykker.

Gå til GEZEs rumklimaregulering

GEZE rumklimaregulering via sikkerhedssakse

Sikkerhedssakse hindrer at store og tunge vinduesfløje falder ned i kipposition i tilfælde af en uventet fejlfunktion. Sikkerhedssaksen griber kun ind for at optage belastningen, hvis drevet svigter.

GEZE rumklimaregulering til automatiserede vinduer

GEZE rumklimaregulering med sensorsystem

Vinduessikkerhed via en sensor med laserscanner

Vinduessikkerhed via en sensor med laserscanner © GEZE GmbH

Automatiske vinduer kan praktisk talt styres af regn-/vindstyring eller et bygningsstyresystem uden visuel kontakt. Automatisk betjening betyder dog at der er en risiko for at mennesker kommer til skade på vindueskanterne. Disse vinduer kan sikres via sensorsystem i specifikke installationssituationer og afhængigt af vinduestypen og de strukturelle forhold. Et sensorsystem - enten lysgardiner eller laserscannere - giver mulighed for en omfattende sikring af individuelle vinduer eller flere vinduer.  Hvis vinduer betjenes automatisk, frakobler en sikkerhedsanordning drevet pålideligt. De forskellige sensorløsninger kan integreres diskret i facader, loft eller rammeelementer.

GEZEs udvalg omfatter kontaktløs klemningsbeskyttelse til forskellige vinduestyper, både med indad- og udadgående åbning. Afhængigt af vinduestypen og installationspositionen, kan det pågældende vindue sikres med en passende sensor - enten via et aktivt styret infrarødlysgardin eller en laserscanner. Sammen med sikkerhedsmoduler giver de forskellige sensorsystemer mulighed for sikring af individuelle lukkekanter eller hele facadesektioner.

Sikkerhedsvarianterne med GC 339+ aktivt infrarød-lysgardin og GEZE LZR_I100 laserscanner vises vejledende nedenfor.

Professionel vinduesplanlægning: Objektspecifik support helt fra starten

GEZE yder support under planlægningen af automatiserede vinduer og tilbyder omfattende assistance - helt fra den tekniske objektplanlægning og risikoanalysen. De optimale funktionelle og omkostningseffektive vinduessikkerhedsløsninger er altid i tråd med de objektspecifikke omstændigheder.

Fordele ved rumklimaregulering:

 • Pålidelig sikring mod farer, der opstår grundet klemmende og skærende kanter på automatiske vinduer. Der opnås en høj sikkerhedsstandard, som for eksempel hindrer ikke-detekterede fejl eller manipulering af sensorsystemet.
 • Kontaktløse systemer: Ved at bruge kontaktløse kontaktgivere reverserer vinduet automatisk, når det modtager et signal fra sensorsystemet og hindrer dermed en kollision med mennesker.
 • Diskret look: Et sensorsystem og sikkerhedssakse kan integreres i vinduet så der ikke opstår nogen visuel forringelse.

Arkitekt hotline

Vores objektkonsulenter står til rådighed via GEZEs arkitekt-hotline (man.-tor.: kl. 09:00 - 16:00 / fre: kl. 9:00 - 15:00) og giver dig detaljerede oplysninger og gode råd til vores produkter og til hvordan du bruger dem. Ring til os på+49 (0)7152/203-112.

Brugertilpassede løsninger, enkel installation og træning

Montører skal tage passende forholdsregler for at minimere farepotentialet ved installation af kraftbetjente vinduer.

 • Brugertilpassede pakker: Takket være den tilbudte fleksibilitet ved valg af komponenter, kan vi skabe meget brugertilpassede pakker, der kan levere den perfekte løsning til ethvert kundebehov.
 • Enkel installation: Sikringskomponenterne leveres kabelført i et kompakt kabinet. Installationen kræver blot en tilslutning af vinduesdrevet, forsyningsspændingen og et sensorsystem.
 • Alt fra én og samme leverandør: Hele systemet fås fra én og samme leverandør. Montører og/eller distributører har et enkelt kontaktpunkt for alle systemkomponenter.

Installationer fra GEZE opfylder samtlige sikkerhedsaspekter

Som bruger kan du være sikker på at installationer fra GEZE opfylder samtlige sikkerhedsaspekter.

Derudover tilbyder GEZE sine kunder alt fra én og samme leverandør: Vinduesdrev, sensorsystem, sakse, installation og eftersalgs-service.

Selv når der opstår yderligere krav til vinduer, såsom røg- og varmeafledningsanlæg, netværksintegration af vinduer og døre, etc., kan GEZE hjælpe dig godt på vej.