Emner

Vinduessikring - diskrete og pålidelige 'bodyguards'

Vidste du at risikoen for en ulykke er større derhjemme end i trafikken? Det er i henhold til de seneste tal fra statistiske institutter. Der findes farer overalt i hjemmet. Selv vinduer kan være et problem. Men pålidelig beskyttelse håndterer dette problem.

Farezoner omkring vinduet

1. fareområde mellem sidelukkekant og modsatte lukkekant/væg, 2. Fare for kollision, 3. Fare for kollision, 4. Fare for klemning, 5. Fare for klemning, 6. Fareområde mellem hovedlukkekant og modsatte lukkekant

Farezoner med automatiske vinduer © GEZE GmbH

Vinduer er populære adgangssteder for indbrudstyve. Begrebet ’vinduessikkerhed’ skal derfor anses som en mekanisk tyverisikring. Det er designet til at gøre indbrud udefra mere vanskelige eller helt umulige. Men folk glemmer ofte: Vinduer udgør også andre risici. De kan for eksempel springe op i blæsevejr eller falde ned under rengøring og dermed forårsage skader. Og hvad sker der, hvis nogen læner sig ud af et vindue og det automatisk begynder at lukke? Eller hvis et barn stikker fingrene ind i lukkekanten? ’Vinduessikring’ er designet til at beskytte mod sådanne alvorlige kvæstelser.

Farepotentiale med automatiske vinduer

 • Automatisk åbning eller lukning kan klemme/knuse lemmer, eller medføre et slag
 • Komponentfejl såsom en vinduesfløj, der flader ned/kollapser

Beskyttelsesforanstaltninger til vinduer

Kraftbetjente vinduer kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Kraftbetjente vinduer kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Der foreskrives ofte sikkerhedselementer til automatiserede vinduer med et drivsystem. De skal kunne identificere, når en person eller genstand befinder sig i vandringen for åbning eller lukning, og efterfølgende standse bevægelsen. I tilfælde af en fejlfunktion skal et vindue forhindres i at flyve op eller også at falde ned. Dette opnås via mekaniske sikkerhedsanordninger - på vippefløjvindue, som åbner indadgående, kan det dette ske ved hjælp af en fang- og pudsesikring eller via en sikkerhedssaks.

Loven om produktsikkerhed, retningslinjer og standarder

Vinduessikkerhed gælder for både manuelt betjente og elektriske vinduer.

Vinduessikkerhed gælder for både manuelt betjente og elektriske vinduer.

Kraftbetjente eller automatiserede vinduer er maskiner, som defineret i Det Europæiske Maskindirektiv MRL 2006/42/EF. I Den Europæiske Union omfatter dette et standardiseret niveau af beskyttelse til maskiner, for at forebygge ulykker. Målet er at ”garantere sikkerheden og sundheden for mennesker, og i særdeleshed for medarbejdere og brugere, og også for kæledyr og genstande om nødvendigt, især hvad angår håndtering af maskinel”. Maskindirektivet er implementeret i Tyskland via loven om produktsikkerhed (ProdSG) og maskinforordningen (9. ProdSV), som er baseret på denne.

Produktstandarder til vinduer

Øvrige sikkerhedsfunktionaliteter, som beskytter brugere af vinduer og døre mod farer, der opstår grundet en ukorrekt betjening, brug eller et svigt på systemet, er omfattet i produktstandarden EN 14351-1 for vinduer. Fang- og pudsesikringer eller sikkerhedssakse, hold-åben-enheder og åbningsbegrænsere er mekaniske komponenter, der er egnede til at hindre ulykker og farer.

Kraftbetjente vinduer hører også under gyldighedsområdet i produktstandarden EN 14351-1. EN 60335-2-103 gælder for sikkerheden på elektriske lineære drev i drift.

Risikovurdering og fastsættelse af beskyttelsesklasser

Der skal udarbejdes en risikovurdering under bygningsplanlægningen for at fastsætte risikopotentialet for et motordrevet vindue, og for at implementere en passende sikkerhedsforanstaltning som respons. Montøren af vinduet udarbejder vurderingen i overensstemmelse med maskindirektivet og baseret på:

 • Installationssituation
  Vinduer, hvor den nedre kant på fløjen ligger mindst 2,5 m over gulvet eller som har en lysning, kræver ikke yderligere beskyttelse. Frit tilgængelige vinduer, hvor den nedre kant af fløjen har et afstandsmål på mindre end 2,5 m fra gulvet har en større risiko, og der skal gennemføres en risikoanalyse.
 • Type af brug af rummet
  Kontorer, opholdsområder, børnehaver, skoler eller hospitaler vurderes forskelligt. Børn, der kræver beskyttelse, er trods alt betydeligt mindre bevidste om disse risici end en brugergruppe, der er fuldt fortrolig med udstyret.
 • Styreenheder/Betjening
  Et automatiseret og centralt styret vindue, såsom via styring af regn og vind, eller et bygningsstyresystem, anses som mere farlige sammenlignet med et manuelt betjent vindue med nøglekontakt og visuel kontakt med vinduet.

Montørens vurdering resulterer i den påkrævede beskyttelsesklasse og de korrekte forholdsregler, der skal træffes:

Vinduessikring fra GEZE

GEZE bruger begrebet ‘vinduessikring’ til at referere til specialløsninger, der understøtter brugersikkerhed og beskytter mennesker mod farerne på automatiserede vinduer.

For eksempel hjælper sensorløsninger fra GEZE på automatisk styrede vinduer. Disse komponenter beskytter pålideligt mod de farer som udgøres af de klemmende og skærende kanter. Når man bruger aktuatorer til at betjene vippevinduer (åben/luk), er der en potentiel risiko for at vinduesrammen falder ned. Derfor foreskriver GEZE obligatorisk brug af ”GEZE Sikkerhedssakse” -separat, det vil sige ikke med tilslutning til drevet. Sikkerhedssaksene fra GEZE sørger for at en permanent monteret forbindelse mellem ramme og karm garanteret - uafhængigt af drevet. Det kraftbetjente vippevindue er kun sikret mod fald ved brug af GEZE´s sikkerhedssakse (Type 35 eller Type 60). Hvis sikkerhedssaksen mangler, må vippevinduet ikke betjenes.

Nedfaldende fløje kan udgøre en betydelig fare for liv og lemmer på personer i nærheden. Derfor er brugen af GEZE sikkerhedssakse obligatorisk ved brug af GEZE drev på vippevinduer. De sikrer vinduet i tilfælde af en komponentfejl, såsom et brud på kæden på et drev eller brud på det medfølgende vindueshængsel.

Gå til GEZE´s vinduessikring

GEZE vinduessikring med sikkerhedssakse

Sikkerhedssakse hindrer at store og tunge vinduesfløje i kipposition falder ned i tilfælde af en uventet fejlfunktion. Sikkerhedssaksen griber kun ind for at optage belastningen, hvis drevet sigter.

GEZE vinduessikring til automatiserede vinduer

GEZE´s udvalg omfatter kontaktløs klemningsbeskyttelse til forskellige vinduestyper, både med indad- og udadgående åbning. Afhængigt af vinduestypen og installationspositionen, kan det pågældende vindue sikres med en passende sensor - enten via et aktivt infrarød-lysgardin eller en laserscanner. De diverse sensorer muliggør beskyttelse af individuelle lukkekanter eller hele facadesektioner.

Sikkerhedsvarianterne med GEZE GC 339 aktivt infrarød-lysgardin og GEZE LZR_I100 laserscanner vises vejledende nedenfor.