Tips til rumklimaregulering, sikkerhedsanalyse og beskyttelsesklasser

Naturlig ventilation med automatiserede vinduer er bekvem og effektiv. Kraftbetjente vinduer kræver dog sikkerhedstiltag i overensstemmelse med specifikke beskyttelsesklasser. Se tips her til hvordan du udarbejder risikovurderinger til kraftbetjente vinduer og om omfattende systemløsninger til vinduessikring.

Automatiserede vinduer giver mulighed for kontrolleret naturlig ventilation

Automatiserede, kraftbetjente vinduer bidrager til en god indendørs lufthygiejne.

Kraftbetjente vinduer med motoriserede drev anses som maskiner

Kraftbetjente vinduer med motoriserede drev anses som maskiner

Den konstante ventilation af indendørs områder - på kontorer, skoler og i offentlige bygninger - er et vigtigt punkt i hverdagen for mange mennesker, og ikke bare siden starten af corona-pandemien. Arkitekter og planlæggere er interesserede i naturlig ventilation ved hjælp af vinduer, især når de skaber klimaneutrale bygninger. Et andet vigtigt aspekt er at sikre en sund indendørs lufthygiejne. Automatiserede, kraftbetjente vinduer er et fremragende valg i forhold til dette. Dog kan sikkerhedsforanstaltninger dog være nødvendige for at garantere en sikker betjening, afhængigt af installationssituationen.

Udfordringer for arkitekter og planlæggere ved kraftbetjente vinduer

Kraftbetjente vinduer med motoriserede drivenheder til åbning og lukning anses som maskiner, og er derfor klassificeret ifølge Maskindirektiv 2006/42/EU. Det er derfor vigtigt at fastsætte de individuelle specifikationer for det kraftbetjente vindue i bygningen på et tidligt stadie, og at sikre på tværs af alle discipliner gennem hele planlægningen, fabrikationen og ibrugtagningen, at maskinen opretholder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, så man undgår ulykker. Maskindirektivet præciserer at man under ibrugtagning af maskinen skal gennemføre en risikovurdering, der analyserer hvorvidt et vindue befinder sig i et fareområde og hvorvidt det udgør en risiko - og hvilke sikkerhedstiltag, der skal implementeres.

Gennemførsel af en sikkerhedsanalyse og definition af den rigtige rumklimaregulering

Automatiseret vindue med kædedrev

Automatiserede vinduer er tildelt forskellige beskyttelsesklasser.

Hos GEZE bruger vi vores sikkerhedsanalyse til at fastsætte centrale aspekter, der er relevante for sikkerheden; den kan bruges som et retningslinje til at gennemføre en risikovurdering i henhold til Maskindirektivet, som gælder for hele Europa. Vores sikkerhedsanalyse indikerer hvordan potentielle farer i relation til kraftbetjente vinduer kan udelukkes eller reduceres, afhængigt af den pågældende installationssituation og brugergruppen. Den beskriver også potentielle tekniske løsninger til de nødvendige sikkerhedstiltag, når maskinen markedsføres, og angiver eventuelle resterende risici.

Hvordan fastsættes beskyttelsesklasser for automatiserede vinduer?

Generelt tages tre kerneelementer i betragtning, når man vurderer risikoen ved og fastsætter sikkerheden på kraftbetjente vinduer:

  • Installationsposition: Er de kraftbetjente vinduer frit tilgængelige, eller er underkanten på fløjen større end 2,5 m?
  • Hvordan bruges stedet: Bruger personer, der har brug for ekstra beskyttelse (f.eks. børn i skoler eller børnehaver), eller personer, der ikke kan instrueres i en sikker brug (såsom på offentlige steder samt områder med detailhandel) lokalerne regelmæssigt?
  • Aktivering: Foregår betjeningen automatisk eller manuel, men uden et visuelt tjek?

Beskyttelsesklasse 0 til 4 fastsættes på basis af disse faktorer, sammen med de deraf resulterende sikkerhedstiltag for at minimere risikoen.

Farlige zoner på kraftbetjente vinduer.

Farlige zoner på kraftbetjente vinduer.

Hvilket farepotentiale udgør kraftbetjente vinduer?

Ud over at vurdere de strukturelle forhold - såsom potentialet for at fløjen falder ned - er det vigtigt at evaluere klemnings- og skærepunkter på hoved- og sidelukkekanterne på vinduet, der kan udgøre et fareområde under lukningen. Dette er især relevant i bygninger såsom skoler, børnehaver og sygehuse samt i bygninger, der er åbne for offentligheden såsom mødesteder og områder med detailhandel. Her er det især afgørende at sikre at en ukorrekt eller skødesløs brug af vinduet ikke medfører skader.

Kræver alle automatiserede vinduer sikkerhedstiltag?

Vinduer, som er en del af røg- og varmeudsugningsanlæg og ikke bruges til ventilationsformål, og ventilationsvinduer installeret højere oppe end 2,5 meter får beskyttelsesklasse 0 og kræver ingen yderligere sikkerhedstiltag.

Hvilke beskyttelsesklasser gælder for ventilationsvinduer?

Ventilationsvinduer, der er frit tilgængelige, hører under en evalueringsgruppe, hvor brugen af rummet og typen af aktivering vurderes. Beskyttelsesklasse 1 og 2 gælder især på kontorer og i beboelsesejendomme, hvor brugere kan instrueres i en sikker betjening, og derfor kan vurdere farepotentialet.

Brugergrupper, som ikke kan vejledes i en sikker brug af vinduerne, hvilket er tilfældet i butikscentre eller på offentlige steder, og personer med nedsatte mentale evner samt personer med behov for beskyttelse, såsom i børnehaver, vil medføre de højere beskyttelsesklasser 3 og 4, sammen med automatiseret aktivering af de kraftbetjente vinduer, for eksempel via et bygningsstyretekniksystem.

Beskyttelsesklasse 3 og 4 resulterer i øgede specifikationer for vinduessikring

Klemningsbeskyttelse på vinduer kan implementeres ved hjælp af diverse komponenter.

Klemningsbeskyttelse på vinduer kan implementeres ved hjælp af diverse komponenter.

Mulige sikkerhedstiltag for opfyldelse af beskyttelsesklasse 3 omfatter f.eks. en begrænsning af åbningsvidden på hovedlukkekanten til 200 millimeter, eller en begrænsning af fløjens bevægelse i lukkeretning til maksimalt 5 millimeter pr. sekund. Vinduesdrev fra GEZE er designet til at sikre beskyttelsesklasse 3 som standard. Hvis sikkerhedstiltag i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 4 er nødvendige, kan disse sikres med en styring med dødmandsstyring og berettiget betjening.

For at sikre en komplet automatisering af kraftbetjente vinduer, er sikkerhedssensorer kombineret med modulet IQ box Safety et bedre alternativ: Dette er en TÜV-testet løsning til lukkekantsikring på kraftbetjente vinduer eller kontaktløse kontaktgiver til GEZE 24V IQ windowdrive drev.

Hvordan forbedrer IQ box Safety vinduessikkerheden for brugerne?

IQ box Safety sikrer at automatiserede ventilationsvinduer lukker sikkert ved at beskytte klemnings- og skærepunkterne på hoved- og sidelukkekanterne. Klemningsbeskyttelsen stopper eller reverserer lukkebevægelsen pålideligt, hvis de kontaktløse sensorer eller kontaktgiverne registrerer et fremmed objekt. Det betyder at mennesker, hænder og fingre ikke kan blive klemt. Fingersikringer er især vigtigt i skoler og børnehaver, da børn anses som personer med behov for beskyttelse.

Andre fordele ved IQ box Safety

  • Maksimal sikkerhed i henhold til Maskindirektivet
  • TÜV-testet i henhold til EN ISO 13849-1
  • Simpel installation og parametrering via plug and play: Klem, sæt ind, færdig
  • Den rigtige løsning til enhver applikation og driftstype
  • Velegnet til naturlig ventilation og til røg- og varmeudsugningsanlæg. Alarmer prioriteres i tilfælde af en nødsituation
  • 4 prækonfigurerede inputs til stripes med sikkerhedskontakter og optiske sensorer - fleksible kombinationer i overensstemmelse med vinduets specifikationer

Med IQ box Safety kan vi tilbyde en passende løsning til mange forskellige specifikationer for automatiske vinduer – selv for de højeste sikkerhedsspecifikationer i beskyttelsesklasse 4.

Dr Dominik Landerer, produktchef hos GEZE

Hvilke fordele har IQ box Safety sammenlignet med andre produkter til sikring af vinduer?

Som en TÜV-testet løsning opfylder IQ box Safety standarderne EN ISO 13849-1 og -2. Den er velegnet til applikationer inden for naturlig ventilation, såvel som til røg- og varmeudsugningsanlæg (SHEV) med ventilationsfunktion. Strømskinnemodulet med plug-in klemmer og fire prækonfigurerede sensorinputs til stripes med sikkerhedskontakter og kontaktløse sensorer giver mulighed for en hurtig, enkel ibrugtagning af det overordnede system, og giver høj fleksibilitet og kreative frihed i design af vinduer med ventilation og røg- og varmeudsugningsanlæg. 

Med IQ box Safety tilbyder vi planlæggere, montører og ejere en omfattende løsning fra én og samme leverandør, og sikrer dermed en sikker betjening af mange forskellige vinduestyper, herunder til beskyttelsesklasse 4.

Få mere at vide om vinduessikring

I den nærmeste fremtid vil vi bo og arbejde i klimaneutrale bygninger. Naturlig ventilation ved hjælp af kraftbetjente vinduer kan være en byggesten til at opnå dette mål, og bliver stadig mere vigtig for arkitekter og planlæggere.

Dr Dominik Landerer, produktchef hos GEZE

Innovative ventilationskoncepter til bygninger med høj livskvalitet

Vores mål er at fremme udviklingen af bygninger med høj livskvalitet. Det opnår vi først og fremmest via innovative produkter, der hjælper med at fremme både sikkerhed og netværksintegration med bygningsteknik for at implementere koncepter med naturlig ventilation i bygninger. Vi fungerer som en partner for arkitekter og planlæggere, og yder rådgivning på et tidligt stadie om muligheder for naturlig ventilation, relevante sikkerhedsaspekter til kraftbetjente vinduer og eventuelt påkrævede sikkerhedstiltag som et resultat af dette. Vi agerer også som ekspert for vores kunder, når de udvikler alternative løsninger for at hindre sikkerhedsrisici i de indledende stadier.

Vores objektkonsulenter står til rådighed i hele Tyskland. De yder objektspecifik rådgivning om alle vores produkter og arbejder sammen med planlæggere for at udvikle potentielle løsninger til individuelle problemstillinger.

Hos GEZE sigter vi mod at tilbyde arkitekter og planlæggere den maksimale planlægnings- og kreative frihed, og hjælper med at forbedre livskvaliteten og komforten i bygninger gennem en sikker brug af automatiserede vinduer.

Dr Dominik Landerer, produktchef hos GEZE