Platin og diamant: Kö-Bogen II modtager de højeste DGNB-certificeringer

Butiks- og kontorbygningen Kö-Bogen II i Düsseldorf udmærker sig ikke kun med Europas største grønne facade: Ud over DGNB-certifikatet platin har Kö-Bogen II også modtaget det enestående DGNB-diamantcertifikat - en stor succes, også for miljøet. Hvordan man opnår dette, viser bæredygtighedsprojektet Kö-Bogen II.

Fremtidsorienteret: Green Building

Kö-Bogen II

DGNB-certificeringer i platin og diamant til Kö-Bogen II © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Et bæredygtigt byggeri får hele tiden større betydning, så man kan reducere miljøpåvirkningerne fra byggebranchen. I sidste ende er bygge- og bygningssektoren ansvarlig for ca. 30 % af de samlede udledninger af drivhusgasser. Flere og flere bygherrer og investorer er derfor interesseret i miljøvenlige og bæredygtige bygninger og byggeprojekter, de såkaldte Green Buildings.

MERE OM GREEN BUILDING

Internationalt anerkendt: DGNB-certificeringer til bæredygtige bygninger

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vurderer bygningernes bæredygtighed. DGNB-certificeringen kan variere alt efter det niveau, man stræber efter (guld, sølv, bronze, platin) og bygningskategori (nybyggeri, eksisterende byggeri, kvarter). DGNB-certificeringen anerkendes først og fremmest i Tyskland, men derudover også internationalt. En uafhængig kontrol sikrer at bygningen overholder de høje krav fra DGNB.

Vigtigt for en succesrig DGNB-certificering: Dokumentation og kontrol

For at sikre at de påkrævede kriterier for en DGNB-certificering er opfyldt, er det vigtigt at alle involverede - arkitekter, ingeniører, bygherrer, fagprojektplanlæggere og andre deltagere - arbejder tæt sammen. For at opnå en DGNB-certificering kræves der i sidste ende en detaljeret dokumentation af alle realiserede tiltag og deres virkninger. 

 • Bæredygtighed: Hovedformålet med DGNB-certificeringen er at vurdere og sikre at en bygning er økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig.
 • Energieffektivitet: Bygningen bør forbruge så lidt energi som muligt og helst anvende vedvarende energikilder.
 • Miljøbeskyttelse: Miljøaspekter såsom vandforbrug, affaldsstyring og reduktion af skadelige udledninger skal tages i betragtning. Brug af regnvand og sortering af affald er f.eks nogle af de tiltag, der belønnes.
 • Sundhed og komfort: Dette omfatter god luftkvalitet, passende belysning og akustisk komfort for bygningens brugere.
 • Arealoptimering: Det er vigtigt at sikre at rummenes ressourcer udnyttes fornuftigt.
 • Byggeøkologi: Byggematerialernes oprindelse og deres miljøpåvirkninger analyseres. Bæredygtige materialer og økologiske byggemetoder fremmes.
 • Innovation: Integration af innovative teknologier og koncepter, der bidrager til bæredygtigheden, anerkendes og bedømmes positivt.
 • Vurdering af livscyklus: Bygningens omkostninger og virkninger i hele livscyklussen er vigtige. Dette omfatter ikke kun byggeomkostninger, men også omkostninger til drift og vedligeholdelse i hele bygningens driftslevetid.
 • Mobilitet og tilknytning: En god tilknytning til den offentlige nærtrafik og cykelparkering kan hjælpe med til at score yderligere points.
 • Socialt ansvar: En bygnings indflydelse på lokalsamfundet, f.eks. hvordan en bygning understøtter det lokale erhvervsliv og fremmer socialt samvær, indgår i vurderingen.

Ud over den store betydning for byplanlægningen i Düsseldorf vil K II med sin arkitektur også i fremtiden sætte standarden for nye byggeprojekter, især med henblik på knapheden af ressourcer og miljøbeskyttelse."

Stephan Deußer, projektleder B&L Gruppe

Bæredygtige løsninger for en korrekt DGNB-certificering

Integrationen af innovative teknologier og koncepter, der bidrager til bæredygtigheden, vurderes positivt ved DGNB-certificeringen. Så det er intet under at der anvendes dørteknologi fra GEZE i bæredygtighedsprojektet Kö-Bogen II. Mange af vores produkter opfylder kravene til bæredygtighed fra førende, globale Green Building-vurderingssystemer, som de er fastlagt af DGNB og LEED. Vi sikrer frivilligt denne overensstemmelse ved transparent at tilvejebringe miljø-produktdeklarationer (EPDer) for vores produkter. Desuden findes vores produkter i online-databaserne DGNB Navigator og greenbuildingproducts.eu og er registreret der med de pågældende certifikater. Certifikaterne attesterer antallet af punkter, hvor et GEZE-produkt kan bidrage til en korrekt gennemførsel af en DGNB- eller LEED-certificering af en bygning.

Grønne og skrå facader - en udfordring for dørteknologien

Slimdrive SL NT-FR

Individuelt tilpasset dørteknologi: GEZE Slimdrive SL NT-FR. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Slimdrive SL NT-FR

Indgangene til butikker og kontorer udstyres med en smal skydedørsautomatik, der virker visuelt tiltrækkende. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Den komplekse og krævende installationssituation for skyde- og slagdørsautomatikker i en facade, der er beplantet med avnbøg og som delvist skråner, udgør en særlig udfordring. På grund af dørautomatikkens lave højde på kun 7 cm er vores Slimdrive skydedørsystemer perfekt lige her: Takket være den lave højde fyger de sig harmonisk ind i den grønne facade. 

 • Til brugen på vinklede facader eller hjørner, f. eks. på pavilloner og i indgange til parkeringskælder og restaurant blev Slimdrive SLV projekteret objektspecifikt og fremstillet med det beslag i drevskinnen, der passer til projektet.
 • På flugt- og redningsveje anvendes Slimdrive SL NT-FR med flugtvejsfunktion.
 • Et yderligere plus i forhold til bæredygtighed: Dørsystemet Slimdrive forlænger sin driftslevetid effektivt med en meget støjsvag og slidfast jævnstrøms-automatik og en selvrensende rullevogn. En selvstændig fejlregistrering og -protokolføring reducerer vedligeholdelsesbehovet yderligere. Det sparer ressourcer.

Specialløsninger til sikring af lukkekanter på beplantede og skrå facader

Slimdrive SLV

Det velkendte skydedørsystem fra GEZE garanterer beskyttelse og natlåsning iht. standarderne - på trods af den skrå facadekonstruktion. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Desuden kunne vi med særlige specialløsninger sørge for den foreskrevne sikring af sidelukkekanterne på den vinklede facade. Her var afstanden mellem sikkerhedsfløjen og facaden så stor, at der var fare for at især børn kunne gå ind mellem sikkerhedsfløjen og facaden.   Vores løsning: Specielt planlagte og fremstillede glas- eller pladesværd til lukkekantsikring. Dette krævede et intensivt samarbejde mellem GEZEs projektkonsulenter og planlægnings- og projektsikringsafdelinger samt andre deltagere i projektet.

Ved et så ambitiøst projekt som Kö-Bogen II er det helt afgørende at alle deltagere arbejder tæt sammen, allerede på planlægningsstadiet. GEZE har ydet et betydeligt bidrag med udarbejdelse af passende, objektspecifikke løsninger, planlægning på tværs af opgaverne samt implementering.

Wolfgang Faßbender, arkitekt- og projektkonsulent hos GEZE

Projektrådgivning og vedligeholdelse gennem hele projektets livscyklus

En korrekt DGNB-certificering kræver en detaljeret dokumentation af de implementerede tiltag og deres virkning. Her er en pålidelig og kompetent støtte fra én og samme leverandør ved planlægningen og implementeringen en rigtig stor fordel. Vores eksperter tilbyder individuel rådgivning og omfattende services, helt fra planlægning og montage til vedligeholdelse og evt. nedtagning. 

Vigtigt ved certificering af bæredygtige byggeprojekter

Mange byggeprojekter stræber efter en certificering, fordi bæredygtighedscertifikater ofte er en forudsætning for bevilling af offentlige midler, som f.eks. KfW-støtte. Michael Halstenberg, advokat og forhenværende departementschef, og Günther Weizenhöfer, arkitekt og Team Lead Pre Sales Development, drøfter den aktuelle udvikling og de mulige vanskeligheder ved hæfte i tilfælde af en eventuel mangel.

Vi hjælper dig med planlægningen