Individuelt tilpassede røg- og varmeudsugningsanlæg og RWS-løsninger til den nye DFB-Campus

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (det tyske fodboldforbund, DFB) har et nyt hjem. DFB-Campus i Frankfurt am Main er trænings-, møde- og administrationscentrum. Oplagt, at sikkerheden er et afgørende element. Vores individuelt tilpassede røg- og varmeudsugningsanlæg og RWS-løsninger opfylder disse høje krav - og er selvfølgelig også de tilsvarende byggeretslige forskrifter. 

Forebyggende brandsikring samt røg- og varmeudsugningsanlæg i DFB-Campus

Den forebyggende brandsikring skal forhindre, at der opstår brande, og i tilfælde af brand hæmme dens udbredelse samt beskytte personer, bygninger og materielle værdier. Røg- og varmeudsugningsanlæg er et lovkrav, så røg- og brandgasser så hurtigt som muligt kan afledes ud i det fri. Dette er i Tyskland fastlagt i "Landesbauverordningen" samt i DIN-standarderne "DIN 18232-2 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 2: Natürliche Rauchabzugsanlagen (NRA); Bemessung, Anforderungen und Einbau" und der DIN EN 12101 "Rauch- und Wärmefreihaltung". 

MERE OM RØG- OG VARMEUDSUGNINGSANLÆG

Røg- og varmeudsugningsanlæg, der er individuelt tilpasset DFB fodboldhallen

DFB-fodboldhallen med skygger på pladsen og udsigt til loftkonstruktionen.

Røg- og varmeudsugningsanlæggene i fodboldhallen udnytter den termiske opdrift. © Getty Images

Røg- og varmeudsugningsanlæggene i DFB-fodboldhallen udnytter den termiske opdrift gennem åbninger i det øverste facadeområde for at garantere hurtig brandventilation og en målrettet afledning af varme. Pga. den store røgvolumen krævedes her en høj efterstrømsåbning. De 22 RWA-lufttilførselsåbninger i DFB-fodboldhallen udgjorde en særlig udfordring, da de ligger i 18 meters højde. Desuden skal de 5 m² store indblæsningselementer i røg- og varmeudsugningsanlægget åbne og lukke hurtigt og sikkert, også ved kraftig vind. Vi har fundet et individuelt præcist tilpasset røg- og varmeudsugningsanlæg til denne udfordring. Vores E 3000 Syncro tunglastspindelmotor er især egnet til brug på tunge facade- og tagvinduesarealer, da de er udstyret med en meget høj træk- og trykkraft. Desuden er der beslag, som er individuelt fremstillet til formålet og overfører belastninger til bygningen. To spindelmotorer af type E 3000 Syncro pr. element sørger for en sikker åbning og lukning af RWA-lufttilførselsåbningerne iht. vindbelastningerne af DIN 1055-4. 

E 3000 Syncro-dørautomatikken på de 22 elementer kræver et højt strømforbrug på 10 A pr. element. For at stille denne effekt til rådighed er der anvendt 4 MBZ 300-nødstrømstyrecentraler på 72 Ah med netværksintegration.

Fordele ved E 3000-spindelmotorer:

 • modstandsdygtig og korrosionsbestandig spindelmotor med indbygget endestoppositionsdæmper
 • Særlig velegnet til tunge vinduer i tagområdet
 • testet som naturlig røg-og varmeaftræksenhed iht. DS/EN 12101-2
 • perfekt til røg- og varmeudsugningsanlæg som til brug i udgangsluftsystemer og til naturlig ventilation
 • mange monteringsmuligheder på den primære og sekundære lukkekant takket være omfangsrige beslag
 • Diskrete aluminiumskabinetter tilpasser sig optimalt til arkitekturen
Powerturn med GC 342-laserscanneren sikrer sikkerhed og bekvemmelighed i indgangsområdet.

Powerturn med GC 342-laserscanneren sikrer sikkerhed og bekvemmelighed i indgangsområdet. © Getty Images

Facaden på DFB-Campus er udført af Pimeks Metallbau fra Tyrkiet med dens tyske afdelinger. Derfor var det under hele projektet gentagende gange nødvendigt at afholde online-møder med den tekniske support fra centralen i Ankara. Da vores GEZE-kontaktperson desuden altid stod til rådighed på stedet, lige fra planlægning til opførsel, kunne vi her bidrage afgørende til projektets sikkerhed og overholdelse af tidsplanen.

MERE OM E 3000 SPINDELMOTOR

GEZE har på DFB-Campus bevist høj problemløsningskompetence. Dette gælder ikke kun for dør- og sikkerhedsteknik, men, med en kontaktperson på stedet, også for en pålidelig ledsagelse af projektet fra planlægning til realisering.

Marcus Pfeifer, teknisk direktør hos Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH i Frankfurt, der har realiseret dette fremragende projekt for DFB som totalentreprenør.
Udsigt til pressekonferenceområdet i DFB-centralen med nødudgang i baggrunden.

TZ 320-dørcentralens indbyggede montage tilpasser sig fuldstændigt rummets design. © Getty Images

Flugt-og redningsvejsystemer (RWS) på udvendige døre

Flugt- og redningsveje er vigtige i store bygningskomplekser som DFB-Campus, så redningskræfter i nødstilfælde hurtigt får adgang, og for at sørge for en sikker evakuering. Vores TZ 320-dørcentraler til flugt- og redningsvejsystemer sikrer nødudgangene i DFB-Campus mod uautoriseret åbning og garanterer nødoplåsning af dørene i nødsituationer. Samtidigt sikres autoriseret gennemgang af dørene med en korttidsfrigivelse via et adgangskontrolsystem. 
Desuden har vi stillet en digital konnektivitetsløsning til RWS-terminalen til rådighed, der tillader en central visualisering og styring.

Produkter og løsninger

Yderligere fordele ved TZ 320-dørcentraler:

 • De overholder de tyske retningslinjer for elektriske låsesystemer til døre på redningsveje (EltVTR) samt den europæiske standard DS/EN 13637 (Elektrisk styrede nødudgangssystemer til brug i flugtveje)
 • Tillader driftstyperne låst, konstant oplåst, korttidsoplåst
 • programmerbare relæudgange
 • integrerede LED-indikatorer til alarm, låsning og dørtilstand
 • integreret ugetidsur og slusefunktion