Forbedret energieffektivitet: Sådan lykkes det takket være en klimaaktiv facade

Den klimaaktive facade på skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien integrerer innovative dør-, vindues- og sikkerhedssystemer fra GEZE i et intelligent bygningsstyresystem – for mere komfort, et mere behageligt rumklima og en optimal energieffektivitet.

Hvordan fungerer intelligente facader?

Skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien set udefra

Mittelschule Grundäckergasse satser på intelligente facader.

Intelligente facader er konstrueret til at reducere bygningers energiforbrug. De vigtigste kendetegn er

 • intelligente materialer og systemer,
 • sensorer til dataregistrering,
 • tilpasningsevne til omgivelsesbetingelserne,
 • komponenternes evne til at kommunikere med andre systemer og
 • en forbedret bygningsautomatisering, for at minimere behovet for varme og klimatisering.

Implementeringen af intelligente facader kan således reducere energiforbruget, forbedre livskvaliteten for brugerne, og gøre bygningen mere bæredygtig.

MERE OM INTELLIGENTE FACADER

Fordele ved intelligente facader

 • Tilpasningsevne: Intelligente facader registrerer data såsom lystintensitet, temperatur og luftkvalitet via sensorer og tilpasser sig automatisk til de skiftende omgivelsesbetingelser.
 • Komfort: Den behovsrettede styring er brugervenlig og skaber et behageligt rumklima - uden at vinduerne skal åbnes eller lukkes manuelt.
 • Energieffektivitet: Intelligente facader kan kommunikere med andre bygningssystemer og således reducere energiforbruget og CO2-udledningen.
Detaljeret visning af et vippet vindue i skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien

Slimchain kædemotorer giver øget sikkerhed og energieffektivitet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Visning af et klasseværelse i skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien

Ventilationssystemerne i skolebygningens klimaaktive facade styres intelligent for at sikre en optimal rumluftkvalitet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Detaljeret visning af et vippet vindue i skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien

Alle motoriserede vinduer, der er monteret under 2,5m, er udstyret med laserscanneren GC 342 samt med et sikkerhedskoblingsmodul.

Smart: Intelligente sensorer styrer det automatiserede vinduesventilationssystem

Vinduerne er udstyret med Slimchain kædemotorer, der er integreret i bygningsstyresystemet. Ventilationssystemerne i den klimaaktive facade på skolebygningen styres intelligent for at garantere en optimal rumluftkvalitet. Denne styring sker afhængigt af forskellige faktorer såsom CO2-koncentration, ind- og udvendig temperatur, brug af rummet samt tid.

Til overvågning af bygningens indre anvendes sensorer, der måler CO2-koncentration og temperatur. Her er der regulering i tre trin: 10°, 35° (langsom og støjsvag ventilation) og 55° (hurtig ventilation). Både lærere og elever kan tilpasse disse indstillinger. Desuden registrerer systemet vindretningen for at integrere facadeafhængigheder såsom vindtryk og vindsug og at forhindre træk. Overstrømelementer sørger for en kontrolleret udskiftning af luften, som samtidig er støjdæmpet.

Brugervenligt: Automatiseret ventilation + manuelle knapper

Ventilationen i skolebygningen på Mittelschule Grundäckergasse styres automatiseret afhængigt af CO2, temperatur, brug og tid. Denne løsning giver mulighed for en kontrolleret naturlig ventilation så lærerne ikke behøver at tænke på den manuelle ventilation. Der findes dog også betjeningselementer, så lærere og elever kan justere reguleringen ved behov. Disse knapper gør det muligt at åbne eller lukke vinduerne manuelt. På den måde holder man det automatiserede vinduesventilationssystem brugervenligt og fleksibelt.

MERE OM AUTOMATISK VENTILATION

Sikker udformning af automatiserede vinduer

Skoler skal overholde særligt høje sikkerhedsstandarder - det drejer sig jo om vores børns velvære. Derfor er det vigtigt at bemærke at motoriserede vinduer i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF er kategoriseret som maskiner og dermed skal sikres tilsvarende. Alle motoriserede vinduer i Mittelschule Grundäckergasse, der er monteret under 2,5m, er udstyret med laserscanneren GC 342 samt med et sikkerhedskoblingsmodul. På 1. sal i terrasseområdet er denne vinduessikring sikret både ind- og udvendigt.

FLERE TIPS TIL VINDUESSIKRING

Billede af vinduesfacaden og et vippet vindue

Natafkøling sker via automatisk styrede vinduer. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Natafkøling sparer energi

I skolecentret Mittelschule Grundäckergasse bidrager automatisk natafkøling til energieffektiviteten. Med Slimchain vinduesmotorer afleder automatiserede vinduer den varme, der er opstået i løbet af dagen, ud i det fri, så rumtemperaturen kan sænkes målrettet i løbet af natten. Natafkølingen styres via en software på stedet, der ikke kun overtager reguleringen, men også visualiseringen. Det gør det muligt for bygningsadministratorer og brugere at foretage ændringer. Styringen foregår via bygningsstyretekniksystemet (GLT), hvor der tages hensyn til både tids- og temperaturafhængige faktorer.

MERE OM NATAFKØLING

Integration i bygningsstyretekniksystemet via BACnet og KNX, helt uden problemer

Aktiveringen og tilbagemeldingerne fra vinduesmotorerne via bygningens bus foregår via IQ box KNX. Pålidelige statusmeldinger fra hver automatiseret vindue skaber mere effektivitet i overvågningen af bygningen. Yderligere komponenter såsom knapper og sensorer er tilsluttet via de integrerede knap-grænseflader. Alt efter behov kan der således udføres opgraderinger og udvidelser uden problemer.

Kommunikationen mellem KNX- og BACnet-miljøerne i bygningsstyretekniksystemet GLT kører gnidningsfrit, da der er fastlagt klare kommunikationsprotokoller mellem systemerne. Dermed garanterer man en effektiv dataoverførsel mellem begge systemer.

MERE OM BYGNINGSAUTOMATISERING

En oversigt over alle fordelene ved klimaaktive facader

 • Optimal rumluftkvalitet takket være en intelligent styring af ventilationssystemerne.
 • Ventilationen tilpasses med en regulering i tre trin på baggrund af CO2-koncentration, temperatur, brug og tid.
 • Mulighed for manuel kontrol af ventilationen via betjeningselementer for lærere og elever.
 • Vinduernes sikkerhed garanteres med sikkerhedskoblingsmodulet og laserscanneren GC 342.
 • Hensyn til vindretningen for at undgå træk.
 • Energieffektivitet takket være en kontrolleret udskiftning af luften samt natafkøling.
 • Integrationen af BACnet-sensorer og KNX-interface giver mulighed for en effektiv kommunikation med bygningsstyretekniksystemet.
 • Bidrag til energibesparelse og CO2-reduktion med innovative teknologier.
 • Smart-Building-konceptet fremmer bæredygtigheden og en optimal bygningseffektivitet.

Fremtidssikret: Mere bæredygtighed og energieffektivitet

Den klimaaktive facade på skolecentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien er et fremragende eksempel på integration af intelligente teknologier og bæredygtige komponenter, så man kan imødegå fremtidens udfordringer med henblik på energieffektivitet og bæredygtighed. Her stod GEZE ikke kun for levering af komponenter, men også for omfattende rådgivning og service vedrørende projektafviklingen og programmeringen, så projektet kunne blive en succes.