Emner

Selvlukkende døre for komfort og sikkerhed

Hvordan lukker udvendige døre i beboelsesejendomme, eller indgangsdøre til skoler, virksomheder og kontorer så snart vi er gået igennem dem? Det er ikke noget vir normalt tænker over. Det er det som dørlukkere er til - og de gør deres arbejde så pålideligt at de kan redde liv i tilfælde af brand.

Hvad er dørlukkere beregnet til?

Dørlukkere bruges til at lukke døre automatisk.

Dørlukkere bruges til at lukke døre automatisk. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Selvlukkende døre er døre som har en dørlukker. De lukker automatisk døre efter de har været åbent manuelt. De får dørfløjen til at bevæge sig ind i dørrammen og låsefallen til at falde ind i slutblikket.

Men hvorfor er det vigtigt for døre at blive lukket hellere end at blive åbnet? Der er adskillige årsager til dette: Grundet juridiske bestemmelser, af sikkerhedsmæssige og hygiejniske årsager, for at spare energi og for at undgå træk.

Det er ofte en fordel at installere dørlukkere. Det er endda obligatorisk for brand- og røgdøre, da de skal lukke selvstændigt. De vigtigste årsager til at bruge dørlukkere er:

  • Sikkerhed: Lukkede døre beskytter mod uautoriseret adgang, indbrud og tyveri.
  • Brandsikring: Bygningsreglementer kræver brug af branddøre, ikke kun i offentlige bygninger eller parkeringskældre, men også til døre i private hjem eller på hotelværelser. De har til formål at standse brandfarer i at gennemtrænge passager i brandhæmmende vægge og brandsikre vægge. Disse dørlukkere til branddøre skal lukke selvstændigt.
  • Støjbeskyttelse: Lukkede døre beskytter mod kraftig støj.
  • Indeklima/energibesparelse: Lukkede døre beskytter mod vind og vejr, træk og varmetab.
  • Hygiejne: Lukkede døre beskytter mod kontaminering. Selvlukkende døre behøver ingen berøring for at lukke. De er derfor særligt nyttige, hvor der er stor sandsynlighed for overførsel af bakterier og baciller til hænder: På hospitaler og offentlige toiletter, for eksempel.
  • Privatsfære: Lukkede døre beskytter vores privatliv.
  • Komfort: Selvlukkende døre er praktiske og komfortable for alle, men især for børn, ældre og mennesker med nedsat mobilitet.

Typer af manuelle dørlukkere

Den selvlukkende funktion kan ydes af manuelle dørlukkere. Afhængigt af monteringen skelnes der mellem dørlukkere monteret på rammen, dørlukkere integreret i døren og dørlukkere integreret i gulvet.

  • Udvendige, udenpåliggende dørlukkere monteret på rammen: De monteres på det øvre område af dørfløjen eller på den øvre del af døren (ramme), hvor de forbliver synlige. De kan også eftermonteres. Udvendige, udenpåliggende dørlukkere monteret på rammen skabes med bjælker eller glideskinner.
  • Forsænkede/integrerede udenpåliggende dørlukkere: Integrerede, udenpåliggende dørlukkere er normalt fuldt indbygget i dørfløjen og rammen, som beskytter komponenterne mod kontaminering og påvirkninger fra vejret. Integrerede dørlukkere er særligt populære blandt arkitekter, da de er næsten usynlige.
  • Gulvmonterede dørlukkere: De individuelle dele af gulvmonterede dørlukkere installeres som regel i gulve og dørfløje, hvor de er praktisk talt usynlige. Ud over lukkefunktionen kan de også huse fløjens nederste leje. En udsparing i gulvet er ofte påkrævet til gulvboksen.

Brandsikring - dørlukkere foreskrevet ved lov

Branddøre stiller højere krav til aspektet vedrørende dørlukning end døre, som ikke er beregnet til brandsikring. Døre, der bruges som en del af brandsikring eller røgbeskyttelse og derfor er underlagt særlige krav, skal generelt være selvlukkende. Egnede, godkendte dørlukkere kan yde denne funktion. For døre med dobbelte fløje foreskrives en lukkesekvensregulering for at garantere at den stående fløj lukker først, efterfulgt af den gående fløj. Det er den eneste måde til sikring af den påkrævede type af lukning. Hydraulisk styrede dørlukkere til branddøre inspiceres og produceres i henhold til standarden DIN EN 1154.

GEZE TS 5000 ECline: Udenpåliggende dørlukkere med åbningsassistance

Brandsikring vs. tilgængelighed

Døre med manuelle dørlukkere er ofte svære at åbne fordi en åbning af døren kræver en vis mængde energi, som derefter bruges til lukkeprocessen. Disse døre udgør en hindring for ældre og børn, og opfylder derfor ikke kravene til tilgængelighed. DIN 18040 er en vigtig standard som definerer handicapvenligt byggeri i Tyskland. Denne standard fastsætter en maksimalt anvendelig betjeningskraft på 47 Newton meter til selvlukkende døre.

Hvis en standard dørlukker ikke kan skabe en åbningsbevægelse som er tilstrækkelig ubesværet, kan specifikke udstyrsoptioner, for eksempel via integreret åbningsassistance eller via en friløbsfunktion, bruges til at gøre dette.

RÅD VEDRØRENDE BRANDSIKRING OG TILGÆNGELIGHED

GEZE brochure om dørlukkere med friløbsarm (PDF | 2.16 MB)

Hold-åbent-systemer holder branddørene åben

Branddøre opfattes dog ofte som barrierer i hverdagen, og man ønsker ofte at holde dem åbne i en længere periode, eller permanent. Branddøre må under ingen omstændigheder holdes åbne mekanisk (for eksempel med en dørkile).

Det er her hold-åbent-systemer kommer ind i billedet. De holder branddøre åbne til hverdagsbrug, men slipper dem automatisk i tilfælde af en alarm, så dørlukkerene kan gøre deres arbejde. Branddøre kan således holdes åbne med hold-åbent-systemer, som også garanterer en sikker lukning i tilfælde af brand. Under normale omstændigheder, garanterer disse løsninger tilgængelighed samtidigt med at de sikrer en pålidelig lukning til enhver tid i tilfælde af brand.

Gå til GEZE´s hold-åbent-systemer

GEZE´s dørlukkere til alle applikationer

GEZE tilbyder dørlukkere til et bredt udvalg af kontekster med døre med en bred vifte af individuelle indstillingsmuligheder. Fra den mindste udenpåliggende dørlukker til de multifacetterede variationer til brug med brand- og røgdøre: Udvalget af dørlukkere med bjælker eller glideskinner kan kombineres på mange måder. Den type dørlukker, som kan bruges, fastsættes i henhold til kravene, dørtype, størrelse, dørfløjvægt, dørmateriale, dørvidde og hvor døren installeres. Derudover er det afgørende, om dørlukkeren skal virke i indendørs eller udendørs områder, i et vådt eller tørt rum i varme eller kulde.

For at lukke døre pålideligt og lydløst selv i udfordrende omgivelser, kræves et optimalt forhold mellem kraft og lukkehastighed. Dette krav opfylder f.eks TS 5000 SoftClose, som også i vind og vejr eller ved skiftende trykforhold i sluser og trappeopgange lukker dørene pålideligt og støjsvagt-

Antallet af mennesker, der bruger døren, deres personlige omstændigheder (mennesker med børn, plejeafhængige, etc.) og andre krav såsom tilgængelighed og brandsikring tages også i betragtning. GEZE leverer rådgivning fra specialister inden for alle disse områder - ud over produktrådgivning og service, og giver dermed omfattende support til kunder i hele produktets livscyklus.

Gå Til GEZE´s manual til dørdæmpere

Automatiske døre med dørlukkere

Alternativt kan den selvlukkende funktion opfyldes med et elektrisk dørdrev som også muliggør en automatiseret åbning. Disse typer af fuldt automatiserede skyde-, drejefløjs- eller karruseldøre aktiveres som regel af sensorer, der registrerer menneskers bevægelse foran døren. Der er også en åben kontakt, som kan aktiveres uden berøring. En simpel håndbevægelse foran kontakten aktiverer døren. Hvis et lavere niveau af automatisering er påkrævet, kan en hængslet dør også åbnes af en ”Push & Go”-bevægelse. Et let skub på dørfløjen er nok til at starte motoren for døråbningen.

Alle automatiske døre lukker igen automatisk, som navnet antyder. Tilstedeværelsessensorer sikrer, under åbning og lukning, at evt. risici for indespærring, snitsår, kollision og indtrækning forhindres.

Få mere at vide om automatiske døre

MER OM SENSORER

GEZE Slimdrive drejedørdrev med integreret hold-åben-enhed

GEZE Slimdrive drejedørdrev med integreret hold-åben-enhed © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Lukning af branddøre

Hvis branddøre betjenes som automatiske hængslede døre og har en integreret hold-åben-enhed, betragtes de som et hold-åbent-system, når de kombineres med en røgkontrolenhed. Hold-åbent-systemer hindrer midlertidigt døre i at lukke automatisk. I tilfælde af en alarm udløst af branddetektoren, eller i tilfælde af et strømsvigt, frakobles hold-åbent-funktionen og dørlukkeren bringer døren til lukning. GEZE har et bredt sortiment af hold-åben-enheder og hold-åbent-systemer, der er designet specifikt til brug i brandforebyggelsessystemer.

GEZE brochure om drejedørsystemer (PDF | 7.93 MB)

Tætlukkende og tilgængeligt Powerdrive HT-skydedørsystem fra GEZE

Tætlukkende og tilgængeligt Powerdrive HT-skydedørsystem fra GEZE © GEZE GmbH

Tætforseglede skydedøre for optimale hygiejneforhold

I kliniske områder (operationsstuer, intensivafdelinger eller dialyseenheder) og i renrum (steriliseringsrum og laboratorier), kræves døre med en særligt tæt forsegling for at garantere en god hygiejne og den maksimalt mulige lufttæthed. GEZE tilbyder særligt tætlukkende adgangsløsninger til dette med de hermetiske skydedørsystemer GEZE ECdrive H og Powerdrive PL-HT, som holder baciller og fremmedlegemer ude.

Gå til GEZE´s automatiske skydedøre

Gå til GEZE´s automatiske drejedøre

Omfattende rådgivning

Dørlukkere fås i forskellige designs: Monteret på rammen med bjælker eller glideskinner; integreret eller forsænket i gulvet; i enhver farve; og med en mulighed for afdækning.

Der findes dørlukkere til manuel betjening af døre, eller til integration i dørdrev på automatiske døre, som selvfølgelig opfylder alle juridiske krav og standarder, f.eks. til brandsikring og sikkerhed.

GEZE giver omfattende rådgivning om valg af de bedste dørlukkere til den pågældende applikation (bygningstype, fodtrin, dørlokation, etc.) via vores hotline til arkitekter.

GEZE tilbyder også individuelle løsninger til dørlukkere, herunder rådgivning og udarbejdelse af en egnet løsning.

Support i mange former

GEZE tilbyder specialtræning i installation af dørlukkere til montører. Derudover findes der adskillige hjælpemidler i form af monteringsvejledninger, installationsvideoer, ledningsskemaer, etc.

Gå til TS 5000 installationsvideo

Gå til Powerturn installationsvideo

Hjælp, tips og tricks

GEZE Service tilbyder hjælp med problemer med dørlukkere 24/7. Der står altid nogen til rådighed på vores hotline og servicepersonalet er hurtigt på stedet. Simple tricks og tips er ofte nyttige til at få dørlukkere til at virke igen. FAQ’er og guidelines giver support på første niveau i tilfælde af problemer.