Korrekt indstilling af GEZE-dørlukkere - det bør du vide!

Brandsikring, tilgængelighed eller komfort - dørlukkere skal opfylde mange krav. For at kunne tilvejebringe disse funktioner sikkert og permanent er en faglig korrekt installation, indstilling og vedligeholdelse af dørlukkeren en bydende nødvendig forudsætning. Her kan montører få at vide, hvad man skal iagttage ved den professionelle montering, og hvilke parametre der skal overholdes, for at garantere både adgangskomforten og sikkerheden.

En oversigt over de vigtigste parametre for dørlukkere

Infografik Regulering af lukkehastighed

Regulering af lukkehastighed: mod venstre (hare): hurtigere, mod højre (snegl): langsommere.

Grundfunktionerne på en dørlukker, som kan indstilles individuelt, er: 

  • Lukkekraft eller dørlukkerstørrelse, 
  • lukkehastighed, 
  • låsefunktion, 
  • åbningsdæmpning samt 
  • lukkeforsinkelse.
Indstillingsmuligheder

Indstillingsmuligheder i detaljer

Indstillingsvarianterne afviger alt efter modellen. Her anbefaler vi at du kigger på den officielle indstillingsanbefaling for GEZE-dørlukkere. 

Download monteringsmulighederne for udenpåliggende dørlukkere (PDF | 3.11 MB)

Lukkekraften betegner den kraft, som dørlukkeren udøver på fløjen for at lukke døren. Lukkekraften (også kaldet dørlukkerstørrelse) retter sig efter dørfløjbredden på den dør, der skal lukkes. Det betyder at som første skridt skal dørfløjbredden findes, der iht. DS/EN 1154 kræver en vis lukkekraft af dørlukkeren. Desuden kan yderligere bygningsforhold medføre at der skal indstilles en større lukkekraft. Dette omfatter f.eks. dørhøjden, dørens vægt eller også lokale forhold såsom påvirkning fra vind.

En dørlukkers lukkekraft beskrives med EN-klassen. Klasse EN 1 anvendes ved døre med en smal dørbredde eller dørfløjbredde og en smule vægt, og også f.eks. til indvendige døre i en beboelsesejendom. Til en udvendig dør kræves som regel en højere lukkekraft. På branddøre skal minimum lukkekraft EN 3 indstilles. Dørlukkere på røg- og branddøre er tilladt til en dørfløjbredde på op til maks. 1600 mm (EN 7).

Reguleringen af lukkekraften finder sted vha. en enkelt indstillingsskrue på dørlukkeren. Den pågældende værdi kan aflæses på indikatoren med visning af lukkekraft.

Lukkehastigheden regulerer den hastighed, som dørlukkeren bruger til at lukke en dør. 

Her må lukkehastigheden ikke indstilles for højt, så døren ikke lukker brat lige foran den næste person. Den må heller ikke være indstillet for lavt, så døren først og fremmest lukker sikkert. Du skal derfor indstille den således, at døren lukker fra en åbning på 90° inden for 5-7 sekunder. Især i bygninger såsom flerfamilieshuse eller kontorbygninger kan åbne døre udgøre en sikkerhedsrisiko ved at tillade adgang for uvedkommende. I mange tilfælde bidrager lukkede døre også til energibesparelser.
 

Med den såkaldte låsefunktion kan dun indstille, hvor stærkt døren går i indgreb i låsen. Det vil sige at dørbevægelsen accelereres i området inden for de sidste grader inden dørlukningen for at overvinde lukkemodstande som f.eks. friktioner fra dørtætninger. Dermed kan man sikre at døren går sikkert i indgreb i låsen.

Hvis låsefunktionen er for kraftig, smækker døren for det meste. Hvis reguleringen derimod er for svag, kan det ske at døren ikke længere lukker helt af sig selv. 

Åbningsdæmpningen er en støddæmper, der forhindrer at en dør kan smækkes for kraftigt i. På den måde beskyttes f.eks. personer, dørelementer, tilstødende vægge eller genstande bag døren.

Åbningsdæmpningen reducerer altså hastigheden på en dør, der smækkes kraftigt op. Den kan dog f.eks. ikke erstatte en separat begrænsning af åbningsvinklen på døre, der åbner udad og kan fanges af vinden - altså f.eks. ved montering af en dørstopper eller andre konstruktive tiltag. Bemærk: Ventilen bør ikke åbnes for meget, da det vil føre til utætheder.

Lukkeforsinkelsen reducerer lukkehastigheden på en dør. Således har f.eks. personer med bagage, personer med ganghjælpemidler eller andre begrænsninger tilstrækkelig tid til at passere dørområdet.

Dørlukkkere

Find den dørlukker, der passer til dig

Vores portefølje omfatter et bredt udvalg af dørlukkere, der er velegnede til forskellige installationssituationer, og byder på mange individuelle indstillingsmuligheder. Dørlukker-serierne fra GEZE strækker sig fra udenpåliggende dørlukkere til de mange varianter til brand- og røgdøre.
For at gøre det nemmere for dig at vælge den rigtige dørlukker, tilbyder vi en komfortabel produktfinder, der systematisk spørger ind til samtlige krav og funktioner. På den måde kan du nemt og hurtigt navigere til det produkt, der passer til dig.

Til produktfinder

Integrerede dørlukkere

Gulvmonterede dørlukkere

TS 5000 SoftClose

TS 5000 SoftClose

 TS 5000 SoftClose

© GEZE GmbH

Nogle forhold i rummet gør det vanskeligt at lukke døren støjsvagt og sikkert. Derfor har vi nu udvidet vores udbud og markedsført en ny variant ud over den velkendte dørlukker TS 5000 -- nemlig TS 5000 SoftClose. Vores produktmanager inden for dørteknologi, Alexander Müller, forklarer fordelene ved TS 5000 SoftClose og de særlige egenskaber for montører og ejere i interviewet. 

TIL INTERVIEWET
 

Installationsvideoer

Installationsvideoer til GEZE dørlukkere

For at hjælpe dig som montør ved installation og indstilling af GEZE-produkter, stiller vi en lang række installationsvideoer til rådighed på vores YouTube-kanal. Her finder du vores videoer til GEZE-dørlukkere, hvor monteringen fungerer på samme måde ved alle modeller.

Til GEZEs Youtube-kanal
FAQ

Ofte stillede spørgsmål til indstilling af GEZE dørlukkere

Det kan ske, at dørlukkere ikke reagerer på den vante måde - måske pga. en usagkyndig håndtering eller miljøpåvirkning. Det er derfor muligt at dørlukkere skal efterjusteres ved temperatursvingninger.
I den følgende liste finder du de hyppigste årsager til problemer og mulige løsninger til at afhjælpe dem.