BYGGERI 2017: Det nye GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem

Øget komfort i vores arbejds- og levemiljø og effektiv, sikker og bæredygtig drift af bygninger: GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem gør det muligt at bruge automatiserede systemkomponenter inden for dør-, vindues- og sikkerhedsteknologi fra GEZE og andre producenter i et netværk, der styres centralt og monitoreres med stor præcision. BACnet, den mest udbredte kommunikationsstandard inden for byggeautomatisering, muliggør interoperabilitet. GEZE Cockpit kan bruges som uafhængig bygningsautomatiseringssystem eller integreres i et overordnet bygningsstyresystem.

Den browserbaserede applikation til komplekse dørbehov

GEZE Cockpit er særligt anvendelig til funktionelle bygninger som fx eventsteder, hospitaler, laboratorier, kontorbygninger og stormagasiner. Det skyldes, at behovet for operative og beskyttende automatiske døre eller vinduer til disse bygninger varierer afhængigt af tidspunktet på dagen. For eksempel hvis multifunktionelle døre driftes med forskellige indstillinger (”hold åben”, ”automatisk”, ”kun udgang”) om dagen og som sikker flugt- og redningsvej om natten i et netværk med GEZE Cockpits netværk, så er fjernstyring mulig og drift af døre og skift af driftstype eller tidskontrollerede funktioner. Uønsket drift af døre, alarmer og uro kan hurtigt og let lokaliseres og der kan hurtigt træffes modforanstaltninger.

Den rigtige software til lynhastighedsreaktioner

Med GEZE Cockpit kan op til 62 produkter tilkobles netværk – svinge- og skydevægssystemer, flugtvejssikring, vinduer og vinduesgrupper, døråbnere eller motorlåse. Det centrale sted for GEZE-netværk er BACnet Building Controller, der kan installeres sammen med de forskellige GEZE-softwarepakker. GEZE Cockpit BASIC konfigurationssoftware er forinstalleret til integration af systemet i et overordnet bygningsstyringssystem. Sammen med basisindstillingerne (fx netværksindstillinger, brugeradministration, enhed og bygningskonfiguration, databeskyttelse), basispakken, sikres at alle tilsluttede døre og vinduer kan bekræftes og vises på deres nøjagtige lokation inde i bygningen.

GEZE Cockpit VISU og GEZE Cockpit VISU+ software pakker gør det muligt at bruge GEZE Cockpit som uafhængigt bygningsautomationssystem. Dertil kommer, at du med VISU-pakken kan dokumentere den aktuelle situation og funktion for døre og vinduer på en grafisk grænseflade. Her får du et overblik, så du kan ændre forholdene ved at trykke på en knap. Ved at muliggøre såkaldte scener kan flere enheder bruges samtidig enten med tryk på en knap eller med tidsindstilling.

VISU+ -pakken gør det muligt for brugere at konfigurere individuelle monitoreringsfunktioner og alarmer, som du gerne vil informeres om via e-mail: E-mail-servicen sikrer, at alle døre og vinduer kan monitoreres uden visuel inspektion. En stor fordel for facility managers og sikkerhedspersonale er, at de kan blive informeret om situationsændringer, alarmer eller fejl fra et hvilket som helst område, og de kan reagere med det samme. For eksempel, hvis nødtasten til en nødudgang aktiveres i et stormagasin, en dør åbnes af ikke-autoriserede personer på et beboelseshjem om natten eller en dør i en offentlig bygning ikke låses, efter den er lukket om aftenen.

Software applikationer på GEZE Cockpit er browserbaserede, så der er adgang til information med en hvilken som helst enhed med en IP-adresse – både en PC-tablet eller en smartphone. Dataudveksling mellem GEZE Cockpit og de integrerede døre og vinduer sker via IO 420 BACnet interfacemodulet.