2014-2018: Hygiejniske og brugersikre dørløsninger bliver en succes på de lokale markeder.

For et årti siden var GEZE Scandinavias forretning på en blomstrende vej. Den innovative dørautomatik havde vist sig at være en succes på de nordiske markeder, og personalestørrelsen var vokset i både Sverige, Norge og Danmark. I alle tre lande var Serviceafdelingerne en realitet, og de komplette løsninger inklusive installationer gav adgang til mange muligheder og tilfredsstillende service til kunderne. På Island øgede en lokal partner markedsbevidstheden og tog sig af GEZE-installationer på mange højprofilerede bygninger.

Hygiejniske løsninger har succes på lokale hospitaler

Automatiske skydedøre forbedrer hygiejne og komfort på hospitaler

Automatiske skydedøre øger både hygiejnen og komforten på hospitaler

GEZE dørautomatik blev en attraktiv løsning for sundhedssektoren. Med berøringsfrie løsninger, højt sikkerhedsniveau og en enestående holdbarhed blev produkter af høj kvalitet implementeret på flere af de store hospitaler, sundhedsklinikker og ældreboliger i de tre lande. Med automatisk åbning af indgangsdørene blev bygningerne moderniseret og tilgængelige for alle brugere. Hos GEZE var fokus på brugersikkerhed i fokus, og de mest moderne sikkerhedssensorer blev altid installeret sammen med dørene, samt fuldstændig kompatibilitet med brandsikkerhedssystemet. Da GEZE også kunne tilbyde fuld installation på større projekter, fik man adgang til store sundhedsprojekter som Det Nye Universitetshospital i det vestlige Danmark.

Nordlandhospitalet

Ved renoveringen af Nordlandshospitalet blev der installeret 530 automatiske dørsystemer fra GEZE. i Bodø, Norge.

I den allernordlige del af Norge blev Sygehuset i Bodø renoveret med GEZE dørautomatik, og i Sverige blev GEZE dørdrev installeret i flere hospitalsprojekter i samarbejde med partnere. De succesfulde projekter gav indflydelse på de lokale markeder samt højt værdsat erfaring. År senere har det givet grundlag for deltagelse i store projekter som Oslos Nye Akutcenter og Nordfløjen af Rigshospitalet i København.  

Fokus på brugersikkerhed lægges vægt på.

Magnus Gupefjäll demonstrerer sikkerhed i overensstemmelse med EN16005

Sikkerhed i henhold til EN16005 er demonstreret af Magnus Gupefjäll

Se hvordan GEZE salgsingeniør Magnus Gupefjäll demonstrerer fuld sikkerhed i overensstemmelse med EN16005 på en automatisk svingdør

I 2013 blev fokus på sikkerhed ved brug af automatiske døre rejst af den europæiske sikkerhedsforordning, som udgav EN16005. Men uden klar fortolkning og klare grænser havde alle partnere på markedet problemer med at integrere standarden. I dag, 10 år senere, har EN16005 fået en sand erkendelse, da konkurrenterne på markederne har arbejdet sammen om at sætte dette i fokus.

Både leverandører, installatører og slutbrugere er nu opmærksomme på at tilpasse den daglige praksis for at sikre en høj brugersikkerhed. Sammen med de øvrige medlemmer i den svenske SEM-gruppe lægger GEZE stor vægt på dette.

Ledet af GEZEs salgsingeniør Magnus Gupefjäll holder SEM-gruppen i Sverige foredrag i hele landet for at øge bevidstheden. ”I SEM-gruppen har vi stor succes med åbne samtaler og et samlet fokus på sikkerhed. Det har ført til en fælles styrke på markedet, for at sikre sikkerheden på alle døre,” siger Magnus Gupefjäll. I størstedelen af de nordiske lande har GEZE haft store fordele ved at have meget erfarne salgsingeniører i vores lokale teams. Ikke kun hos Magnus i Sverige,   men også i de andre lande, giver mange års erhvervserfaring og stor viden om dørautomatik vores ingeniører mulighed for fortsat at løfte det daglige salg og sikre sikkerheden på automatiske døre på hele markedet.

Se, når GEZEs salgsingeniør Magnus Gupefjäll demonstrerer fuld sikkerhed i henhold til EN16005 på en automatisk svingdør.

Øget markedsstørrelse i GEZE Skandinavien

Patrik Larsson, Country Manager Finland, Estland, Letland, Litauen og Island

Patrik Larsson er landechef for Finland, Estland, Letland, Litauen og Island.

En anden stor begivenhed i det nordiske datterselskab var væksten af markeder, da de baltiske amter kom med i organisationen i 2016. I mange år havde de baltiske kunder haft direkte kontakt med salgsteamet i det tyske GEZE hovedkvarter og til dels med GEZEs medarbejdere i et lokalt beliggende kontor. Priserne, produkttilbuddene og servicen gav dog ikke længere det tilsigtede resultat. Den strategiske beslutning om at tilføje et større fokus på regionen og presse på for en større udvikling af GEZE-forretningen førte til en intern reorganisering af de baltiske markeder. I 2016 sluttede de tre lande sig til det skandinaviske datterselskab. "Jeg startede i virksomheden lige efter, at Baltikum var blevet en del af det skandinaviske datterselskab." fortæller Patrik Larsson, landechef i Finland, Estland, Letland, Litauen og Island. ”Det stod klart for mig, at der var et stort potentiale på markederne, og det har vi helt sikkert set gå i opfyldelse. I dag er vi i stand til at støtte kunderne med lokal ekspertise fra vores GEZE salgsingeniører, og jeg er meget positiv over, at vi først lige er begyndt vores vækstrejse i denne region.”, siger Patrik Larsson.

I dag, flere år senere, er de baltiske kolleger blevet en fast del af det skandinaviske team. Samarbejdet med kolleger i de øvrige skandinaviske lande er stort og giver fordele for både kolleger og kunder i såvel projektledelse som i de daglige arbejdssituationer. Den dybe lokale support til kunderne har ført til, at GEZE-løsninger er blevet implementeret i mange fantastiske bygninger som Bentley-bygningen i Vilnius og Nationalbiblioteket i Riga.

Mens vi fortsætter fejringen af vores 25-års jubilæum, ser vi frem til snart at dele det sidste stykke af vores jubilæumshistorie med dig.

Fortsættes