Sensorbjælker

En sikker passage forbi en automatisk hængslet dør har første prioritet. Her understøttes sensorbjælker ved at overvåge en dørs køreområde. Åbnes døren mod en væg? Det er ikke noget problem! Sensoren kan registrere en væg og skjule den selvstændigt. Sensorbjælkens aktive, infrarøde stråler danner et finmasket detektionsfelt og forhindrer således kollisioner med mennesker og genstande. Åbnings- eller lukkeprocessen standses straks, hvis noget befinder sig i dørområdet.