Programvælger

De opfylder formålet. Dermed indstilles driftstypen for din automatiske hængslede dør. Om fuldautomatisk med display eller mekanisk via drejeknappen eller nøgler - hver anmodning kan realiseres. Vælg den passende funktion: Automatik, reduceret åbningsvidde, konstant åben, lukketid, låst eller OFF. Er du bekymret for, at uberettigede personer ændrer indstillingerne? Sikring af programkontakten sker f.eks. via en kombination med nøglekontakten eller via kode.