Adgangskontrol –sikker styring af det maksimale antal personer på forskellige områder

Øvre grænser for antallet af personer i et rum, som er fastlagt af regeringen, medfører nye spørgsmål for ejere af offentligt tilgængelige bygninger. Hvordan kan det sikres at personer venter udenfor, fordi det maksimale antal personer allerede befinder sig indenfor? Og hvordan kan et automatiseret system med stor præcision indikere, at man nu igen kan gå ind i bygningen?

Overvågning af gangarealer og grupper af mennesker

Kundestrømmen i butikscentre styres delvist af dørsystemerne.

Automatisk dørsystem i butikscentret Akbati i Istanbul, Tyrkiet © Tarık Kaan Muşlu / GEZE GmbH

Kontrol af kundeflowet og koncepter til adskillelse af mennesker i offentlige bygninger har altid spillet en vigtig rolle for ejere. Corona-pandemien har bragt disse overvejelser mere og mere i fokus, fordi kontrollen af kundeflows involverer en analyse af kundeantallet og de ruter kunderne tager, og en tilsvarende styring og kontrol af disse. Kontrol af flows styrer adgangen til bygninger – selv med et stort antal mennesker. Det opnås ofte med specielle personsepareringsanlæg såsom drejekryds og karruseldøre. Hovedopgaven i personsepareringsanlæg er at sikre, at kun berettigede personer kan betræde en bygning eller lokaler på en kontrolleret og sikker måde.

Nedbremsning for en bedre shoppingoplevelse

Koncepterne for kontrol og separation af kundeflows skal give kunder eller besøgende plads: F.eks. nedbremser karruseldøre ved indgange til lufthavne, butikker, eller butikscentre adgangen, hvilket sikrer et konstant flow af besøgende. Hvis mange mennesker f.eks. går ind i butikscentret på samme tid, vil der være jævnlige køer, der påvirker kundernes shoppingoplevelse. I så fald tillader personsepareringsanlægget, at hver kunde kan betræde området individuelt, uden at være omgivet af andre mennesker og giver dem dermed et bedre overblik over butikkerne i centret. Disse systemer er ofte kombineret med persontælling, men for det meste anvendes de kun til statistiske årsager for at optimere flowet af kunder. Det følgende er interessant for detailhandlere: Hvor mange kunder går ind i butikken og hvornår? Hvilke ruter bruger mine kunder og hvornår? Mange af systemerne tilbyder dog pt. ikke adgangskontrol ved automatisk lukning af døre, når et specifikt antal i optællingen er nået.

Adgang tilladt? Autorisationen kontrolleres via traditionel adgangskontrol

Vi kender alle den venlige mand i receptionen, den elegante operakustode eller den barske dørmand. Nogle gange er adgangskontrol stadig rent manuelt arbejde. Da det for det meste vedrører et privilegium eller en service, skal det sikres, at kun autoriserede personer får adgang. I en bredere kontekst udføres autorisationskontrollen mere og mere af digitale adgangskontrolsystemer – som ved indgange til stadier eller i lufthavne. En specifik adgangsstyring for opretholdelse af afstand mellem personer eller begrænsning af antallet til en defineret optælling for at hindre virusinfektion, har ikke været lige så vigtigt tidligere. Først og fremmest er målet at kontrollere adgangsberettigelse på en sikker og hurtig måde. Dørene åbner først efter en korrekt udført kontrol.

Kombination af kontrol og autorisation: Nye behov fremmer kreativiteten

For at regulere antallet af mennesker i butikken eller butikscentret, bruger mange detailhandlere elementer af klassisk adgangskontrol. Ofte tæller ekstra personale ved indgangen, hvor mange personer der befinder sig i en bygning. Hvis en kunde forlader butikken, må en anden betræde området – i alt en tidkrævende opgave, der kan medføre fejl. Andre butiksejere bruger et begrænset antal indkøbsvogne eller -kurve til at regulere antallet af mennesker. Ellers kan de sætte deres lid til selvbyggede systemer med trafiklys, der viser om det aktuelt er tilladt at få adgang til butikken.

GEZE Counter – den professionelle løsning til digital adgangskontrol

Med GEZE Counter tilbyder vi en løsning, der kombinerer muligheden for autorisation og kontrol af kundeflows helt intuitivt. Ved at forbinde GEZE Counter med butikkernes traditionelle dørfunktioner, giver den mulighed for en effektiv kontrol af flowet af kunder og hindrer på samme tid adgangen, hvis prædefinerede grænser overskrides. Dette gør det muligt for detailhandlere at implementere reguleringsinstrukser, f.eks. under corona-pandemien, mens de samtidigt koncentrerer sig fuldt ud om deres forretning.

GEZE Counter – goder og fordele

 • Brugen af døren som en klar fysisk barriere for adgangskontrol aflaster de ansatte og eliminerer behovet for sikkerhedsservices
 • Et modulopbygget og minimalt invasivt system, der kan integreres i eksisterende systemer
 • Fleksibel indstilling af det aktuelt maksimalt tilladte antal personer (øvre grænse)
 • Effektiv og sikker overholdelse af regulatoriske bestemmelser
 • Valgfri optisk visning af optaget-status for kunder via en trafiklysfunktion i indgangsområdet

Hvordan fungerer adgangskontrol med GEZE Counter?

Sensorerne i GEZE Counter registrerer hver person, der går ind eller ud af en butik. Så snart det maksimale antal personer er nået, forbliver den udvendige dør lukket for udefrakommende. Det er stadig muligt at forlade butikken – og sikkerheden på flugtveje er stadig garanteret. Hvis det maksimale antal personer i et defineret område er nået, skifter LED-listen på den automatiske dør til rød farve – som et visuelt signal for de mennesker, der venter udenfor. Så snart området er tomt, låses dørene op. Displayet på døren skifter til grønt og signalerer til de ventende personer, at de nu kan gå ind i butikken igen.

Smart option til netværksintegration og opgradering

GEZE Counter Connect er netværksbaseret, og gør det muligt for brugeren at foretage adskillige indstillinger og analyser i realtid. Som et resultat af dette, kan ejerne nemt regulere det maksimale antal personer fra deres smartphone, se den aktuelle kapacitet og finde statistikker om flowet af kunder i forskellige visualiseringer. GEZE Counter Connect kan installeres som en komplet løsning eller som en opgradering af eksisterende systemer. Systemet er kompatibelt med alle automatiske dørsystemer fra GEZE og med mange systemer fra andre producenter*.

*Alle skydedørsystemer fra GEZE kan udstyres med GEZE Counter Connect. Kompatibiliteten med tredjepartsprodukter skal kontrolleres på forhånd.

Download flyeren om GEZE Counter (PDF | 438 KB)

GEZE Counter kan justeres fleksibelt til at ændre reguleringsinstrukser og sikrer en vedvarende betjening i detailhandlen. Takket være den automatiske adgangskontrol, kan de ansatte vende tilbage til deres sædvanlige arbejde i filialen.

Sebastian Krannich, Business Solutions Manager/Product Manager for GEZE Counter

Det modulopbyggede adgangskontrolsystem GEZE Counter

GEZE Counter omfatter to komponenter, der er bygget op på hinanden – GEZE Counter Connect og GEZE Counter Connect-udvidelsen.

GEZE Counter Connect

GEZE Counter tæller alle personer, der går ind og ud af en bygning.

GEZE Counter tæller alle personer, der går ind og ud af en bygning. © GEZE GmbH

Basispakken omfatter tællesystemet (tællestyring) med

 • tællersensorteknik og en høj grad af præcision

 • Software til definition af det maksimale antal af personer

 • Oprettelse og analyse af flows af besøgende

Dørforbindelsen monteres som en opgradering til det eksisterende, automatiske dørsystem via en logisk styreboks med døren som en fysisk barriere.

GEZE Counter Connect extension

Et rødt lys viser at adgangen er blokeret lige nu.

Et rødt lys viser at adgangen er blokeret lige nu. © GEZE GmbH

Den valgfrie udvidelse til GEZE Counter Connect tilbyder også:

 • Statusvisualisering ved hjælp af en trafiklys-funktion
 • En synlig indikation af hvorvidt adgang er tilladt

En investering, der betaler sig i det lange løb

Generelle pluspunkter på GEZE Counter: Antallet af mennesker i en bygning kan justeres til enhver tid, så at det er "behageligt" for mennesker inde i bygningen. Ejerne kan til enhver tid nemt og individuelt indstille specifikke, øvre grænser for at forhindre risikoen af Covid-19-infektion, f.eks. hvis butikken er overfyldt. En vedvarende brug af GEZE Counter er mulig, f.eks. i en sæsonbetonet eller dagsspecifik applikation. Hvis der f.eks. er for få ansatte i butikken pga. personalemangel, kan systemet anvendes til at indstille det maksimale antal kunder i butikken. Endeligt kan de data, der indhentes med GEZE Counter, analyseres på mange forskellige måder. Det er her at smarte salgs- og markedsføringseksperter kommer ind og sammenligner kundeflows med købsadfærd, eller kundeflows med den respektive tid på dagen.

Fulde, sektorspecifikke pakker

GEZE støtter dig med specifik, brancherelevante forslag til integration af systemer til digital adgangskontrol. Uanset om du planlægger et nyt dørsystem eller kontrollerer og udvider et eksisterende system.

Den fulde servicepakke fra GEZE består af:

 • Rådgivning
 • Udvikling af løsninger
 • Projektplanlægning
 • Produkter
 • Installation
 • Eftersalgsservice.

Vores mange års erfaring på markedet og den tilsvarende knowhow taler for sig selv i individuelt udviklede løsninger.

Kontakt os

Fuld realiserings- og vedligeholdelsesservice

GEZE tilbyder omfattende service til installation og vedligeholdelse af systemer. Vi sørger selvfølgelig også for at de tilhørende monteringsvejledninger altid er tilgængelige.

Se GEZEs værktøjer og ressourcer

Omfattende service fra starten

Ud over planlægning, installation og vedligeholdelse af systemerne, tilbyder GEZE også individuel rådgivning og service til specialløsninger. Dine krav og behov med henblik på moderne implementering af adgangskontrol er udfordringer for os, som vi mere end gerne tager på os.

Gå til GEZE Services