GEZE IQ box Safety – TÜV-certificeret sikring til kraftbetjente vinduer

Systemer med naturlig ventilation med motoraktiverede vinduer sikrer et sundt rumklima og er et økonomisk attraktivt alternativ til mekaniske ventilationssystemer hvad angår indendørs lufthygiejne. Kraftbetjente vinduer kan let integreres i bygningsautomatiseringen og fremmer en funktionel ventilation. Derfor anvendes de i stigende grad af bygningsbrugere. Sikringen af disse vinduer er derfor en yderligere faktor, som skal inddrages i planlægning og design. Med IQ box Safety lancerer GEZE en TÜV-testet løsning til lukkekantsikring på kraftbetjente vinduer op til beskyttelsesklasse 4.

Høje sikkerhedsspecifikationer for kraftbetjente vinduer

Systemer med naturlig ventilation med motordrevne vinduer sikrer et både sundt og hygiejnisk rumklima.

Systemer med naturlig ventilation med motordrevne vinduer sikrer et både sundt og hygiejnisk rumklima. © Getty Images

Kraftbetjente vinduer, der åbnes og lukkes ved hjælp af et motoriseret drev, kan yde et væsentligt bidrag til et sundt rumklima og en øget lufthygiejne i bygningen. På grund af deres klassificering iht. det europæiske maskindirektiv skal vinduerne opfylde strenge sikkerhedsstandarder. Derfor skal de individuelle specifikationer for kraftbetjente vinduer i bygningen fastsættes på et tidligt stadie. Dette involverer ikke kun tekniske aspekter: Det skal også garanteres, at løsningen er sikker for alle brugere i bygningen under den daglige betjening. Dette er særligt relevant i bygninger såsom skoler, børnehaver, vuggestuer og sygehuse samt i bygninger, der er åbne for offentligheden, såsom mødesteder og detailhandelsområder. I den sammenhæng skal det i særdeleshed sikres, at en ukorrekt brug af vinduer eller uforsigtighed ikke resulterer i skader. Med IQ box Safety tilbyder GEZE, specialisten i døre, vinduer og sikkerhed, en sikker løsning, der opfylder alle de krav, der stilles til et kraftbetjent vindue. Producenten understøtter arkitekter, planlæggere og bygningsadministratorer med en behovsanalyse inden for automatiseret naturlig ventilation og yder skræddersyet rådgivning.

GEZE IQ box Safety: TÜV-testet sikkerhed for kraftbetjente vinduer

IQ box Safety er velegnet til sikring af lukkekanter på automatiserede kraftbetjente vinduer i forbindelse med alle versioner af GEZE IQ windowdrive drev med 24 V. IQ box Safety muliggør en nem og hurtig forbindelse af en række sikkerhedskanter og kontaktløse sensorer. For hvert vindue forbinder en IQ box Safety til op til fire vinduesdrev og to låsedrev. Enheden er egnet til applikationer med naturlig ventilation og røgafsugning (røg- og varmeudsugningsanlæg og SHEV) og forbindelse med GEZE IQ box KNX. GEZE IQ box Safety-modulet er TÜV-testet og opfylder kravene i standarderne EN ISO 13849-1 og 2. Derfor opfylder det de strengeste krav til sikring af kraftbetjente vinduer i overensstemmelse med en udført risikovurdering i henhold til maskindirektivet.

Plug &Play-løsning: Forbind, og sæt stikket i. Det er det hele

Installation og ibrugtagning af GEZE IQ box Safety kan ikke være nemmere: Monteringen af strømskinne med plug-in-tilslutningsklemmer kan nemt forbindes til GEZE-vinduesdrevet og andre GEZE IQ-bokse. De forprogrammerede sensor-inputs muliggør en hurtig og nem ibrugtagning af systemet. DIP-kontakter, der tænder og slukker for sensor-inputs, er let tilgængelige foran på IQ-boksen. Et LED-display angiver til enhver tid driftstilstanden for sensoren. Den kompakte størrelse gør, at IQ-modulet kan "skjules" i et elskab eller et særlig forberedt overflademonteret hus. Produktet tilbyder således planlæggere og arkitekter en høj grad af fleksibilitet både med hensyn til placering af systemet og det funktionelle design af ventilation og vinduer med røg- og varmeafsugning.