Engagement

GEZE engagerer sig for at støtte integrationstiltag

Social hjælp til udsatte grupper, særligt unge mennesker, har altid haft høj prioritet hos GEZE. Derfor støtter GEZE mange projekter, der fremmer integration af unge flygtninge i Tyskland. GEZE sørger for praktikpladser og giver donationer for at skabe fællesskabsfølelse og teamånd blandt unge mennesker.

Vi skaber muligheder for unge flygtninge

Den unge syrer Rami Aswads første dag i en læreplads hos GEZE GmbH i Leonberg.

Den unge syrer Rami Aswads første dag i en læreplads hos GEZE.

For GEZE har støtte til integration øverste prioritet: Familievirksomheden donerer praktisk hjælp til Verein Seehaus e.V.'s velgørenhedsaktiviteter i Leonberg. Organisationen har som mål at rehabilitere unge mænd, der har overtrådt loven, og integrere dem i samfundet samt at hjælpe børneflygtninge, der er ankommet alene. For at hjælpe til at skabe en følelse af fællesskab og teamånd blandt de unge donerede GEZE et fodboldbord til institutionen.

Ud over at give donationer hjælper GEZE også flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Det indebærer, at virksomheden i Leonberg samarbejder med Hoffnungsträger Stiftung, en velgørenhedsorganisation, der sørger for boliger til flygtninge. Ud over at tilbyde hjælp til at skrive jobansøgninger og arbejdserfaring i flere forskellige afdelinger med det mål at give de for det meste unge mennesker erfaring eller permanent job, så ligger fokus på social integration.

Integration med en læreplads

I samarbejde med handelskammeret i Stuttgart og som del af projektet ”Integration med en læreplads – muligheder for flygtninge” har motiverede flygtninge mulighed for at samle arbejdserfaring eller rigtig uddannelse på en læreplads. For at få dem i gang, skal de starte et forløb hos GEZE. GEZE yder derfor ikke kun et stort bidrag til integrationen af flygtninge, projektet hjælper også med at give dem professionel arbejdserfaring og kvalificere dem til ansættelse i en virksomhed. Det er altså en win-win situation for alle.

Samarbejdet mellem handelskammeret, arbejdsformidlingen og GEZE hjælper deltagerne til at stå på egne ben så hurtigt, de kan, så de kan fokusere fuldt ud på at opnå de nødvendige færdigheder og forbedre deres kvalifikationer. Initiativet er støttet af Ministeriet for økonomi, arbejde og bolig i delstaten Baden-Württemberg.

I uddannelsesperioden påtager uddannelsesinstitutionen og virksomheden sig ansvaret for at give en grunduddannelse inden for et anerkendt erhverv. Selvfølgelig handler det ikke kun om denne grunduddannelse: Målet er at skabe en gnidningsløs overgang til en læreplads hos GEZE.