Trends og udfordringer i sundhedssektoren – GEZE i samtale med Magnus Nickl

GEZE-løsninger har sat standarder inden for sundhedspleje i årevis. En årsag til dette er at vi har et fintmasket netværk med mange interessenter. Det er den eneste måde hvorpå vi forstår behovene og ønskerne fra vores kunder og partnere, og på den måde kan forbedre vores produkter og løsninger. Når vi taler om sundheds- og sygehusbygninger, er emnet "helende arkitektur"" ikke til at komme udenom. Og man støder lynhurtigt på navnet "Nickl & Partner Architects". Vi møder Magnus Nickl, bestyrelsesmedlem i det internationale arkitektbureau på hovedkontoret i München for at diskutere de seneste trends og udfordringer i sundhedsvæsenet med ham.

GEZE: Der stilles mange forskellige krav til dør- og vinduesprodukter i sundhedssektoren – nogle af nøgleordene er her tilgængelighed, indeklima og flugtvejssikring. Det særlige ved denne branche er arkitekturens indflydelse på patienternes helbred og velvære – kendt under begrebet helende arkitektur. Hvad var din motivation for at håndtere dette emne, og hvordan opstod konceptet og betegnelsen "helende arkitektur"?

Magnus Nickl: Det går langt tilbage. Helende arkitektur daterer mere end 40 år tilbage, til min far professor Hans Nickl. Efter arkitektstudiet spurgte han sig selv: "Hvad er det, der virkelig interesserer mig? Hvad kan være den niche, hvor jeg som arkitekt kan yde et ægte bidrag til samfundet?" Han har selvfølgelig bygget den obligatoriske kirke og oplevet alle de succeser og nederlag som denne branche byder på. Det har dog aldrig interesseret ham ret meget at bygge huse. Og kontorbygninger var i sidste ende for simple for ham. Så straks efter at have forladt universitetet, blev han ansat på et bureau, som på det tidspunkt byggede sygehuse. Men det var i 60erne og 70erne, hvor de var traditionelle, offentlige bygninger. Man tænkte især i gitterstrukturer. Hvad er det perfekte gitter? Hvordan får vi alle funktioner til at passe ind? Så, f.eks. hvordan kan vi gøre sygehuset attraktivt, økonomisk og praktisk, på en måde "kvadratisk, praktisk, godt"? Der opstod den tidlige idé at skabe en ny type sygehusarkitektur, en anden filosofi, der fokuserer især på patienten og dennes helbredelse. Det var fundamentet for "helende arkitektur", der konstant blev udviklet med en masse projekter, publikationer og min mors professorat.

Magnus Nickl på kontoret i München, som er hovedsæde for Nickl & Partner Architects

Til store byggeprojekter anbefaler Magnus Nickl et tæt og tidligt samarbejde mellem byggebranchen og arkitekten. © GEZE GmbH

GEZE: Hvad er de grundlæggende principper i konceptet "helende arkitektur"?

M.N.: De grundlæggende principper stammer fra begyndelsen af vores arkitektpraksis. Og selvfølgelig er lys afgørende her. Det er altid vigtigt for os, at hver enkelt patientstue har en reference til det udendørs miljø. Vores gange er ikke nogle mørke rør, men giver os i stedet en klar orientering. Vi sætter stor pris på at have forskellige gårde, der kan arrangeres på forskellige måder. Udsigten gennem vinduet ud mod omgivelserne er vigtig. Overordnet set er vores rumdesigns flydende, og du bevæger dig næsten som i en symfoni, som et stykke musik, gennem bygningen. Gennem foyeren, de offentlige områder og ind i et slags halvprivat område. Det er undersøgelses- og behandlingsafsnittet, der allerede er lidt mere adskilt. Ind i privatsfæren, så patientstuerne, der rent faktisk bliver et midlertidigt hjem, hvor patienten føler sig tryg og sikker.

Læs mere om "helende arkitektur"

Vi vil have at de større rum har et flow, så mennesker bevæger sig som i en symfoni, som i en slags melodi, gennem bygningen. Udfordringen ligger i at skabe rum, der giver tryghed og sikkerhed, men stadig er meget åbne.

Magnus Nickl, arkitekt og medlem af bestyrelsen i Nickl & Partner Architects

GEZE: Tryghed og sikkerhed er de rette nøgleord, når det f.eks. drejer sig om at undgå risikoen for infektion. Her leverer vi løsninger til dør- og vinduesteknik med lav kontakt. Hvad er de specifikke behov, efter din opfattelse?

M.N.: Jeg er en stor tilhænger af brugen af automatiske skydedøre eller døre, der kan betjenes med albuen for at minimere kontakten med hænderne. Og ikke kun døre og vinduer, men også håndvaske med infrarød sensor, f.eks. Ultimativt er målet at forhindre mulige infektionskilder ved især at bruge automatiseringsløsninger på operationsstuer. Dette er et omdiskuteret emne på sygehuse – og et kæmpe problem! Hvis jeg skulle bestemme, ville automatiske skydedøre ikke kun være begrænset til operationsstuer. Ud over hygiejneaspektet finder man også spændende arkitekturløsninger på afdelingerne. Jeg så for kort tid siden et fantastisk projekt i Holland: Stuerne på afdelingerne har store skydedøre. I Tyskland gør omkostningerne dette temmelig usandsynligt, men på grund af disse døre fik patientstuerne en meget høj kvalitet, da det skabte meget brede gange med forskellige funktioner, såsom åbne tekøkkener, osv. Men samtidigt kunne patienterne lukke skydedørene for at sikre deres privatsfære. Og igen skaber dette et meget flydende rumkoncept, som jeg synes er meget spændende. Og her kan man som producent bidrage en hel masse til fremskridtet.

GEZE: Med henblik på fremtiden, har jeg et spørgsmål mere vedrørende digitalisering og BIM. Vi støtter vores kunder i en meget tidlig fase af projektet i planlægningen af bygninger. Hvad er dine erfaringer med BIM?

M.N.: Internationalt set skal emnet BIM betragtes på en anden måde. Her i den tysksprogede del af verdenen – i Østrig, Tyskland og Schweiz – er det stadig i det spæde stadie. USA og nogle asiatiske lande er meget længere fremme. Men selvfølgelig er en sådan digitalisering en enorm udfordring for branchen og også for os arkitekter. Vi har ofte den udfordring i licitationen, at hele dette knowhow simpelthen ikke er tilgængeligt. Prøv at ringe til forskellige firmaer og bed om en Revit-fil til et specifikt dørdrev! Alt for mange af dem kan ikke gøre det. På samme tid, skal vi desværre ofte forblive neutrale, fordi 80 procent af vores byggeprojekter ligger i den offentlige sektor. Vi konfronteres hele tiden med spørgsmålet om i hvilket omfang vi kan og vil bruge skabeloner fra individuelle leverandører – vel vidende at vi muligvis skal ændre dem igen efter vi har vundet licitationen og genberegne alt.

Læs mere om BIM

GEZE: Det lyder som om bygningsplanlægning er stadig en udfordring - og for øvrigt: Du kan downloade Revit-filen fra os... Men BIM har også den fordel, at der kan tages hensyn til hele bygningens livscyklus. Hvordan ser du det, og hvad kræver bygherrerne af dig?

M.N.: En indregning af hele livscyklussen bliver hele tiden vigtigere – og fordelene ved BIM er tydelige her. Det betyder at man nemt kan betegne attributterne: Det ene eller andet dørdrev har en bevægelig del eller et bælte med en livscyklus på tre år. Og facility manageren kan automatisk bestille komponenten via vedligeholdelsessystemet og udskifte den proaktivt. Derfor kan jeg opnå det ultimative mål for enhver ejer: Nul nedetid. Tænk, hvis et vigtigt behandlingsrum, der især skal bruges i disse Covid-tider, ikke længere kan bruges. Og så ringer du til facility manageren og de skal ringe rundt for at finde og bestille en V-rem. Det er præcis det der ikke må ske, fordi det tager for lang tid. Det er en stor udfordring i fremtiden, at alle disse modeller kan forhindre lige præcis det. Med BIM og en konsistent digitalisering, har vi muligheden for at reducere nedetider utroligt meget og for at handle proaktivt udelukkende i ejerens interesse – og i sidste ende også i patienternes.

GEZE: Hr. Nickl, mange tak for den spændende samtale!

GEZE - arkitekternes og planlæggeres partner

Vores BIM-dørobjekter kan downloades gratis under bim.geze.com, og derefter integreres i dit CAD-system. Vi hjælper dig ved indstilling af BIM-afviklingsplaner og ved de nødvendige krav til dørobjekter til en faglig korrekt og integral planlægning af dine døre.

Download af BIM-dørobjekter

Da vi tænker i løsninger, der består af produkter, software og serviceydelser, er vi gerne med allerede under planlægningen. Så overtager vi f.eks. arbejdet med dør- og elementlister, så du kan koncentrere dig på de væsentlige.