160 år for bæredygtigheden - 10.000 nye træer for en grønnere fremtid.

I mere end 160 år har vi i hele verden satset på intelligente løsninger for døre, vinder og sikkerhed Som familievirksomhed er bæredygtighed altid i vores fokus. Siden 2020 har vi et succesrigt samarbejde med Treedom for at plante træer og således etablere GEZE-virksomhedsskove i forskellige lande. Disse forstærker vores bidrag til reducering af CO2 og støtter samtidigt bønderne på stedet ved at skabe arbejdspladser og fremme den lokale infrastruktur. Vi har kontinuerligt fortsat vores engagement med plantningen af yderligere 10.000 træer og ved træsponsorater i de efterfølgende år.

GEZE sætter sammen med Treedom standarder for bæredygtig skovudvikling.

A female farmer plants a tree in Guatemala

En kvinde planter et træ i Guatemala

I 160 år har bæredygtighed været en central bestanddel i GEZEs virksomhedskultur Som partner af Treedom har GEZE i 2020 fået plantet GEZE virksomhedsskoven af fattige bønder i Tanzania, Kenia, Cameroun, Nepal og Guatemala. Denne skov bidrager til den globale reducering af CO2 og forbedrer bøndernes livssituation ved at skabe arbejdspladser, fremme den lokale infrastruktur og sikrer forsyningen med fødevarer.

Ved det fortsatte engagement kunne det samlede bidrag fra GEZE øges til betydelige 6.417 tons oplagret CO2 ved plantning af nye træer Virksomhedsskoven plejes og bruges af lokale småbønder på stedet i Afrika, Asien og Mellemamerika. En yderligere fordel er stabilisering og forbedring af de økonomiske forhold i plantningsregionen, en mangfoldighed af arter for at møde forskellige økologiske og økonomiske behov samt plantningen udfært af lokale småbønder.

Treedom blev valgt som partner, fordi det land/skovbrugsøkonomiske initiativ tilbyder meget mere end en ren CO2-besparelse. Et løvtræ binder i gennemsnittet ca. 12,5 kilogram CO2 og yder derudover ved dets frugter et vigtigt bidrag til fødevaresikkerheden og den lokale befolkningens indtægter.

Med dette løbende engagement sætter GEZE nye standarder i den bæredygtige skovudvikling og understreger sit årelange engagement for miljøet og det sociale ansvar.