Produktviden

Pålidelig planlægning til multifunktionsdøre - GEZE kan hjælpe!

Døre skal typisk opfylde et antal forskellige krav, hvilket gør planlægningen til en kompleks opgave. Det antal døre, der indgår i store projekter, kan hurtigt blive uoverskueligt. Selv for erfarne konstruktører er det vanskeligt at identificere de korrekte dørløsninger og indlevere korrekte tilbud ved licitationer. De vigtigste skridt er at afklare alle behov og sikkerhedsfunktioner så tidligt som muligt. Genplanlægning af komplekse døre eller tekniske justeringer senere i forløbet koster tid og penge og medfører stress. I den forbindelse kan planlæggerne bede specialister om hjælp.

Dørteknik og standardkrav har ændret sig meget

Ofte skal en dør kunne mange forskellige ting, især i offentlige bygninger, på sygehuse og i indkøbscentre. F.eks. skal de være nemt tilgængelige og kunne bruges af alle. De skal kunne beskytte mod røg og lukke automatisk ved en brandalarm. De skal kontrollere adgangen eller være forbundet med et inbrudsmeldeanlæg eller med bygningsservice. De kan endda være del af et røg- og varmeudsugningsanlæg og skal åbne automatisk i tilfælde af brand. Der findes flere og flere valgmuligheder inden for dørteknik, især digitalt. Også byggeloven, sikkerhedsteknik og funktionskravene bliver mere og mere avancerede. Det gør ikke kun dørene komplekse, men ofte også komplicerede.

I nogle tilfælde kan en enkelt dør kombinere op til 50 funktioner

GEZE sikkerhedsekspert

Komplekse døre kræver klare ansvarsområder for installationen

Døråbninger til komplekse døre i skalkonstruktion: Den overordnede koordination af forskellige opgaver kan ofte være et problem under installationen. Uden god koordination forbliver dørenes kabelinstallation ufuldstændig.

Døråbninger til komplekse døre i skalkonstruktion: Den overordnede koordination af forskellige opgaver kan ofte være et problem under installationen. Uden god koordination forbliver dørenes kabelinstallation ufuldstændig.

Normalt tager arkitekter sig af dørplanlægningen. Dette kan dog være en stor udfordring for døre med mange funktioner og elektriske komponenter – f.eks. hvis hundredvis af forskellige døre (eller flere) med meget forskellige behov er nødvendige i et projekt. I så fald er det vigtigt meget tidligt at afgøre hvem der er ansvarlig for koordinationen, sikkerhedsteknik og el-systemet. Ellers kan døre og komponenter eventuelt leveres og installeres, men herefter ikke forbindes elektrisk, fordi ingen føler et ansvar for arbejdet. Afsluttende justeringer eller renoveringer på byggepladsen på et senere tidspunkt kan være bekostelige og tidskrævende.

Dørplanlægningen indebærer effektiv koordinering af forespørgsler og krav

En prompte dørplanlægning kunne her være en stor hjælp: Ideelt burde workshops med arkitekten, bygherren og døreksperter integreres i planlægningsfasen så tidligt som muligt. Disse bør besvare følgende spørgsmål: Hvem skal kunne bruge døren hvornår og i hvilken form? Hvad er den anvendte bygningskonstruktions behov (brandsikring, nødudgange, røg- og varmeafsugning)? Hvad er nødvendigt for støjsikring, komfort og design? Dette er med til at identificere konflikter mellem de forskellige parters anmodninger og forventninger eller at afgøre om de vil skabe større tekniske omkostninger. Hvis en dør f.eks. er specielt bred eller høj, vil det være særligt vanskeligt at gøre den tilgængelig og sikre den. I så fald skal specialisterne oplyse om alternativerne: "Kan man ikke bygge døren på en anden måde? Disse alternativer gør det nemmere at opfylde de tekniske krav." Omhyggelig planlægning garanterer en hurtigere, problemløs og generelt mindre dyr implementering under konstruktionsfasen.

Dørlister er et utilstrækkeligt planlægningsinstrument

I henhold til døreksperter, er de klassiske dørplanlægningsmetoder med dørlister i tabelform ikke længere tilstrækkelige. I nogle tilfælde kan en enkelt dør kombinere op til halvtreds funktioner. Dørlister kan dog ikke afgøre brugbarheden eller fastlægge ansvarsområder. Hver nye specifikation tilføjer tekniske komponenter og typisk yderligere ledninger. Ofte kan dette kollidere med ideerne fra arkitekten, som traditionelt ikke er ansvarlig for den elektriske planlægning. El-planlæggerne deltager dog typisk ikke i dørplanlægning. Arkitekters og ingeniørers gebyrstrukturer i Tyskland (HOAI) viser at de ikke bliver betalt for disse ydelser. Som et resultat, indgår komplekse døre slet ikke i planlægningen.

'Ufuldstændige' døre er et sikkerhedsproblem

Hvis specifikationstekster er baseret på ureviderede dørlister og leverede komponenter, der skal matche, er det følgende scenarie ikke usædvanligt: En metalfagmand installerer døren, men berører ikke ledningerne. En elektriker installerer ledninger på døren, men forbinder dem ikke med dørkomponenterne. Det er jo heller ikke en del af deres arbejde. En montør behandler specialordrer, men forstår måske ikke dørens overordnede koncept. I sidste ende er døren måske ikke helt færdiggjort, og virker måske ikke som bygherren ønsker det. Det er fordi koordinationen mellem de enkelte håndværkere ofte er undervurderet.

Alligevel kan ufuldstændige døre udgøre en sikkerhedsrisiko. Dette kan være et problem, hvis hver individuel funktion er testet, uden at teste den overordnede dørfunktion. Døren kan lukke ved brand, men åbner måske ikke igen som en nødudgangsdør. Eller brandsikringssystemet, der skulle styre alle døre i bygningen centralt ved farer, virker måske ikke. Reparationer og andre justeringer kan være nødvendige for at løse disse typer af tekniske problemer senere. Ofte betyder dette forsinkelser på byggepladsen, højere omkostninger eller tab af fortjeneste.

Dørplanlægningen med alle opgaver som en succesfaktor for multifunktionsdøre

Den bedste måde at klare disse udfordringer på er en prompte, detaljeret og fælles dørplanlægning! Vi leverer omfattende rådgivning for at støtte vores kunder under planlægning og montering af døre. Vi støtter dig i designfasen og i samarbejdet med den tekniske bygningsplanlægger eller elektriske planlægger. Vi arbejder også sammen med alle involverede i alle faser af konstruktion, inklusive metalarbejdere, elektrikere og montører. Vi dækker hele dørens livscyklus med vores portefølje: Fra vedligeholdelse, renovering eller genbrug - og hele vejen til bortskaffelse, hvor det er nødvendigt.