Smart bygningsautomatisering i GAG´s hovedkvarter i Köln med GEZE Cockpit og BACnet

Ligesom GEZE tror GAG Immobilien AG, Kölns største udlejningsfirma, på bygninger, der er gode at bo i. Intelligent bygningsautomatisering betyder, at moderne kontorer og beboelsesbygninger bliver mere og mere brugervenlige, effektive og sikre. Derfor giver det god mening, at det nye GAG hovedkvarter i Köln nu er udstyret med et bygningsstyresystem (BMS), der bruger GEZEs intelligente løsninger med BACnet.

Alsidig blandet brug: GAG´s hovedkvarter i Köln

Kontor- og beboelsesbygning på GAG Immobilien AG´s areal i Köln ©Jens Willebrand / GEZE GmbH

GAG Immobilien AG forener moderne kontorer og beboelse. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

GAG Immobilien AG´s hovedkvarter er placeret i en fem-seks etagers bygning med i alt 12.400 m2 kontorareal bruges af der GAG´s hovedkvarter og andre lejere. Ud over kontorer indeholder bygningen også 159 lejligheder og flere børnelegepladser, en offentlig legeplads og en underjordisk parkeringsplads på 15.000 m2 i denne meget alsidige ejendom.

Mere sikkerhed, brugervenlighed og effektivitet med intelligent bygningsautomatisering

Hovedindgangen til GAG Immobilien AG i Köln set udefra

GEZE Cockpit sikrer intelligent bygningsautomatisering i GAG´s hovedkvarter. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Sikkerhed, effektivitet og komfort spiller en central rolle i så alsidig en bygning. For at opfylde disse krav på en intelligent måde, blev det besluttet at anvende et automatisk bygningsstyringssystem. I dette overordnede bygningsstyringssystem fra Priva skulle overvågning og visuel opsyn med alle ud- og indgangsdøre, dvs. hoved- og sideindgangsdøre samt flugtvejsdøre, også være mulig.

Vellykket integration af GEZE Cockpit i Priva bygningsstyringssystem med BACnet

Hovedentreprenøren nesseler bau gmbh brugte GEZE-løsninger til netværksstyring af dørkomponenterne: GEZE Cockpit sender data via BACnet-IP til Priva bygningsstyresystem.

Det specielle ved BACnet: gnidningsfri kommunikation

Receptionen i GAG Immobilien AG hovedkvarter ©Jens Willebrand / GEZE GmbH

Den indbydende atmosfære i GAG´s hovedkvarter. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Hvis et system gør brug af produkter fra flere producenter, som skal kombineres i et netværk med brug af en protokol, kan BACnet automatiseringsstationer på døre og vinduer samt i varme-, klimatiserings-, lys- og skyggesystemer fra forskellige producenter udveksle informationer med hinanden, uden at det betyder meromkostninger i form af licensudgifter til speciel dataoverførselshardware. GEZEs netværksløsninger med BACnet understøtter derfor planlægning og drift og gør processerne smidige og effektive.

GEZE Cockpit sikrer bekvem kontrol og overblik

Hvis alle bygningens systemer deler det samme netværk, så betyder det, at opdateret statusinformation, driftstype eller forprogrammerede funktioner let kan monitoreres og betjenes via fjernstyring med GEZE Cockpit – og de kan også tidsstyres.

Mere sikkerhed med netværksstyrede døre

GEZE Cockpit dashboard med brugervenlig interface ©GEZE GmbH

GEZE Cockpit sørger for optimal gennemsigtighed og intuitiv brug. © GEZE GmbH

En anden fordel er de individuelt konfigurerbare overvågningsfunktioner, for eksempel en e-mailmeddelelse som alarm i tilfælde af uautoriserede døråbninger, eller hvis der trykkes på nødknappen på en flugtdør. Dette gør det muligt for GAG's hovedkvarter at reagere hurtigt, hvis en dør åbnes uden tilladelse, eller der opstår en nødsituation.

Endvidere kan døre og vinduer, varme-, klimatiserings-, lys- og skyggesystemer også integreres i netværket i intelligente bygningssystemer med GEZE Cockpit og BACnet. Det gør bygningerne endnu mere intelligente og bedre at bo i.

Fordelen ved GEZEs intelligente systemintegration: gennemsigtighed, nem i brug og lavere omkostninger.

  • Ukompliceret systemintegration: GEZE Cockpit er 100 % integreret i Priva bygningsstyresystemet. Endivdere kan det nemt integreres i Priva-appen – en smart og fleksibel løsning.
  • Optimal transparens: Denne one-dashboardløsning giver et godt overblik, eftersom dørenes status kan monitoreres og kontrolleres via BMS i receptionen. Det gør GAG´s hovedkvarter endnu mere sikkert og effektivt.
  • Effektivitet: Den betydelige reduktion i IT-infrastruktur betyder store omkostningsbesparelser i driften. En tilpasning af servicehotlinjen sikrer yderligere mulig reduktion af omkostningerne.

GEZE Cockpit med BACnet-IP sikrer perfekt integration i Priva BMS. Desuden har GEZE Solutions imponeret os med deres optimale support under planlægning og hurtige gennemførelse af projektet. Det velplanlagte og velfungerende samarbejde mellem GEZE og installationsfirmaet Schrupp, som også var ansvarlig for ibrugtagning af systemet, gik så godt som vi som kunne have forventet.

Norbert Klein, nesseler bau gmbH

Intelligente GEZE løsninger vil også i fremtiden gøre bygninger endnu mere attraktive at bo i: Mere samarbejde og konkrete projekter er allerede undervejs.

GEZE-produkter installeret i GAG´s hovedkvarter i Köln

  • GEZE dørkontrolenhed på 35 døre i hele bygningen
  • GEZE Cockpit (konfigureret i overensstemmelse med kunde- og bygningsstyresystemets specifikationer og integreret i det centrale styreskab)