Casestudier

Skræddersyet RWA løsninger i historisk arkitektur

Schlosskirche i Wittenberg er UNESCO verdensarv, et imponerende eksempel på neoklassisk arkitektur og en besøgsmagnet. GEZE har også leveret dørsystemer i høj kvalitet som del af en kundetilpasset RWA-løsning til den fredede Schlosskirche.

Forebyggende brandsikring af Schlosskirche

Lige siden munken Martin Luther hængte sine 95 teser op her har Schlosskirche (Lutherkirche) i Wittenberg symboliseret begyndelsen på Reformationen. For kontinuerligt at kunne give tusindvis af besøgende adgang til dette kulturelle vartegn var det nødvendigt at kombinere kravene til bevarelse af den fredede bygning og moderne sikkerhed og forebyggende brandsikring. GEZE leverede moderne dør og sikkerhedsteknologi til dette formål.

Moderne RWA-komponenter sikrer flugtruter.

Billede af døren til taget set udefra, fra tårnet

Nødudgang og RWA komponenter: dørudgangen til Schlosskirche.

Schlosskirche er et eksempel på, hvordan røg og varmeafsugningssystemer (RWA) kan installeres harmonisk i historiske bygninger i kombination med moderne låse og dørteknologi. For eksempel skulle trappen i tårnet som del af renoveringen ombygges for at imødekomme særlige strukturelle brandsikrings- og sikkerhedskrav. I tilfælde af brand er det vigtigt, at trappen forbliver fri for røg og gør det muligt at bruge den som flugt- og nødudgang. Samtidig skal døren være lukket i overensstemmelse med forsikringens retningslinjer og ethvert misbrug skal meldes til tyverialarmsystemet. GEZE har opfyldt disse komplekse krav med et kombineret system af RWA-komponenter, moderne låseteknologi og dørsystemer.

Flugtvejsdøre og ventilationsområde i ét

Closeup af dørpladen med IQ lock antipanik s

GEZE IQ lock antipaniklås på taget til udgangen til Schlosskirche.

Naturlig røg og varmeafsugning sker kun, hvis der er plads til ventilation af udsugningsluft og luftindtag. Områderne for luftindtag er at finde i de nedre del af Palace Church of all Saints. Luften cirkulerer gennem dem og i tilfælde af brand stiger røggasser med varmen og afsuges via afsugningsområdet i den øvre del af bygningen. Døren til tagudgangen i de vinduesløse tårn fungerer som RWA-åbning. Den åbner udadtil i tilfælde af brand og fungerer samtidig som ekstra nødudgang. Dørsystemet lukkes via selvlåsende antipanik lås, der kan åbnes manuelt indefra på et hvilket som helst tidspunkt i tilfælde af en nødsituation og på den måde imødekommen kravene til nødudgange.

Kombineret RWA og nødudgangssystem til Schlosskirche

I tilfælde af brand udløses brandalarmen manuelt eller via røgdetektorerne. Samtidig kontrollerer RWA centralkontrol enheden automatisk åbninger til frisk luft og afsugningsluft i bygningen. Antipanik låsen låser tårndøre op på får sekunder, når alarmen går og gør det muligt at åbne dørsystemet manuelt. Samtidig leveres der en automatisk rapport til tyverialarmsystemet for at indikere, at døren åbner. Kombinationen af en RWA central kontrol enhed med IQ lock antipanik lås og den internt monterede GEZE TS 5000 dørlukker opfylder de komplekse krav for denne historiske bygning og sikrer hurtigt før og varmeafsugning og pålidelige flugtveje.

GEZE produkter i Schlosskirche

  • IQ lock anti-paniklås
  • GEZE TS 5000 dørlukker