Ekspertprojektering af døre - fra strømlinede til teknisk komplekse løsninger

Tilgængelighed, brandsikring, flugtveje, adgangskontrol, hygiejne: Forskellige behov og funktioner gør dørprojektering til en kompleks opgave for arkitekter og projektplanlæggere. Når de involveres tidligt i processen kan vores GEZE-eksperter hjælpe dig med at forhindre projekteringsfejl og unødvendige omkostninger.

Vigtigheden af ekspertprojektering af døre

Den tid, hvor arkitekter og projektplanlæggere bare kunne skrive noget såsom ”udvendig dør, hvidmalet, mat” i en bygningsspecifikation, er definitivt forbi. I dag har dørene udviklet sig til multifunktionelle systemer. Årsagen er først og fremmest de stigende behov for sikkerhed og sikring. Men også digitaliseringen bidrager til denne nye kompleksitet, med de mangfoldige muligheder for at netværksintegrere bygninger, og en integration af alt i et bygningsstyresystem. Generelt gælder det, at jo højere kravene er, desto mere kompleks bliver døren - og det tilknyttede tekniske arbejde.

Derfor er det afgørende at involvere specialister tidligt i dørprojekteringsprocessen. Det er den eneste måde, hvorpå man undgår unødvendige "huller” i projekteringen, der senere kan medføre konflikter, og ofte er forbundet med yderligere koordinering og omkostninger. I værste tilfælde kan en ufuldstændig projektering påvirke en branddør, uden nogen som helst mulighed for senere justeringsarbejde.

Dørprojektering sikrer en perfekt integration af systemer

Ekspertprojektering af døre afklarer dørens formål, bringer alle opgaver sammen og koordinerer dem for at muliggøre en perfekt integration af de forskellige systemer. Dette sikrer, at de forskellige kundespecifikke og foreskrevne specifikationer for døren, og de nødvendige funktioner til at implementere dem kan kombineres på den mest intelligente måde. Desuden tænker god ekspertprojektering fremad og sørger i tide for at skabe forudsætningerne for ændrede brugskrav senere i processen. Det er ikke usædvanligt, at en tilsyneladende 'normal' dør ved nærmere eftersyn viser sig at være en nødudgang, der skal forblive åben, men så lukke automatisk i tilfælde af brand, og derudover opfylde særlige krav til tilgængelighed. Alle disse udfordringer kan løses med tidlig projektering og i sidste ende endda være omkostningsbesparende.

Få flere oplysninger om multifunktionsdøre

Den professionelle projektplanlæggers opgaver og ansvar

buildingSMART-kompetencenetværket har lavet en liste over, hvor mange parametre en dør i teorien kan have. Organisationen indsamlede imponerende 4.500 parametre, der dækker alle varianter og kombinationer. Selvfølgelig ville en projektplanlægger i praksis aldrig beskrive alle disse parametre, da mange komponenter og variationer simpelthen ikke gælder for de projekterede døre. Der kræves kun grundlæggende oplysninger for dørprojektering, f. eks. i mindre kontorbygninger med relativt simple krav. Dog har selv disse døre ca. 30 parametre med oplysninger om bredde, højde, åbningstype, dørbeslag, farve eller materiale. I større projekter, såsom et helt hospital med ca. 3.500 døre, kan der nemt være mere end 150 parametre, der skal indtastes og opdateres. Alt dette viser, at ekspertplanlæggere af døre står over for en kompleks opgave, der kræver en præcis proces. Dette er den eneste måde, hvorpå man sikrer, at der ikke glemmes noget undervejs.

Typiske processer i ekspertprojektering af døre

Samspil og modsætninger i dørprojektering

Ekspertplanlæggerne af døre skal gøre mere end bare at tage hensyn til en bred vifte af forskellige krav. Samspillet mellem forskellige krav, der nogle gange kan resultere i modsætninger, er endnu en udfordring. En ekspertplanlægger, der involveres rettidigt i processen, kan tilbyde et omfattende perspektiv, identificere overlapninger mellem funktioner, fastlægge de rigtige prioriteter og koordinere processen med de involverede opgaver.

En typisk modsætning er f.eks. simultane krav til støjsikring og tilgængelighed. En god isolering kræver normalt tunge døre med adskillige forseglingsniveauer. Ofte er disse døre derfor ikke barrierefri, da det kræver stor kraft at åbne og lukke dem. Eller røg- og varmeudsugningsanlæg til indgangsluft over for brand- og røgsikring: Mens røg- og varmeudsugningsanlæg åbner dørene, kræver brand- og røgsikring lukkede døre.

Der findes også en klar modsætning mellem brandsikring og tilgængelighed

Oversigt over modsatrettede behov ved dørprojektering

I nogle tilfælde skal eksperterne opfylde modsatrettede behov og funktioner.

Dørlister for systematisk dørprojektering

Dørlister er blevet en velkendt praksis for dørprojektering i store byggeprojekter. Disse indeholder præcise oplysninger om placering, installationssituation, geometri, materialeegenskaber, design og nødvendigt teknisk udstyr for hver enkelt dør. Dørlister beskriver alle vigtige egenskaber og specifikationer. Disse gælder ikke for alle døre i byggeprojektet, men er forskellige fra dør til dør. Disse omfatter især:

  • Dimensioner, inklusive åbningsvidde, åbningsretning (venstrelukkende dør eller højrelukkende dør).
  • Særlige behov, såsom lydisolering, brandsikring, flugtvej, indbrudssikring og beskyttelse mod stråling eller klimaklasse
  • Materiale, overflader og design af fløj og ramme
  • Detaljer ved lukkemekanismen og dørbeslag, samt supplerende komponenter såsom dørlukkere, hold-åbent-systemer eller automatisering af døre.

Dørlister kan anvendes til systematisk registrering af alle funktioner. Men husk: Værktøjet kan ikke hjælpe med muligheden for implementering af dørene i bygningens kontekst. Her er der brug for erfarne dørplanlæggere.

Ekspertprojektering af døre er en kompleks opgave og kan ikke adskilles fra projektering af andre opgaver. Sådanne grænseflader skal defineres tidligt.

Günther Weizenhöfer, teamleder i Pre Sales Development

Effektiv dørprojektering med BIM

BIM gør komplekse konstruktionsprojekter mere omkostningseffektive og -besparende

Building Information Modeling (BIM) er fremtiden for et digitalt samarbejde på tværs af opgaver. BIM gør det muligt for alle opgaver at arbejde sammen i en digital model, en digital tvilling, og at bruge alle data sammen. Alle involverede i bygningens livscyklus har gavn af dette: Fra investoren, arkitekten eller ekspertplanlæggeren til montøren, system- og produktproducenter. BIM er også perfekt til ekspertprojektering af døre. En prompte koordinering med ekspertplanlæggere i andre opgaver er nøglen til at omsætte samtlige krav til praktiske funktioner. Desuden giver dette mulighed for, at alt kan projekteres effektivt, at nøgleoplysninger forbindes og at funktioner testes i hele den bygningsteknologiske kontekst, før de implementeres i praksis. Sidst men ikke mindst muliggør dette præcise prognoser for omkostningerne til konstruktion og livscyklus på en bygning helt fra starten af en bygningsplanlægning.

Vi har udviklet BIM-dørobjekter som et ekstremt nyttigt værktøj til ekspertprojektering af døre. De er baseret på resultatet af arbejdet i dørgruppen på buildingSMART. Desuden har vi sammenlignet en bred vifte af eksisterende metadata med officielle dørlister. Som et resultat af dette passer vores BIM-objekter også perfekt til internationale projekter. Du kan downloade GEZE BIM-objekter gratis og integrere dem i dit CAD-system.

Download GEZE BIM-dørobjekter

Ekspertprojektering af døre

Takket være vores mangeårige erfaring med adskillige projekter i en bred vifte af sektorer, kan vi tilbyde dig individuel support ved ekspertprojektering af døre. Vi er stolte af vores erfaring, der omfatter ikke kun døre, men også deres indflydelse på alle aspekter af bygningsdrift. Som udbyder af omfattende løsninger kan vi kombinere en bred vifte af forskellige behov, funktioner og opgaver sammen med dig, og tager samtidigt hensyn til relevante standarder og retningslinjer.

GEZE-objektrådgivning

GEZE understøtter arkitekter og projektplanlæggere i dørprojektering og forsyner dem med alle de oplysninger om vores produktløsninger, som de skal bruge. Vores kolleger kan f.eks. understøtte dig ved at oprette dørlister, integrere BIM-objekter og meget mere. Om nødvendigt kan vi også levere specifikationstekster, arkitektkataloger og specialistviden. Vi kan også støtte dig tidligt i projekteringsfasen.

Global Account Management

Uanset hvor i verden din bygning står, kan vores Global Account Management støtte beslutningstagere og investorer i langsigtet projektering i hele verden. Som en pioner på området, tilbyder vi fokuserede og kundeorienterede produkter og services. I samarbejde med vores regionale GEZE-teams, der tager hensyn til standarderne og bestemmelserne i hvert enkelt land, fungerer vi som en central kontakt under hele bygningens livscyklus.

Omfattende rådgivning til montører

GEZE tilbyder rådgivning, når du installerer vores produkter. Vi tilbyder omfattende installationsrelaterede oplysninger og videomateriale. Vi tilbyder desuden regelmæssige kurser i professionel installation af vores dør- og vinduesløsninger (grundlæggende kendskab og installation).

Hurtig hjælp

Dør- og vinduesløsninger er komplekse, især hvis tingene ikke virker som de skal. Også her kan du stole på GEZE som partner. GEZE Service tilbyder hurtig hjælp og løsninger, og support i form af serviceaftaler samt omgående hjælp. Vores globale team står klar til at hjælpe.

GEZE tilbyder også adskillige værktøjer til understøttelse af projektering af døre.