GEZE Insights

GEZE netværk på alle niveauer

Gerald Haas har siden 2017 været ansvarlig direktør for udvikling hos GEZE. I et interview diskuterer han, hvad han forstår ved netværksintegration, og hvordan hans virksomhed fremmer sin digitaliseringsstrategi og den fortsatte udvikling af GEZE Cockpit.

Hr. Haas, de har nu i næsten tre år været ansvarlig for udviklingsafdelingen hos GEZE. Hvordan har markedet udviklet sig i denne tid?

Generelt er døre, vinduer og bygninger hele tiden blevet mere komplekse. Og kravene til hver dør og hvert vindue er steget enormt. I dag skal døre og vinduer planlægges og konstrueres på en multifunktionel måde: tilgængelighed, brandsikring, flugt- og redningsveje, røgafsugning eller endda naturlig ventilation er kun få af nøgleordene der illustrerer denne kompleksitet. Og lige som konstruktionskrav, er der også kundekrav vedrørende lydbeskyttelse, komfort og design. Det er dog klart, at aspektet bygningssikkerhed altid vil have første prioritet. Vores opgave er at garantere denne sikkerhed, mens vi også tager hensyn til bestemte behov i hver henseende og konfigurationen, der ofte kan modsige hinanden.

Og hvordan gør I det?

Vores metode bringer systemer sammen. For os handler det om at forvandle bygninger til ægte intelligente bygninger, især store bygninger, da den komplekse konnektivitet af de forskellige produktgrupper kræver intelligent styring. Derfor handler det om integration af fleksible, effektive, løsninger, der er nemme at betjene og individuelt tilpassede i et mere avanceret bygningsautomatiseringssystem. Her er løsningernes evne til at kunne opgraderes efterfølgende også meget vigtig, da ikke alle bygninger er bygget for nyligt. For eksempel, skal vi bringe brandemeldeanlæg, indbrudsmeldeanlæg, adgangskontrolsystemer og dørkontrolenheder sammen i et enkelt system – der kræver et intelligent netværk. Til gengæld betyder det at traditionelle systemer er på vej ud. GEZE lægger derfor vægt på åbne standarder som KNX eller BACnet. Vi tror, at kun en helt netværksintegreret bygning opfylder alle krav for ejer og bruger.

Hvad betyder det for dig som leder af udviklingsafdelingen?

Det er ikke længere nok kun at fremstille d e t  e n e fantastiske produkt, der opfylder et særligt behov 100 %. Nej, vi skal tidligt tænke på, hvordan folk bruger døre og vinduer i hele bygningen. Fordi vi udvikler ud fra brugerens synspunkt. Det betyder: Teknisk empatisk og digitalt fremtidsorienteret.

Alt dette for at gøre vores originale produkter nemmere at opleve og bruge ved hjælp af digitale produkter og serviceydelser. For en større sikkerhed, effektivitet og komfort.

Gerald Haas, ansvarlig direktør for forskning og udvikling hos GEZE

Hvordan kan du udføre disse typer af netværksintegration i praksis?

Vores automatiske dør- og vinduesdrev og flugtvejsterminaler har businterfaces og leverer en stor mængde data. Til andre produkter tilbyder vi universelle interfacemoduler. GEZE Cockpit er kernen i vores netværksintegrationsløsninger. GEZE produkter kan forbindes til den på forskellig måder. Styreenheden kan anvendes med GEZEs egne software-apps, men kan også integreres i andre bygningsstyresystemer. Vi arbejder her med åbne kommunikationsstandarder for at sikre at integrationen og samspillet på tværs af opgaver udføres så nemt og problemløst som muligt i bygningen. Alt dette for at gøre vores originale produkter nemmere at opleve og bruge ved hjælp af digitale produkter og serviceydelser. For en større sikkerhed, effektivitet og komfort.

Med henblik på trends: Hvad gør GEZE for at udvikle denne trend endnu mere?

Jeg er forsigtig med ordet at bruge ordet 'trend', da vi producerer langtidsholdbare kapitalgoder. Ikke forbrugsgoder. Vi yder støtte til bygninger hele vejen igennem hele deres livscyklus. Derfor stoler vi systematisk på åbne kommunikationsstandarder, der fremmes af markedet pga. den lange holdbarhed på vores produkter. Hardwarekomponenter i bygninger skal fungere i mange årtier. Derfor gælder en anden regel her: Fordi vi skal være sikre på at trenden bliver en standard. Det betyder at vi er absolut omhyggelige, når vi udvikler et produkt.

Og hvad betyder det for GEZE Cockpit?

Vi modulariserer vores software endnu mere, således at vi kan tilfredsstille kundens individuelle ønsker. GEZE Cockpit er kun det første skridt i den retning. Vi er i gang med at udvikle en slags bygningsblokeringssystem i softwaren. Fordi med hvert nye projekt, hvor vi anvender GEZE Cockpit, lærer vi forskellige styringer og funktioner at kende. Det er vigtigt at v ikke mister vores mål af syne – og det betyder: Hvordan kan vi sammen med kunderne bidrage med vores produkter og serviceydelser til at udvikle bygninger med høj livskvalitet, der opfylder kundernes behov?

Hr. Haas, tak for samtalen!