Emner

Tilgængelighed for bygninger – bedre komfort og livskvalitet for alle

Tilgængelighed for bygninger: Gode råd om planlægning, DIN-standarder og lovgivning. At gå gennem en dør hurtigt uden hjælp, eller at åbne et tungt vindue uden problemer - disse handlinger er ikke altid så nemme som de først ser ud til. Dette gælder ikke kun for personer i rullestol eller med andre fysiske handicaps: med et ben i gips, fuldt læssede arme eller en barnevogn kan helt enkle hverdagssituationer blive en stor udfordring. Løsningen: barrierefri(t) planlægning, byggeri og levevis.

Hvad betyder tilgængelighed?

Tilgængelighed er et vigtigt emne for samfundet, og noget der påvirker os alle. I overensstemmelse med den tyske grundlov, forordningen om ligestilling for handicappende og FN-konventionen om rettigheder for personer med handicaps har alle ret til uhindret adgang til alle designede opholdsområder, uanset personlig situation, fysisk tilstand eller alder. Tilgængeligheden giver alle de samme muligheder til selvbestemt og uden ekstern hjælp at betræde bygningen.

Barrierefri betyder mere end blot “handicapvenlig”

Barrierefrit design har derfor mange fordele – ikke blot for personer med fysiske handicap. Derfor anvendes begrebet ”handicapvenlig” sjældent i dag. Hvorfor? Vi har alle sammen prøvet det: Du står foran en dør med tunge indkøbsposer i hænderne og skal åbne den med albuerne. Eller du skal sætte en vaklende skammel hen foran vinduet for at vippe det – hvilket er en upraktisk og nogle gange endda farlig situation. Vi møder ofte hindringer på en daglig basis, som gør vores liv komplicerede og optager værdifuld tid.

Barrierefrit byggeri gør hverdagslivet lettere for alle

Derfor gør barrierefri(t) byggeri og levevis ikke kun dit liv ”handicapvenligt”, men også fri for forhindringer. Tilgængelighed er til fordel for alle og kan medføre en positiv ændring i folks liv. Indgange uden dørtrin og brede døre hjælper ikke kun ældre mennesker eller personer med ganghjælpemidler eller andre begrænsninger, men også familier med barnevogne eller rejsende med tung bagage. Tilgængelighed er ensbetydende med komfort, inklusion og en bedre livskvalitet for alle.

Barrierefri og hygiejniske løsninger

GC 307+: Høj hygiejne og barrierefri adgang.

GC 307+: Høj hygiejne og barrierefri adgang. © GEZE GmbH

Mange barrierefri løsninger forbedrer ikke kun komforten for brugerne, men også den sanitære sikkerhed. Eksempelvis sikrer radardrevne, berøringsløse nærhedskontakter, at automatiske døre åbner uden kontakt. Dette reducerer fysisk kontakt og dermed risikoen for at overføre mikrober, bakterier og virusser. Særligt i områder med megen trafik, offentlige bygninger og pleje- og sundhedsfaciliteter forbedrer dette hygiejne, sikkerhed og komfort markant.

Et godt eksempel kommer fra sundheds- og plejeområdet: Berøringsløse nærhedskontakter blev installeret i plejehjemmet Fux Campagna. De sikrer, at døre udstyret med GEZE Slimdrive kan åbnes på en kontaktløs, barrierefri måde. De berøringsløse nærhedskontakter registrerer personer og genstande inden for et detektionsområde på 10 til 50 centimeter og kan justeres efter behov. Dette betyder eksempelvis, at personer, som bruger gangstativer eller rullestole, bekvemt kan åbne døren uden direkte at berøre den elektriske døråbner. Dette forbedrer den barrierefri komfort og samtidig også hygiejnen.

Barrierefri(t) planlægning, byggeri og levevis

Automatiske døre til handicapvenlig adgang

Automatiske døre til barrierefri adgang © Martin Jakob / GEZE GmbH

Den offentlige bevidsthed omkring emnet tilgængelighed er øget i de seneste år. I særdeleshed spiller planlægning og konstruktion med tilgængelighed for offentlige bygninger og private hjem en vigtig rolle. Målsætningen: at planlægge og konstruere bygninger og boliger så de kan bruges af alle og enhver uden ekstern hjælp og uden begrænsninger. Der er vigtige årsager til dette. Antallet af mennesker som kan og vil leve et uafhængigt liv i alderdommen er stigende.

Inkludering af tilgængelighedsfaciliteter

Tilgængelighed er nedfældet i den tyske grundlov og er også i stigende grad et krav fra personer med handicaps. Et liv uden konstant støtte fra andre er kun muligt for disse mennesker ved at man fjerner barrierer. Ud over dette er der det meget aktuelle emne ”inklusion”, alle individers ret til at tage alle steder hen - med eller uden et handicap.

Adgang for alle inkluderer barrierefrit design

En ny og bæredygtig livsstil, som omfatter en simpel brug af bygninger og områder, er også en klar trend. Med bekvemme og nyttige faciliteter er tilgængelighed meget nært beslægtet med komfort og design. Begrebet adgang for alle får en stadig stigende betydning i denne kontekst. Det internationale designkoncept skaber boligarealer som er tilgængelige, forståelige og som kan bruges af alle. I henhold til dette koncept skal bygninger være nemme at få adgang til for den størst mulige gruppe af mennesker, og det skal være muligt at bruge dem uden ekstern hjælp. Adgang for alle er ikke rettet mod en specifik målgruppe, men gør snarere alting lettere for alle. Barrierefri(t) planlægning og byggeri afspejles også i adgang for alle.

Rammer for forordninger og standarder

Barrierefrit design for arkitektoniske miljøer og bygninger er fastsat i adskillige juridiske bestemmelser og standarder. Bestemmelserne varierer i henhold til land. I Tyskland er tilgængelighed nedfældet i den tyske grundlov og bygningsreglementet samt bestemmelser for statslige bygninger og er et integreret kriterium for offentlige bygninger.

En kombination af brandsikring og tilgængelighed

Bygninger skal ikke alene overholde rammerne for forordninger og standarder for tilgængelighed: forebyggende brandsikring er også fastsat af lovgivningen. Det er komplekst at kombinere brandsikringsforanstaltninger med barrierefrit design: Branddøre skal lukke hurtigt i tilfælde af brand og skabe sikre brandafsnit, ligesom de også skal sikre barrierefri adgang i hverdagen.

Udforsk vores gratis hvidbog om brandsikring

Find flere gode råd i vores præsentation om brandsikring for døre i eksisterende bygninger

Vores brandsikringsekspert, Peter Rürup, holdt foredrag om de aspekter, man skal tage højde for under planlægning af barrierefri branddøre ved udstillingsforummet på den digitale FeuerTrutz 2020:

SE Feuertrutz-VIDEOEN HER

Tilgængelighed i den private sektor

Flere og flere mennesker vil også gerne have bedre komfort og livskvalitet inden for deres egne fire vægge. Det betyder, at mange private byggeprojekter i stigende grad retter blikket mod barrierefri koncepter såsom universelt design. Intelligent levevis i intelligente boliger bliver også mere og mere populært. Ud over koncepterne med universelt design og intelligente boliger findes der også yderligere koncepter i den private sektor, som har lignende målsætninger. Grundliggende har de en ting til fælles: et fokus på mennesker og løsninger for at skabe barrierefri adgang i dagligdagen.

Barrierefri dør- og vinduessystemer øger komforten

Tilgængelighed giver adkillige fordele i alle områder af livet. Det hjælper mennesker, der lider under midlertidige konsekvenser af ulykker, mennesker med barnevogne, bagage eller indkøbsposer samt familier med små børn. Automatiske dør- og vinduesløsninger giver således en øget brugerkomfort - især når en manuel betjening af døre eller vinduer er upraktisk, besværlig eller endda umulig.

Barrierefri levevis er et fremtidsorienteret emne

Ud over den komfortrelaterede optimering spiller uafhængig(e) levevis og boliger også en vigtig rolle. Ting, som mange personer tager for givet, bliver meget vanskelige eller umulige, når man bliver ældre. Inden for de næste få år vil Tyskland opleve en betydelig ændring i aldersstrukturen i befolkningen. Andelen af mennesker på 65 år og derover stiger konstant. En ud af tre borgere vil være 65 år eller derover i 2060. Set i lyset af denne skiftende aldersstruktur i Tyskland beskæftiger fremtidens ældre generation sig allerede med emnet tilgængelighed. Ældre mennesker af i dag er også mere aktive en nogen sinde før, og håber på at leve uafhængigt helt ind i alderdommen.

Design af barrierefri døre og vinduer med GEZE

Barrierefrie dørsystemer for en bredre brugerkomfort

Barrierefrie dørsystemer for en bredre brugerkomfort © Martin Jakob / GEZE GmbH

Betjening af og passage gennem døre og åbning og lukning af vinduer er nogle af de vigtigste aspekter ved barrierefrit design. Som en pioner inden for tilgængelighed fjerner GEZE barrierer med et omfattende udvalg af innovative og individuelle løsninger til dør-, vindues- og sikkerhedsteknik i både den offentlige og private sektor.

Forbedret brugervenlighed

Løsninger fra GEZE giver øget sikkerhed og komfort takket være den simple og intuitive betjening. De tager højde for personlige ønsker og individuelle behov, og gør livet mere enkelt og komfortabelt. Bygningsrelaterede løsninger fra GEZE kan også integreres visuelt perfekt i rumligt design.

Sikre, DIN-konforme løsninger

Automatiske dør- og vinduessystemer fra GEZE opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder og overholder retningslinjerne i DIN-standarderne for barrierefrit byggeri. Med komplette løsninger fra én og samme leverandør er GEZE en partner med ekspertise ved implementering af projekter i henhold til de gældende standarder– fra planlægningsfasen til eftersalgsservice.

Gå til GEZEs automatiske drejedørsystemer

Gå til GEZEs automatiske skydedørssystemer

Gå til GEZEs automatiske karusseldørsystemer

Mere om pakken til udvendige døre fra GEZE

Individuel og projektspecifik planlægning

Omfattende og universel tilgængelighed i en ny bygning betyder, at man skal have fuldstændig kontrol over emnet allerede under planlægningsfasen. GEZE tilbyder omfattende support, også i planlægningsfasen. Tilgængelighedskoncepter udformes i henhold til behovene hos bygningens forskellige brugergrupper i overensstemmelse med juridiske krav og i tråd med DIN 18040 som planlægningsgrundlaget for tilgængelighed.

Bred ekspertise fra én og samme leverandør

GEZE tilbyder et bredt udvalg af produkter inden for barrierefrit byggeri - fra automatiske dørdrev, hold-åbent-systemer, dørlukkere med friløbsarm og aktiveringselementer til adgangsstyring, paniklukkemekanismer, elektriske vinduesåbningssystemer, røg- og varmeudsugningsanlæg og SHEV. Alle produkter kan monteres enkelt og sikkert og er velegnede til anvendelse i offentlige og private bygninger.

Omfattende service fra starten

GEZE understøtter tilgængelighed i eksisterende såvel som nye bygninger. I modsætning til sikring af tilgængelighed i nye bygninger er tilpasning af eksisterende bygninger en større udfordring hvad angår planlægning og design. Eksperter fra GEZE kan løse disse udfordringer optimalt med deres specialistevner og mange års erfaring. GEZE understøtter dig som en professionel partner fra start. Takket være det fintmaskede GEZE distributionsnetværk kan vi tilbyde konsulenter, som kan demonstrere mulige barrierefri løsninger for dig på stedet, selv med kort varsel.