EM 2024 - Sikkerhed ved større arrangementer

Stadioner er multifunktionelle bygninger: Fans, hold og supportteams samt medier - de har alle brug for deres egne rum og indgange. Mange mennesker og en stor del af den tekniske infrastruktur arbejder bag kulisserne for at sikre, at kampene eller en koncert forløber gnidningsløst. Ligesom andre steder, hvor der afholdes større arrangementer, stiller stadioner høje krav til bygningsautomatisering.

Hr. Benecke, EM i herrefodbold i 2024 står for døren. Glæder du dig allerede til det?

Det gør jeg i hvert fald! Det bliver helt sikkert sjovt, og jeg krydser fingre for, at det tyske hold i det mindste når frem til semifinalen. Og jeg ønsker os alle en god fodboldfest, som forløber uden problemer.

Kan du som ekspert i bygningsautomatisering og -sikkerhed ved større arrangementer såsom et EM bare nyde fodbolden, eller tænker du også på de bygningsadministratorer, der arrangerer disse begivenheder?

Jeg tager faktisk et privat kig på alle offentlige steder for at se, hvilke udbydere der er installeret inden for automatiske døre, brandsikring, tilgængelighed eller generelt til bygningsautomatisering. Men det har ikke noget at gøre med, at jeg føler mig utryg. Tværtimod: Netop fordi jeg beskæftiger mig professionelt med dette, ved jeg, hvor høje standarderne er for tilgængelighed, bygningssikkerhed og brandsikring i Tyskland, og hvor meget de bliver taget alvorligt. Jeg er simpelthen nysgerrig efter at se, om GEZE-løsninger er i spil, og selvfølgelig også efter, hvordan konkurrenterne implementerer kravene.

Hvilke sikkerhedsspørgsmål (brandsikring, flugtveje, tilgængelighed) spiller den største rolle på et stadion?

Nødudgang Tissot Arena Biel med RWA K 600

Bygningssikkerhed og tilgængelighed spiller en særlig vigtig rolle på stadioner. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Her skal man skelne mellem to forskellige aspekter af sikkerhed: For det første det, der på engelsk kaldes Safety, som ganske godt kan oversættes til bygningssikkerhed i forhold til personbeskyttelse. For det anden handler det om Security. Her mener man den type sikkerhed, der har at gøre med Crowd Management, adgangskontroller, alarmsystemer, videoovervågning og sikkerhedspersonale. Med andre ord alt, hvor uberettigede eller endda voldelige handlinger skal forhindres.

Hos GEZE er vi overvejende aktive inden for bygningssikkerhed: fra automatiserede løsninger til døre og vinduer, som vi også kan konfigurere til høje individuelle krav, løsninger til sikring af tilgængelighed og brandsikring, og til Connectivity-løsninger til integration i bygningsstyringen. 

Når et stadion eller en eventhal er "tom", foregår beskyttelsen af bygningen fortrinsvist rent teknisk. Jo flere mennesker, der er i bygningen ved et arrangement, desto større er graden af organisatorisk beskyttelse fra stewards, sikkerhedspersonale osv. Som regel er det netop disse personer, der kontrollerer, hvem der har hvilke kompetencer og tilladelser, f.eks. til at opholde sig i VIP- eller presseområdet. Selvfølgelig spiller brugen af teknik også en rolle her, men den bruges først og fremmest til at understøtte de mennesker, der sørger for sikkerheden.

Connectivity Experte Markus Benecke

Vores connectivity-eksperter Christoph Keller og Markus Benecke præsenterer løsningen til bygningsautomatisering myGEZE Connectivity. © GEZE GmbH

Begge aspekter af sikkerhed kan samles i en integreret løsning til bygningsautomatisering. Det er f.eks. tilfældet, når folk i kontrolrummet på et stadion også får vist status for døre eller indgange, og hvorvidt der er et muligt behov for handling, eller det er påkrævet at gribe ind. Her kommer så GEZE Connectivity-løsningerne ind i billedet, og frem for alt myGEZE Control: Systemet gør det muligt at oprette et netværk af GEZE dør-, vindues- og sikkerhedssystemer og at integrere dem centralt i et bygningsadministrationssystem. Desuden kan myGEZE Visu bruges af myGEZE Control som en visualiserings- og brugergrænseflade for alle tilsluttede produktsystemer.

Hvordan støtter GEZE bygningsadministratorer af stadioner og eventhaller med bygningsautomatisering?

GEZE kan dække hele spektret af automatisering inden for bygningssikkerhed: Fra individuelle, automatiserede løsninger til døre eller vinduer og til et komplet integreret automatiseringskoncept for hele bygningen. Det omfatter konceptet for flugt- og redningsvejteknik samt røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA), og integrationen i det overordnede bygningsstyringssystem. Her fokuserer vi ikke kun på nye bygninger: Vi har en masse erfaring med modernisering og opgradering af eksisterende bygninger, og især fredede bygninger.

Vores service starter allerede i planlægnings- og projekteringsfasen: Her kan vi bidrage med stor erfaring lige fra starten, så det sikres at bygningens koncept for bygningssikkerhed fungerer i praksis og ikke kun på papiret. GEZE har desuden en fagspecifik orientering. Det betyder, at vi har eksperter til hver enkelt fase af bygningens livscyklus og til de enkelte arbejdsområder og opgaver, der er ansvarlige for automatiseringsløsninger. Vi kan støtte arkitekter og ingeniørfirmaer lige så kompetent som metalarbejdere, elektrikere og systemintegratorer. Og det endda i hele Europa.

Mange tak for interviewet. For et vellykket og sikkert EM 2024 i Tyskland!