Smart Building: Intelligente netværksløsninger for mere energieffektivitet og bæredygtighed

Intelligent bygningsautomatisering og netværksbaseret sikkerhedsteknik bidrager til at man kan bruge en bygning på en bæredygtig, sikker og komfortabel måde. Det er både en udfordring og en chance for arkitekter. GEZE leverer energibesparende og bæredygtige konnektivitetsløsninger til fremtidens intelligente bygninger. Med stor erfaring inden for automatisering af dør-, vindues-, og sikkerhedsteknikken understøtter vores eksperter arkitekter, når de skal planlægge og realisere krævende projekter inden for bygningsautomatisering

Nå klimamålene med Smart Buildings

Ca. 35 procent af det samlede energiforbrug i Tyskland genereres af bygningssektoren. De deraf følgende standarder og ambitiøse klimamål, der er foreskrevet for eksisterende bygninger, udgør en stor udfordring for arkitekter. Med en intelligent styring og netværksintegration af vinduer og døre kan man forbinde bæredygtighed og høj energieffektivitet på en optimal måde. Integrerede styringssystemer til døre og vinduer giver mulighed for barrierefri adgang, og intelligente ventilationssystemer skaber et behageligt og sundt rumklima. Med adgangskontrolsystemer, løsninger til røg- og varmeafsugning samt flugtvejssikring kan du minimere eller endda udelukke mulige farer og risici på forhånd.

Få mere at vide om Smart Buildings

Automatisk ventilation for en bedre CO2-balance

Intelligent bygningsautomatisering kan ikke kun forbedre energieffektiviteten, men også rumluften. De smarte vinduessystemer, der er netværksforbundet med bygningsstyretekniksystemet, giver mulighed for en automatiseret, naturlig ventilation. Vinduerne åbner og lukker på fastlagte tidspunkter eller i bestemte situationer, som f.eks. ved vind, regn og solindstråling eller ved bestemte rum- og omgivelsestemperaturer. Desuden er der mulighed for automatisk natafkøling, så rumklimaet allerede er behageligt, når dagen starter. Det giver også mulighed for en mere målrettet og mere effektiv brug af den supplerende klimateknik såsom varme og køling. Resultatet er energi- og omkostningsbesparelser for en bæredygtig klimatisering af bygningen. 

Mere om naturlig ventilation

Omfattende service fra GEZE i alle projektfaser

Portræt af Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology hos GEZE. © GEZE GmbH

"Arkitekter har i gennemsnit op til 20 procent tillægsopgaver inden for området vinduer og døre. I de fleste tilfælde skyldes det en utilstrækkelig eller mangelfuld planlægning. Derfor bør producentens automatiseringseksperter inddrages tidligt i planlægningen. Vi understøtter arkitekter i alle projektets faser, fra konceptet over den konkrete dørplanlægning med projektering eller delprojektering og til den indledende overvågning og koordination af byggepladsen. På den måde kan de bygnings- og anvendelsesspecifikke krav og ønskerne fra bygherrerne og bygningsadministratorne realiseres optimalt fra starten", siger Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology hos GEZE.

Vi understøtter arkitekter i alle projektets faser, fra konceptet over den konkrete dørplanlægning med projektering eller delprojektering og til den indledende overvågning og koordination af byggepladsen.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Effektive konnektivitetsløsninger med den åbne standard BACnet

Konnektivitetsløsningerne fra GEZE er dimensioneret til at give vores kunder den bedst mulige integration og interoperabilitet med alle automatiserede opgaver i en bygning. På dette punkt griber den nye, modulopbyggede Connectivity-platform myGEZE Control ind: Ved at etablere den åbne kommunikationsstandard BACnet er det muligt at levere en samlet, producentuafhængig standard for dataudveksling af komponenter i et bygningsadministrationssystem. Dermed kan man integrere, styre og overvåge forskellige enheder til lysstyring, sikkerhed, brandmeldeteknik, varme, ventilation og klima centralt. "I modsætning til andre producenter har vi brugt den åbne standard BACnet i flere år og leverer hele integrationsløsningen projekteret, hvilket indtil videre har været vores unique selling point. Andre, udbyderspecifikke løsninger på markedet kan som regel kun integreres i det overordnede bygningsstyringssystem med tilsvarende arbejde eller skal varetages separat", siger Christian Roßmeier.

I modsætning til andre producenter har vi brugt den åbne standard BACnet i flere år og leverer hele integrationsløsningen projekteret, hvilket indtil videre har været vores unique selling point.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Fordelene ved den nye platform omfatter automatiserede processer i bygningen og en central overvågning, der gør brugen mere komfortabel og sikker. Desuden sørger den for et energioptimeret forløb af hele bygningsdriften. Svigt og fejl ved døranlæg meldes pålideligt og videregives hurtigt til serviceteknikeren. Fejlfunktioner, der er relevante for bygningssikkerheden og driften kan afhjælpes rettidigt og vedligeholdes eller repareres mere målrettet. Det fremmer produktets driftslevetid og skaber mere bæredygtighed. Alt efter den anvendte løsning kan vigtige funktioner som f.eks. en pålidelig lukning af døre eller vinduer efter driftens afslutning overvåges centralt og eventuelt udløses, også via mobile applikationer.

Få mere at vide om Connectivity platform myGEZE Control

En bygningsautomatisering med myGEZE Control byder på disse merværdier

  • Scenarier, der omhandler adgangsbegrænsede områder, tilgængelighed, brandsikring eller flugtvejssikring, kan realiseres nemt og enkelt.
  • Bæredygtige bygninger med en høj energieffektivitet realiseres med en intelligent styring og netværksintegration af vinduer og døre.
  • Intelligente vinduessystemer, der er netværksforbundet via myGEZE Control, giver mulighed for en automatiseret, naturlig ventilation, for mere komfort for slutbrugerne.
  • Der er altid mulighed for kontinuerlig overvågning af bygning samt indgreb i bygningsprocesserne for optimering, også via fjernstyring.
  • Takket være en standardiseret BACnet-projektering er en systemintegration, helt uafhængig af serviceudbydere, og kan uden problemer integreres i alle gængse bygningsstyreteknik- eller CAFM-systemer
  • myGEZE Control er en skalerbar løsning og kan vokse i henhold til bygningens behov.