Bæredygtighed i den LEED-certificerede CLIC-bygning i Beijing

Klimaforandringerne er et globalt emne. Spørgsmålet om, hvordan klimamålene kan nås, optager regeringerne i hele Verden - også i Kina. Kina satser i stigende grad på bæredygtighed og energieffektivitet i bygninger. Et godt eksempel er China Life Insurance Company (CLIC) R&D Center i Beijing, der er certificeret med det internationale bæredygtighedsmærkat LEED.

En trend i hele verden: Udvikling af mere energieffektive bygninger

Folkerepublikken Kina satser på at være klimaneutral i 2060. Derfor skal energieffektiviteten især øges i de energiintensive industrier. Dette gælder også for den kinesiske bygge- og bygningssektor, der i sammenligning med resten af Verden forårsager CO2-emissioner, som ligger betydeligt over gennemsnittet.

Grønne bygninger nyder godt af en intelligent bygningsautomatisering.

Grønne bygninger nyder godt af en intelligent bygningsautomatisering. © GEZE GmbH

Kina hædrer bæredygtige bygninger

Kina råder over sin egen evalueringsstandard for grønne bygninger, Green Building Evaluation-betegnelsen „China Three Star“. Men det meste berømte certificeringssystem i verden, LEED, som anvendes til at evaluere bygningers økologiske, sociale og økonomiske kvalitet, er også meget udbredt i Kina. Et godt eksempel: R&d Center på Life Insurance Company (CLIC) i Beijing er hædret med det efterspurgte LEED-bæredygtighedscertifikat.

Godt at vide for tyske arkitekter og virksomheder: DGNB-certifikatet, som tildeles af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., anerkendes også i Kina, men er meget mindre udbredt end LEED-certifikatet.

MERE OM GREEN BUILDING

Bygningsautomatisering forbedrer energieffektiviteten

En vigtig faktor for at gøre bygninger mere energieffektive er en intelligent bygningsstyring: I CLIC-kontorbygningen i Beijing oprettes der f.eks. netværk mellem varme, lys, klimaanlæg, køling, skygning samt dør- og vinduesteknikken, og det styres automatisk. Takket være den intelligente automatisering kan energiforbruget reduceres betydeligt. Årsag: Sensorer såsom temperaturfølere, luftkvalitetssensorer, lysstyrkesensorer, bevægelsessensorer eller vejrstationer reagerer mere energieffektivt end mennesker. En yderligere fordel ved bygningsautomatisering (BA): Også komforten og sikkerheden forbedres mærkbart.

MERE OM BYGNINGSAUTOMATISERING

Bæredygtig ventilation med automatiserede vinduer

Bygningsautomatisering forbedrer ikke kun energieffektiviteten, men også rumluftkvaliteten. Hvis der oprettes netværk centralt mellem intelligente vinduessystemer som vores Powerchain og Slimchain kædemotorer og bygningsstyreteknikken, kan lokaler ventileres og forsynes med frisk luft efter behov. Fordel: Automatiseret vinduesventilation bruger mindre energi end de fleste mekaniske ventilationsanlæg. Desuden kan der spares varmeomkostninger, hvis ventilation og varme styres sammen via bygningsstyreteknikken.

MERE OM AUTOMATISK VENTILATION

China Life Insurance Company (CLIC) Peking R&d Center er LEED-certificeret.

China Life Insurance Company (CLIC) Peking R&d Center er LEED-certificeret. © GEZE GmbH

En mærkbar reduktion af energiforbruget

Klimaanlæg og belysningssystemer i en bygning bruger meget energi og udgør cirka 70 procent af det samlede energiforbrug. Derfor skal grønne bygninger planlægges således, at de bruger så meget naturligt lys og atmosfærisk køling (eller varme) som muligt for at minimere energiforbruget. China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&d Center i Beijing viser, hvordan det ser ud i praksis: Kontorbygningen med et brutto-etageareal på 391.051 m² har opfyldt de høje krav til energieffektivitet der gælder for LEED-bæredygtighedsmærkatet. Vi er stolte af at vores dør- og vinduessystemer understøtter målene for bæredygtighed i bygningen og lever op til kriterierne for LEED-certificeringen.

Frisk og luft og et behageligt rumklima med intelligente vinduessystemer.

Frisk og luft og et behageligt rumklima med intelligente vinduessystemer. © GEZE GmbH

Automatiske karusseldørssystemer er brugervenlige og energieffektive.

Automatiske karusseldørssystemer er brugervenlige og energieffektive. © GEZE GmbH

Naturlig tilførsel af frisk luft og et behageligt rumklima

De intelligente GEZE-vinduessystemer på skyggefacaden understøtter det ressourcebesparende ventilationskoncept for bygningen. Desuden skaber de en energieffektiv rumklimaregulering, da omkostningerne til varme eller køling reduceres.

Udnyttelse af hele potentialet for energibesparelse

Frem for alt i indgangspartier er der ofte et højt potentiale for at sænke energiforbruget. Således kan f.eks. et vindfang med to skydedøre efter hinanden reducere temperaturudvekslingen melleminden- og udendørsområdet betydeligt. Automatiske karusseldøre byder på et mere elegant og mere effektivt alternativ: De garanterer at træk, vejr og vind holdes udenfor, mens besøgende kan betræde bygningen på en komfortabel måde. I China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&d Center sørger GEZE-karruseldøre for sikkerhed og hygiejne for de besøgende og reducerer samtidigt energiforbruget i indendørsområdet.

Anvendte GEZE-produkter i CLIC-bygningen:

29 karruseldøre:

  • TSA 325 NT til repræsentative bygningsindgange med høj adgangsfrekvens og et stort lysindfald
  • TSA 160 NT til 3- eller 4-fløjede døre med et stort anvendelsesområde

Mere end 200 vinduessystemer:

  • Powerchain kædemotorer til store og tunge vindueselementer
  • Slimchain kædemotor med et særligt smalt design
  • E 3000 spindelmotor til særligt tunge tagvinduer
  • E 860
  • E 820
  • E 250 NT spindelmotor i en kompakt konstruktion med et stort anvendelsesområde