Bygninger, der giver høj livskvalitet før og nu

Vi diskuterer krav og tendenser i moderne byggeri med vores GEZE-eksperter Sören Eilers, Bernd Sailer og Florain Süpfle. Hvad har i de seneste år ændret sig ved byggeriet og i opfattelsen af, hvordan bygninger giver høj livskvalitet.

Bygger man i dag på en anden måde end før?

Florian Süpfle: Byggeriet har ændret sig meget de seneste år. I efterkrigstiden var det i Tyskland især genopbygningen, der var i fokus. Bygningerne blev dengang opført hurtigt, med materialer af lavere kvalitet og uden den store planlægning. Og i dag? Hovedvægten i dag ligger på sikkerhedbæredygtighed og energieffektivitet.

Hvilke udfordringer opstår der i den forbindelse?

Florian Süpfle: Bygningsplanlægning er blevet mere kompleks med stor tilgænlighed og energieffektivitet. Dertil kommer forskrifterne f.eks til brandsikring. For at kombinere alt dette, skal planlæggere og eksperter fra forskellige områder arbejde sammen.

Få mere at vide om planlægning af multifunktionelle døre

Sören Eilers: Men vi opfører stadig bygninger – i det offentlige område endda med stigende tendens. Bygninger bygges "til et specielt formål", og her skal den aktuelle lovgivning overholdes. Der er også øget fokus på bygningsklimatisk miljøbeskyttelse. Det er både en udfordring og en chance for planlæggere.

BIM gør komplekse byggeprojekter mere økonomiske og effektive.

Hvilke nye teknologier ændrer planlægningsprocessen?

Bernd Saller: En software, som kan bruges til at foretage plausibilitets- og standardundersøgelser kunne selvfølgelig gøre det nemmere at overholde standarderne.

Florian Süpfle: Nemlig, digitaliseringen gør det nemmere at implementere byggeprojekter. Bygningsdata registreres digitalt med Building Information Modeling (BIM). På denne måde kan håndværkerne nemmere udveksle informationer. Eller Virtual Reality: Planlæggere og kunder oplever bygningerne virtuelt og kan foretage ændringer i realtid.

Download GEZE BIM objekter

Bygningsdata registreres digitalt med Building Information Modeling (BIM). På denne måde kan håndværkerne nemmere udveksle informationer.

Florian Süpfle, Specification Sales Manager hos GEZE
FA GC 170 - Trådløs udvidelse

Takket være GEZE Wireless Kit kan både loftmonterede detektorer og manuelle udløserknapper i GEZE-hold-åbent-systemer forbindes trådløst med en dørbladsmonteret detektor. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: Også den aktuelle brug bliver vigtigere. Homeoffice medfører f.eks. at der er brug for færre kontorarealer.

Florian Süpfle: Det er rigtigt. I en kontorbygning findes ofte områder, der bruges af flere lejere. Dette gør flugt- og redningsvejenes forløb til en planlægningsmæssig udfordring pga. de forskellige lejeenheder. En ændring i brugen af eksisterende bygninger udgør dog et stort potentiale for GEZE.

Alt om emnet bygningssanering

Sören Eilers: Vi må ikke glemme bæredygtigt byggeri. Efterspørgslen efter vinduer og døre med lav U-værdi stiger. Ved byggeprodukter er vi mere og mere opmærksom på maksimal energieffektivitet.

Florian Süpfle: I dag er der mange materialer, der er både mere bæredygtig, lettere og delvist billigere. Tidligere blev døre og vinduer først og fremmest fremstillet af træ, I dag anvendes plast, aluminium, træ og glas eller en kombination.

Bernd Saller: Dertil kommer prisaspektet. Designet er gledet lidt i baggrunden.

Sören Eilers: Dog går udviklingen helt klart i retning af store glasflader og åbne bygninger - og bygningsnetværk.

Få mere at vide om bygningsautomatisering

Vi bør ikke glemme bæredygtigt byggeri. Efterspørgslen efter vinduer og døre med lav U-værdi stiger. Ved byggeprodukter er vi mere og mere opmærksom på maksimal energieffektivitet. Dog går udviklingen helt klart i retning af store glasflader og åbne bygninger - og bygningsnetværk.

Sören Eilers, Specification Sales Manager hos GEZE

Vi er spændt, hvordan bygninger, der giver høj livskvalitet, udvikler sig i fremtiden. En ting er sikker: Vi vil være en aktiv part i denne udvikling Mange tak for samtalen.