Casestudier

Intelligent byggeri: Det intelligente udviklingscenter fra GEZE

Den fireetagers terrassebygning i det intelligente udviklingscenter rummer tests og valideringsrum, kontorer, mødeområder og kreative områder på et samlet areal på over 2.000 m2. GEZE har desuden skabt perfekte forhold for ekspandering af sin portfolio med innovative, interdisciplinære netværksløsninger til døre og vinduer i intelligente bygninger.

Intelligente bygninger imødekommer fremtidens udfordringer

Indgangsområdet til det intelligente udviklingscenter. Foto: GEZE GmbH

Indgangsområdet til det intelligente udviklingscenter. © GEZE GmbH

Produktprøvninger og validering udføres med brug af moderne udstyr over et område, de dækker 1,200 m2. De modulære prøvebænke er udstyret med den seneste robotteknologi. Førsteklases kvalitetsteknik koncepter og produkter kan nu gennemføres endnu hurtigere og mere effektivt. De nye systemer testfaciliteter tester hele dørsystemer for deres funktionaliteter og brugervenlighed under forskellige klimaforhold. Miljøtesting af hele produktsortimenter kan lade sig gøre i klimakamre med høj performance. Testkapaciteten i de elektroniske og målelaboratorierne er blevet forbedret betydeligt.

Voksende global urbanisering betyder, at der skal skabes bedre livskvalitet for flere og flere mennesker på en jord, der fremadrettet bliver mindre og mindre. Tilgængelighed til beboelse og arbejdsplads er en meget stor udfordring - og kun i de store byer. Demografisk udvikling kræver tilgængelige løsninger – og Universal Design bliver i større og større grad standard. Miljømæssigt ansvar og begrænsede naturlige ressourcer kræver bæredygtige og energieffektive bygninger. Alle disse faktorer såvel som digitalisering betyder nye krav i form af sikkerhed, komfort for brugere og beboere og operatørerne af bygningerne. Disse krav kan kun imødekommes med intelligente bygninger.

Mere information om smart buildings

Kontrol over hele bygningsteknologien i ”Smart Building”

Kommunikerende døre og vinduer, der optimerer deres interaktion. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Kommunikerende døre og vinduer, der optimerer deres interaktion. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE er dybt forpligtet til digitalt bygningsstyring. Det nye udviklingscenter kigger dybt ind i fremtiden. Virksomheden har skabt sin egen infrastruktur for at tilbyde netværksløsninger og kontrollere hele bygningsteknologien i fremtidens intelligente bygninger. Den nye bygninger er i sig selv intelligent. Alle produktgrupper netværksstyres intelligent og integreres til bygningsstyresystemet. Varme, ventilation-, lys, skygge, døre og vinduer kommunikerer med hinanden og interagerer optimalt. Al automatisering og sikkerhedsfunktioner på døre og vinder er lavet med GEZE produkter, inklusive hele røg- og varmeudsugnings ventilations systemet (RWA).

Tænketank: Arkitektur for innovativ kapacitet

Processerne der førte til innovation bestemte arkitekturen og designet til den nye bygning. Ingeniørerne og testingeniørerne finder optimale arbejdsforhold på hvert eneste trin i udviklingen. Interiørets design og det tekniske udstyr fremmer udveksling mellem disciplinerne og muliggør netværksstyring af ekspertiseområder. Det sker i fleksibels projektrum, for eksempel, og også i deres egne kreative og afslappende områder - det er velkendt at fantastiske ideer ikke bare kommer af at sidde ved et skrivebord. En behagelig atmosfære og moderne mobil medieteknologi tilskynder brainstorming og ukonventionelle løsninger. 

Smart Work: Fleksible arbejdsområder til smidigt arbejde

Hvert område eller rum i bygninger er tilgængelig og barrierefri og et optimalt miljø kan hurtigt skabes for hver enkelt aktivitet. Hvis flere teams med forskellige krav til lys eller indendørs klima arbejder i det samme område kan konfiguration af lys og ventilationskilder ændres når som helst. Her et eksempel: Individuelle rumzoner kan forbindes internt og dynamisk i et område på en etage ved at styre lyset via BUS-systemer. Direkte og indirekte lyselementer kan grupperes og det ønskede lysscenarie kan defineres for individuelle arbejdsgrupper. Optimal belysning betyder også, at øjnene ikke er så overanstrengte i arbejdsområder, hvor udviklerne arbejder på opgaver i små modeller - selv hvis en anden ansat har det godt med en gennemsnitligt lysstyrke. Indstillingerne er lette at lave for forskellige områder på en touch screen i rummet. Samtidig kan alle automatiske vinduer grupperes digitalt.

Læs mere om fordelene ved naturlig ventilation

Åben-plan kontoret tilbyder korte kommunikationskanaler og behageligt ”hurtigt” arbejde takket være de fleksible arbejdsplads enheder. Et snedigt lydabsorberings koncept designet helt ned til mindste detalje afkobler akustisk mødeområder, gange og individuelle skriveborde. Mødehjørner og separate områder kan skabes til meget koncentreret arbejde i stille miljøer mens lys og indendørs klima kan kontrolleres af zoner. Den intelligente skydeskodde foran vinduerne aktiveres afhængigt af lys og lysstråler. Døre åbnes automatiske og låses på bestemte tider af døgnet. I slutningen af en arbejdsdag udløses en automatisk natlåsning.

Læs mere om bygningssikkerhed

Centralt styret og overvåget med GEZE Cockpit

Kontrol over alle komponenter med bare et bygningsautomatiserings system. Foto: GEZE GmbH

Kontrol over alle komponenter med bare et bygningsautomatiserings system. © GEZE GmbH

Der er stort set ingen trykknapper i bygningen. Alle produktgrupper og elementer i rummets teknologi visualiseres centralt på én enkelt interface og er overskueligt at monitorere. Produktgruppe statusser kontrolleres og vises enten automatisk på baggrund af foruddefinerede scenarier eller af de ansatte selv, selvfølgelig med et tryk på panellet. Indendørs klimaet, medieteknologi, lys, vinduer eller døre kan kontrolleres via et kontrolpanel med et klik på ikonet. Det nyligt udviklede GEZE Cockpit bygningsautomatiserings system gør alting muligt. Opgaverne og de enestående fordele er central visualisering, monitorering og drift af alle integrerede produkter. GEZE Cockpit giver også autoriserede bruger adgang til produktgrupperne og viser deres status og har en speciel autorisering via deres PC. Læs mere på www.cockpit.geze.com

Laboratorier giver intelligente muligheder

Der er intet der er mere indlysende end brugen af intelligent udviklede bygninger til egen testning og læring. Det giver os mulighed for at besvare spørgsmål såsom, hvad der gør en bygning virkelig intelligent, hvilke netværksapplikationer giver størst komfort, sikkerhed og energieffektivitet og hvilke netværksstyrede træk er nødvendige i morgendagens bygninger. Det giver også de bedste forhold at teste interoperabilitet ved intelligente GEZE produkter og andre produktgrupper under de faktiske forhold, f.eks. med mennesker, der arbejder dér til daglig.

Den intelligente bygninger sikrer fleksible grupperinger og flere eller andre produkter sådan, at nye netværksløsninger kan prøves af og testes igen og igen. Alle erfaringerne bruges til fortsat udvikling af alle GEZE´s intelligente produkter og udvide og udrulle deres fordele for brugerne ved hjælp af det nye GEZE Cockpit. bygningsstyresystemet kan driftes som uafhængigt system eller integreret med BACnet og KNX kommunikationsstandarder i et overordnet bygningskontrol system. Datakommunikation mellem GEZE Cockpit og de integrerede produkter og systemer finder sted via interface moduller.

Ud over visualisering af alle integrerede produkter et centralt sted tilbyder det intelligente system en enestående merværdi: For første gang er det nu muligt at integrere al intelligens i GEZE´s produkter, f.eks. alle tilgængelige kontrolmuligheder og statusinformation i bygningens netværk. Døre og vinduer kan derfor kontrolleres og monitoreres med den højeste grad af præcision. Eksempler inkluderer præcis viden om status for en dør eller et vindue, en sensors værdi eller feedback fra en kommando, der er blevet udført og alarmmeldinger. GEZE Cockpit tilbyder mange fordele: Øget bygningssikkerhed, forudsigelig vedligeholdelse og effektiv bygningsstyring.

Øget sikkerhed og korte afstande gennem intelligente netværk

Med over hundrede multifunktionelle døre og vinduer integreret i bygningsstyresystemet er bygningsmanagere altid klar over status for hver enkelt dør og vindue. Du kan åbne og lukke dem centralt efter behov, ændre driftsindstillinger for en dør og være sikker på at alle elementer i bygningen er låst og lukket. Tidskrævende inspektionsrunder hører fortiden til. Kommandoerne kan bruges til enkeltstående døre til flere døre eller alle døre samtidigt (central låsning). Individuelle dørscenarier kan gemmes i GEZE Cockpit sådan at døre kan åbnes automatisk, lukkes og låses på baggrund af tidsindstillinger eller udløst af en bestemt situation. Alle processer for en dør - og dermed også alle uregelmæssigheder - rapporteres tilbage. Uanset hvad der sker ved en dør kan der handles med det samme.

Læs mere om automatiske døre

”Klimamål” for behagelig og intelligent funktion

Mange scenarier, f.eks. ”Klimaaktiv facade” og ”prækonditionering” af rum testes i øjeblikket i intelligente bygninger med GEZE Cockpit. Optimal luftkvalitet er essentielt for behageligt kontormiljø. Mødelokaler skal ventileres forud for brug. Scenarier skabt i bygningsstyresystemet sikrer intelligent, energieffektiv interaktion mellem produktgrupperne. Intelligent facadeteknologi svarer automatisk til ændringer i de eksterne klimaforhold. Persiennerne sænkes automatisk, når solens stråler rammer vinduet. Intelligente vinduer åbner og lukker afhængigt af temperaturen udenfor. Centralt styring automatisk natafkøling af enhed har allerede skabt et godt indeklima i begyndelsen af dagen. I dette scenarie interagerer IQ vinduesdrevsortimentet i RWA drev og GEZE´s Powerturn svingdørsstyreenheder, tilstedeværelse, lokation, luftkvalitet og temperatursensorer, varme, ventilation og airconditioneringssystem, lys og skygge og et rums belægningssystem med hinanden for at styre vinduer og ventilationsflaps og frisk luft døre.

Intelligent bodyguard på automatiserede vinduer

Vinduessikkerheds systemer som intelligente sensorløsninger i bygningsbussen sikrer at vinduet er integreret til bygningsstyresystemet i alle generelle tilgængelige områder i bygningen. Intelligensen forbliver ”lokal” fordi informationen fra sikkerhedssensorerne har forrang. ventilation sker forsinket eller stoppes, hvis noget er i vejen for åbning af vinduer såsom en hånd eller lukningen allerede er blevet påbegyndt af bygningsreguleringen grundet sensor information (regn, vind og temperaturer).

Mere information om vindues sikkerhedssystemer

Optimalt klima: Intelligente aktuatorer kontrollerer hinanden

GEZE tester også en enestående kombination af airconditioning, vinduesdrev og vejrsensorer. Den intelligente aktuator kontrollerer hinanden afhængigt af sensorens data. For en meget effektiv og energibesparende airconditionering skal klimaanlægsystemet automatisk tilpasses til vinduets nøjagtige åbningsvidde. En konstant balance mellem ydersiden og den forudindstillede rumtemperatur for at sikre klimakontrol i de individuelle rumzoner på hvert bygningsniveau er også testet af interaktionen mellem varme, ventilation og airconditioning. Når scenarierne programmeres er der taget højde for de fysiske parameter såsom rummenes størrelse og parametre i bygningen igennem hele bygningsstyresystemet.

Mere om indendørs klimakontrol

Intelligente GEZE produkter i det nye udviklingscenter

  • GEZE Cockpit bygningsautomatiserings system
  • RWA drev fra IQ vinduesdrev sortiment
  • Røg- og varmeevakueringssystem
  • Powerturn svingdørsdrev